Cổ phiếu là gì? Có nên đầu tư vào cổ phiếu không?

0
Cổ phiếu

Cổ phiếu là gì? 

Theo khoản 2 Điều 4 Luật chứng khoán 2019, cổ phiếu được định nghĩa như sau: Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

Các dạng cổ phiếu

Các dạng cổ phiếu

Các dạng cổ phiếu

Cổ phiếu được phép phát hành

Cổ phiếu được phép phát hành là số lượng cổ phiếu tối đa của một công ty có thể phát hành từ lúc bắt đầu thành lập cũng như trong suốt quá trình hoạt động. Nếu sự thay đổi số lượng cổ phiếu được phép phát hành thì phải được đa số cổ đông bỏ phiếu tán thành và phải sửa đổi điều lệ công ty.

Cổ phiếu đã phát hành

Là cổ phiếu mà công ty được bán ra cho các nhà đầu tư trên thị trường và công ty đã thu về được toàn bộ tiền bán số cổ phiếu đó, nó bằng hoặc nhỏ hơn với số cổ phiếu được phép phát hành.

Cổ phiếu quỹ

Là cổ phiếu đã được giao dịch trên thị trường và được chính tổ chức phát hành dùng nguồn vốn của mình mua lại. Công ty có thể lưu giữ số cổ phiếu này một thời gian sau đó lại được bán ra; luật pháp ở một số nước quy định số cổ phiếu này không được bán ra mà phải hủy bỏ. Cổ phiếu quỹ không được tham gia vào việc chia lợi tức cổ phần và không có quyền tham gia bỏ phiếu vì không phải là cổ phiếu đang lưu hành, không có vốn đằng sau nó.

Cổ phiếu đang lưu hành

Là cổ phiếu hiện đang lưu hành trên thị trường và do các cổ đông đang nắm giữ. Cách xác định số cổ phiếu đang lưu hành như sau: 

Số cổ phiếu đang lưu hành = Số cổ phiếu đã phát hành – Số cổ phiếu quỹ

Nếu công ty có cả hai loại cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi, người ta sẽ xác định cụ thể cho từng loại một.

Dựa vào hình thức cổ phiếu, có thể chia thành 2 loại cổ phiếu ghi danh và cổ phiếu vô danh.

Cổ phiếu ghi danh

Là cổ phiếu có ghi tên người sở hữu trên tờ cổ phiếu. Cổ phiếu này có nhược điểm là việc chuyển nhượng phức tạp, Chúng cần phải được đăng ký tại cơ quan tổ chức phát hành cũng như xin được sự cho phép từ Hội đồng Quản trị.

Cổ phiếu vô danh

Là cổ phiếu không ghi tên người sở hữu. Cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng mà không cần thủ tục pháp lý vì chứng không hề có thông tin, tên chủ sở hữu.

Xem thêm:

Đặc điểm của cổ phiếu

Đặc điểm cổ phiếu

Đặc điểm cổ phiếu

Không có kỳ hạn và không hoàn vốn

Cổ phiếu là giấy chứng nhận phần vốn góp của cổ đông vào công ty cổ phần. Chỉ hướng đóng góp được hiển thị và thời gian hoàn vốn không được hiển thị; không có kỳ hạn. (Khi công ty phá sản hoặc giải thể, cổ phiếu sẽ không còn).

Cổ tức không ổn định và phụ thuộc vào kết quả SXKD của doanh nghiệp

Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế mà công ty cổ phần chia cho các cổ đông. Cổ tức có thể được trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.

Cổ tức bằng cổ phiếu thường phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và không ổn định do ảnh hưởng kết quả kinh doanh, do đó, cổ tức không thể cố định. Khi kinh doanh phát triển vượt bậc, các cổ đông được hưởng nhiều lợi nhuận hơn các loại chứng khoán có lãi suất cố định khác. Ngược lại, khi doanh nghiệp làm ăn khó khăn, thua lỗ thì cổ tức có thể rất thấp hoặc không có cổ tức.

Xem thêm: Cổ tức là gì?

Giá cổ phiếu biến động rất mạnh

Biến động giá lớn nhất là ở thị trường thứ cấp, do giá cả bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng nhất là hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Tính thanh khoản cao

Cổ phiếu dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt, nhưng tính thanh khoản của cổ phiếu phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

Thứ nhất, hiệu quả hoạt động của tổ chức phát hành (công ty có cổ phiếu niêm yết). Nếu công ty phát hành hoạt động hiệu quả và trả cổ tức cao, cổ phiếu của công ty sẽ thu hút các nhà đầu tư, và cổ phiếu thực sự dễ mua và bán trên thị trường. Ngược lại, nếu công ty kinh doanh không tốt, không hiệu quả, không chia cổ tức hoặc trả cổ tức thấp thì cổ phiếu của công ty sẽ giảm giá và khó bán. 

Thứ hai là quan hệ cung cầu trên thị trường chứng khoán: thị trường chứng khoán cũng giống như các loại thị trường khác, chịu sự chi phối của quy luật cung cầu. Giá cổ phiếu trên thị trường không chỉ phụ thuộc vào chất lượng của công ty, mà còn phụ thuộc phần lớn vào nhu cầu của nhà đầu tư. Mặc dù là cổ phiếu rất tốt nhưng nếu thị trường bão hòa (bán nhiều mặt hàng) thì cổ phiếu khó tăng giá. Ngược lại, khi thị trường khan hiếm, ngay cả những cổ phiếu chất lượng thấp cũng có thể dễ dàng bị bán. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng phải chú ý đến sự thổi phồng của thị trường, một số nhà đầu tư nắm giữ một phần lớn cổ phiếu trên thị trường và điều chỉnh giá lên xuống để kiếm lời. 

Có tính lưu thông

Sự lưu thông làm cho cổ phiếu trở nên có giá trị. Giá trị là tài sản có giá trị thực, nếu tính thanh khoản giúp cổ đông chuyển đổi cổ phiếu thành tiền mặt khi cần thiết thì tính lưu thông giúp cổ đông thực hiện nhiều hoạt động như thừa kế, tặng cho để thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình.

Tính tư bản giả

Cổ phiếu tư bản giả là cổ phiếu có giá trị bằng tiền. Tuy nhiên, cổ phiếu không phải là tiền tệ, chúng chỉ có giá trị nếu được các quỹ hậu thuẫn. Mệnh giá của cổ phiếu không phản ánh đúng giá trị thực của cổ phiếu. 

Tính rủi ro cao

Việc tính toán rủi ro phụ thuộc vào thông tin và sự phát triển, chính trị. Giá trị của cổ phiếu luôn biến động dựa trên các yếu tố này.

Có nên đầu tư vào cổ phiếu không?

Có nên đầu tư vào cổ phiếu

Có nên đầu tư vào cổ phiếu

Những lợi ích hấp dẫn của cổ phiếu:

Quyền sở hữu cổ phần của công ty

Khi nắm giữ cổ phiếu trong tay bạn sẽ có quyền bỏ phiếu trong các cuộc họp cổ đông, nhận cổ tức và có quyền bán cổ phần của mình cho người khác.

Quyền biểu quyết trong doanh nghiệp của bạn càng tăng nếu bạn sở hữu càng nhiều cổ phiếu.

Đạt được một tỷ lệ phần trăm nhất định của cổ phiếu kiểm soát, bạn có thể chỉ định một hội đồng quản trị gián tiếp kiểm soát hướng kinh doanh của công ty.

Nhận được lợi nhuận cao trong dài hạn

Tốc độ tăng trưởng trung bình của các công ty trên thị trường chứng khoán là 20%/năm. Bạn càng sở hữu nhiều cổ phiếu, lợi nhuận bạn sẽ nhận được càng lớn.

Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra nếu bạn chọn các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng tốt để mua cổ phiếu.

Bạn sẽ kiếm được lợi nhuận và cổ tức do doanh nghiệp chi trả khi có lãi, hoặc khi giá cổ phiếu tăng.

Ngoài ra, 20% còn lại của lợi nhuận doanh nghiệp sẽ dành để tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Khoản cổ tức mà bạn nhận được là một thu nhập chính đáng.

Có tính thanh khoản cao

Thanh khoản được định nghĩa là khả năng của một tài sản để chuyển đổi thành tiền.

Có thể hiểu đơn giản là khi bán một mặt hàng nhất định, bạn chỉ có thể bán mặt hàng đó khi có nhiều người muốn mua/bán các mặt hàng tương tự.

Thị trường chứng khoán chính là nơi có rất nhiều người mua và bán các mặt hàng chứng khoán.

Các giao dịch cổ phiếu của bạn sẽ được thực hiện trong một thời gian ngắn bởi những người tham gia thị trường (có thể thực hiện giao dịch ngay lập tức), cổ phiếu của bạn sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng.

Là kênh đầu tư linh hoạt

Đối với các kênh đầu tư khác (bất động sản) bạn cần tích lũy một số tiền “công bằng” để bắt đầu đầu tư.

Thế nhưng đối với cổ phiếu, bạn chỉ cần có vài triệu để có thể thực hiện mua/bán cổ phiếu trên thị trường. 

Không phải chờ đợi thời gian dài nhiều tháng hoặc nhiều năm để tiền của bạn mới có lời. Thời gian tối thiểu một nhà đầu tư cần để giữ một cổ phiếu là 2 ngày, khi cổ phiếu đã tăng như mong đợi, bạn có thể bán bất cứ lúc nào để kiếm được lợi nhuận.

Xem thêm: Có nên chơi cổ phiếu không?

Kết luận

Trên đây là thông tin về cổ phiếu đặc điểm liên quan đến cổ phiếu và các mã cổ phiếu chứng khoán mà daututietkiem.vn muốn chia sẻ đến bạn, hy vọng bài viết sẽ đem lại những kiến thức cổ phiếu hữu ích đến bạn, chúc bạn đầu tư thành công.

Đánh giá bài viết

Tôi là Lan Anh - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường tài chính cũng như đầu tư. Rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ, cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, đầu tư hiệu quả nhất!

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC