Danh sách những mã cổ phiếu ngành vận tải tiềm năng nên đầu tư 2022

0
Cổ phiếu

Danh sách các mã cổ phiếu ngành vận tải niêm yết trên sàn HOSE 

CLL – Công ty cổ phần Cát Lái 

DVP – Công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ

GMD – CTCP Gemadept

GSP – CTCP Vận tải sản phẩm khí quốc tế

HAH – CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An

HTV – CTCP Vận tải Hà Tiên

MHC – CTCP MHC

PJT – CTCP Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

PVT – Tổng CTCP vận tải dầu khí

VIP – CTCP Vận tải xăng dầu Vipco

VNL – CTCP Logistics Vinalink

VOS – CTCP vận tải Biển Việt Nam

VSC – CTCP Container Việt Nam

VTO – CTCP Vận tải xăng dầu Vitaco

SFI – CTCP Đại lý vận tải SAFI

Danh sách các mã cổ phiếu ngành vận tải niêm yết trên sàn HNX

CDN – CTCP Cảng Đà Nẵng

DXP – CTCP Cảng Đoạn Xá

NAP – CTCP Cảng Nghệ Tĩnh

PHP – CTCP Cảng Hải Phòng

PRC – CTCP Logistics Portserco

VGP – CTCP Cảng rau quả

Xem thêm: Những mã cổ phiếu ngành sợi nên đầu tư

Danh sách các mã cổ phiếu ngành vận tải niêm yết trên sàn Upcom

CCP – CTCP cảng Cửa Cấm Hải Phòng

CCR – CTCP Cảng Cam Ranh

CCT – CTCP cảng Cần Thơ

CMP – CTCP cảng Chân Mây

DNL – CTCP Logistics Đà Nẵng

IST – CTCP ICD Tân cảng Sóng thần

PVP – CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

SSG – CTCP Vận tải biển Hải ÂU

VNA – CTCP vận tải biển Vinaship

Những Công ty trong ngành vận tải nên đầu tư trong năm 2022

VSC – CTCP Tập đoàn Container Việt Nam

VSC - CTCP Tập đoàn Container Việt Nam

VSC – CTCP Tập đoàn Container Việt Nam

Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam được thành lập ngày 27/7/1985, đây là một trong những doanh nghiệp nhà nước đầu tiên cung cấp dịch vụ vận chuyển container thời bấy giờ. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, VICONSHIP đã và đang là một trong những công ty khai thác cảng biển và cung cấp các dịch vụ trong chuỗi cung ứng logistics chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Thông tin cổ phiếu

Nhóm ngành: Vận hành cảng biển

Mã cổ phiếu: VSC 

Sàn niêm yết: HOSE

Vốn điều lệ: 1.102.455.960.000 đồng

Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết: 55.122798 cổ phiếu

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 110.245.596 cổ phiếu

Tình hình kinh doanh 

Kết quả kinh doanh trong quý IV/2021 công bố, doanh thu của VSC tăng 22,4% so với cùng kỳ nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên 32,4% (từ mức 29,3% trong quý IV/2020). Chủ yếu do nguyên nhân sau: 

Chi phí khấu hao giảm mạnh 56% so với cùng kỳ xuống 33 tỷ đồng. Theo đó chi phí khấu hao cả năm 2021 giảm 17,2% xuống 193 tỷ đồng. 

Chi phí thuê ngoài giảm, mặc dù VSC không công bố cơ cấu chi phí từ hoạt động kinh doanh thế như theo báo cáo tài chính công ty con do VSC sở hữu 74,4% cổ phần của CTCP Cảng Xanh VIP (VRG), chi phí thuê ngoài của công ty này giảm 14,4% so với cùng kỳ xuống 82,5 tỷ đồng trong quý IV/2021 và chỉ chiếm 36,9% doanh thu (so với mức 50% trong quý IV/2020. Quý năm 2021 thì VGR đóng góp 54% vào lợi nhuận thuần của VSC. 

Từ đó, lợi nhuận gộp năm 2021 của VSC đạt 602 tỷ đồng (tăng trưởng 34,1%). Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên 31,8% từ 26,6% trong năm 2020. 

PHP – CTCP Cảng Hải Phòng 

PHP - CTCP Cảng Hải Phòng

PHP – CTCP Cảng Hải Phòng

Ngày 21/03/1956 Cảng Hải Phòng là một xí nghiệp do Ngành vận tải thủy phụ trách và quản lý. Đến ngày 01/07/2014, Cảng Hải Phòng đổi thành Công ty cổ phần cảng Hải Phòng, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với ngành nghề kinh doanh môi giới tàu biển, đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển…, dịch vụ lai dắt và hỗ trợ tàu, kho bãi và lưu trữ hàng hóa…

Thông tin cổ phiếu 

 • Mã cổ phiếu: PHP
 • Sàn niêm yết: HNX
 • Khối lượng niêm yết: 326,96 triệu
 • Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 464,440
 • Vốn điều lệ: 4,925,272 tỷ đồng

Tình hình kinh doanh

Trong quý II/2021, PHP ghi nhận kết quả kinh doanh có chuyển biến tích cực, doanh thu thuần đạt 628 tỷ đồng (tăng 23%), lợi nhuận sau thuế đạt 202 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận công ty mẹ đạt 156 tỷ đồng tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. 

Về phần cổ phiếu, doanh thu cổ phiếu PHP tăng 22,7% svck đạt 628 tỷ nhờ tăng trưởng sản lượng container 26,2% svck đến từ nhu cầu vận tải biển cao. Biên lợi nhuận gộp tăng 1,5% điểm do lợi thế kinh tế nhờ quy mô. Thu nhập từ công ty liên kết tăng 86,2% svck đạt 13 tỷ trong quý II/2021 nhờ sản lượng hàng hóa tăng cao ở cụm cảng Hải Phòng. Chung quy lại lợi nhuận ròng trong quý II/2021 tăng 26,0% svck đạt 156 tỷ, khiến lợi nhuận ròng trong nửa đầu năm tăng 35,6% svck. 

HAH – CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An 

HAH - CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An

HAH – CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An

 

Công ty TNHH Vận tải và Xếp dỡ Hải An được thành lập ngày 08/05/2009, sau đó được đổi thành Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An, công ty là sự đồng sáng lập bởi công ty cổ phần Hàng Hải Hà Nội (MHC – HOSE), Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải (MAC – HNX), Công ty cổ phần Hải Minh (HMH – HNX), Công ty cổ phần Đóng tàu Hải An, Công ty cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà với số vốn điều lệ 150 tỷ đồng.

Thông tin niêm yết

 • Mã cổ phiếu: HAH
 • Sàn niêm yết: Hose
 • Vốn điều lệ: 487.827.510.000 đồng
 • Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết: 48.782.751 cổ phiếu
 • Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 47.392.798 cổ phiếu

Tình hình kinh doanh 

Trong năm 2021, HAH công bố kết quả kinh doanh sơ bộ, trong đó doanh thu và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) lần lượt đạt 1,9 tỷ đồng (tăng 59%) và 389 tỷ đồng (tăng 181%), Theo đó doanh thu và NPATMI trong quý IV/2021 lần lượt đạt 616 tỷ đồng (tăng 70%) và 147 tỷ đồng (tăng 196%), công ty duy trì được đà tăng trưởng cao nhờ giá cước tăng và các hợp đồng cho thuê tàu mới. 

Kết quả kinh doanh của HAH có thể sẽ duy trì được tốc độ tăng trưởng mạnh đến năm 2023, với chiến lược cân bằng đội tàu hoạt động tại thị trường. 

TCO – Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải

TCO - Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải

TCO – Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải được thành lập năm 1997, hoạt động trong lĩnh vực vận tải và kho bãi. Đến năm 2007, thành lập công ty TNHH (hiện nay là các công ty thành viên) hoạt động trong lĩnh vực vận tải đa phương thức. Tháng 3/2008 công ty hợp nhất 4 công ty thành viên thành bao gồm TASA Transport, TASA Trading, TASACO và TASA Phú Thọ. Tháng 09/2009 công ty đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đến ngày 27/2/2012, bắt đầu chuyển giao dịch cổ phiếu sang sàn HOSE. 

Thông tin niêm yết cơ bản 

 • Mã cổ phiếu: TCO
 • Sàn niêm yết: Hose
 • Khối lượng niêm yết: 18,7 triệu cổ phiếu 
 • Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 376,500 cổ phiếu
 • Vốn điều lệ: 342.09 tỷ đồng 

ASG –  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG 

ASG - Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG

ASG – Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG (Công ty ASG) được lập từ năm 2010, hoạt động kinh doanh trong chủ yếu lĩnh vực ban đầu là dịch vụ logistics hàng không: phục vụ hàng hóa hàng không, dịch vụ kho bãi… Hiện nay, ASG đã xây dựng và khai thác hệ thống các trung tâm dịch vụ logistics tại các Cảng hàng không, khu công nghiệp lớn; cung cấp dịch vụ đa dạng, chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng là những công ty sản xuất công nghệ cao và các công ty giao nhận hàng đầu trên thế giới.

Với nền tảng vững chắc được xây dựng bằng năng lực, kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình hoạt động, cùng với vị thế vững mạnh trên thị trường, ASG hiện nay đã mở rộng thành công hoạt động kinh doanh cốt lõi sang lĩnh vực phục vụ hành khách hàng không, xây dựng ASG trở thành một trong những số ít doanh nghiệp trong ngành vận hành chuỗi dịch vụ đồng bộ phục vụ hàng hóa hàng không và hành khách hàng không. Bên cạnh đó ASG cũng quyết định lựa chọn lĩnh vực đầu tư hạ tầng và phát triển khu công nghiệp là ngành chủ đạo, góp phần cải thiện chuỗi dịch của Tập đoàn và chung sức xây dựng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Sau nhiều năm xây dựng và phát triển hiện nay ASG có quy mô mở rộng trên 3 miền Bắc, Trung, Nam với 12 công ty con và 2 chi nhánh, hơn 1.200 cán bộ nhân viên. Cùng với đó ASG không ngừng xây dựng và phát triển hệ thống kinh doanh, cơ sở vật chất nhằm vươn xa tới những tầm cao mới.

Thông tin cổ phiếu

 • Mã: ASG
 • Sàn niêm yết: HOSE 
 • Khối lượng niêm yết: 63 triệu cổ phiếu
 • Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15,510 cổ phiếu
 • Vốn điều lệ: 2,133.44 tỷ đồng

TSM – Công ty cổ phần Transimex

TSM - Công ty cổ phần Transimex

TSM – Công ty cổ phần Transimex

Công ty cổ phần Transimex được thành lập năm 1983. Đến tháng 1/2000, Transimex chính thức chuyển thành Công ty cổ phần. Hiện nay Transimex là một trong những nhà cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp cho khách hàng tất cả các giải pháp logistics tổng thể từ giao nhận vận tải quốc tế, kho bãi, vận tải nội địa và phân phối,  

Sau hơn 37 năm kể từ ngày thành lập với trụ sở đầu tiên đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay công ty đã phát triển mạng lưới rộng khắp cả nước Việt Nam, cùng với những thành tựu đáng tự hào khi là thành viên của các Hiệp hội uy tín tại Việt Nam và trên thế giới như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc Tế (IATA), Liên minh hàng hóa thế giới (WCA), Hiệp hội Giao nhận và Kho vận quốc tế (FIATA), Hiệp hội Logistics Việt Nam (VLA), VCCI và nhiều tổ chức uy tín khác.

Thông tin cổ phiếu 

 • Mã cổ phiếu TMS
 • Sàn niêm yết: Hose
 • Khối lượng niêm yết: 81,442,936
 • Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 44,800
 • Vốn điều lệ: 4,318 tỷ đồng

MVN – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

MVN - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

MVN – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành lập năm 1995, là một công ty quốc doanh do Cục Hàng hải và Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam quản lý. Ngày 29/9/2006, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con. Tính đến cuối năm 2011, công ty có vốn điều lệ lên đến 8.087 tỷ đồng, với số dao động gần 25.000 người, sở hữu đội tàu 149 chiếc với tổng trọng tải đạt 2,7 triệu tấn chiếm 45% tổng trọng tải của đội tàu biển quốc gia.

Tuy nhiên đội tàu có các mặt hạn chế là tàu hàng khô chiếm tỉ trọng lớn, quy mô của đội tàu container và đội tàu chở dầu thành phẩm còn nhỏ và phần lớn đội tàu không được khai thác sử dụng hết mà dành để cho thuê.

Thông tin cổ phiếu

 • Mã cổ phiếu: MVN
 • Sàn niêm yết: Upcom
 • Khối lượng niêm yết: 1,069.30 triệu cổ phiếu
 • Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26,400 cổ phiếu
 • Vốn điều lệ: 54,146.52tỷ đồng

Xem thêm: Nhận định cổ phiếu ngành viễn thông có nên đầu tư không?

Có nên đầu tư vào cổ phiếu ngành vận tải không? 

Cơ hội đầu tư đối với ngành vận tải 

Nước ta đang tích cực nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng để ngành logistics hoạt động hiệu quả ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Các đơn hàng số lượng lớn xuất khẩu sang Mỹ bằng đường thủy là một điểm sáng trong bối cảnh ảm đạm của Covid. Các công ty đã thực hiện các biện pháp, ngành công nghiệp hậu cần vẫn thiếu trầm trọng các container rỗng. Kết quả là giá cước được tăng lên và tạo ra mức tăng trưởng doanh thu tuyệt vời. Ngoài ra, việc đóng băng giao thông hàng không đã mở ra cơ hội lớn cho ngành vận tải, đặc biệt là đường biển, chiếm ưu thế trong ngành vận tải và chuỗi cung ứng.

Những rủi ro tiềm ẩn trong ngành 

Mặc dù cơ hội thế nhưng trong ngành vận tải vẫn còn tiềm ẩn những thách thức và rủi ro đi kèm là điều không thể tránh. Đầu tiên phải kể đến là các hãng tàu container nước ngoài có quyền lực quá lớn. Họ thành lập những liên minh lớn mạnh thâu tóm các thị phần. 

Đặc biệt, gần như toàn bộ hoạt động vận tải container tại Việt Nam đang được nắm giữ bởi các hãng tàu ngoại và việc nhiều hãng tàu là cổ đông chiến lược tại các cảng có quy mô lớn khiến doanh nghiệp nội càng khó khăn để có chỗ đứng vững chắc trong thị trường.

Không chỉ vậy, sự liên kết hợp tác theo chuỗi vận tải của các công ty nước ta còn rời rạc nên không tạo sức mạnh để đàm phán với đối tác nước ngoài.

Như vậy trên đây là chia sẻ những mã cổ phiếu ngành vận tải tiềm năng đáng để đầu tư năm 2022. Hy vọng bài viết có thể giúp bạn tham khảo thêm để phục vụ tốt cho công việc đầu tư của mình. 

Có thể bạn quan tâm: Có nên đầu tư cổ phiếu giá vàng hay không?

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC