Điểm khác biệt giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

0
Cổ phiếu

Định nghĩa Cổ phiếu thường là gì? 

Khái niệm về cổ phiếu thường

Khái niệm về cổ phiếu thường

Cổ phiếu thường là loại tài sản thông dụng nhất trên thị trường chứng khoán. Đây là loại chứng khoán chỉ thể hiện quyền sở hữu của các cổ đông trong doanh nghiệp, cho phép cổ đông hưởng quyền lợi thông thường của một doanh nghiệp cổ phần. Những cổ đông sở hữu cổ phiếu này có thể được quyền tự do chuyển nhượng, tham gia biểu quyết đối với mọi quyết định của công ty tại Đại hội cổ đông, cùng với đó hưởng cổ tức theo kết quả kinh doanh và số lượng cổ phiếu họ nắm giữ. 

Xem thêm: Mua cổ phiếu có lợi ích gì? 

Quyền lợi mà người sở hữu cổ phiếu thường được hưởng

– Quyền trong quản lý và kiểm soát doanh nghiệp: Các cổ đông sẽ được tham gia bỏ phiếu, ứng cử vào Hội đồng quản trị, tham gia biểu quyết các vấn đề quan trọng đối với hoạt động doanh nghiệp.

-Quyền đối với tài sản của doanh nghiệp: Cổ đông được nhận lợi nhuận của doanh nghiệp chia cho cổ đông hàng năm dưới hình thức cổ tức. Thế nhưng trong những trường hợp mà công ty phá sản hay giải thể thì quyền lợi của những cổ đông thường sẽ được thanh toán sau khi đã trả hết các khoản nợ và chi phí cho những người sở hữu cổ phiếu ưu đãi. 

– Quyền chuyển nhượng cổ phần sở hữu: Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần cho người khách, hoặc bán lại trên thị trường giao dịch chứng khoán. 

– Quyền lợi khác: Ngoài những quyền trên các cổ đông sở hữu cổ phiếu thường có thể được quyền ưu tiên mua cổ phiếu mới do doanh nghiệp phát hành. 

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Khái niệm về cổ phiếu ưu đãi

Khái niệm về cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi là loại cổ phiếu mà những người sở hữu chúng được hưởng một số ưu đãi nhất định. Loại cổ phiếu này được coi là cổ phiếu đặc biệt trong công ty cổ phần. Tương ứng với mỗi loại cổ phiếu đặc biệt khác, các cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi sẽ nhận được một số quyền lợi nhất định trong quá trình hoạt động và quản lý của công ty phát hành. Thế nhưng đi kèm với đó là chủ sở hữu cổ phiếu này sẽ bị hạn chế một số quyền lợi không được như cổ phiếu phổ thông. 

Các loại cổ phiếu ưu đãi 

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là cổ phiếu mà người sở hữu nhận được mức cổ tức cao hơn cổ phiếu phổ thông hoặc cao hơn mức cổ tức ổn định hàng năm. Chúng được trả hàng năm và bao gồm tiền thưởng và cổ tức cố định. Trong đó cổ tức cố định là một loại cổ tức độc lập với kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Trên cổ phiếu này chứa thông tin đầy đủ thông tin về mức cổ tức cố định tương ứng và phương pháp xác định cổ tức thưởng.

Trường hợp những công ty nào mà giải thể hay phá sản thì sau khi thanh toán các khoản nợ, cổ phiếu ưu đãi hoàn lại thì chủ sở hữu những cổ phiếu này sẽ được phần tài sản tương đương với tỷ lệ mà các cổ đông sở hữu cổ phần trong công ty. 

Tuy nhiên những cổ đông này sẽ không được quyền dự cuộc họp hay biểu quyết đề cử vào Ban hội đồng quản trị. 

Bạn đang xem: Điểm khác biệt giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại là loại cổ phiếu mà những người sở hữu sẽ được công ty phát hành hoàn lại theo yêu cầu của người sở hữu cổ phiếu hoặc theo các điều khoản quy định của công ty thông qua những đợt phát hành. Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ không được hưởng một số quyền nhất định. Đặc biệt, cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi hoàn lại không có quyền tham gia vào các cuộc hội họp, biểu quyết hoặc đề xuất đối với ban kiểm soát, hội đồng quản trị. Trừ những hạn chế trên thì những cổ đông sở hữu cổ phiếu này có các quyền như cổ đông phổ thông. 

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết là cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ cổ phiếu đó có nhiều quyền biểu quyết hơn người sở hữu cổ phiếu phổ thông. Tuy nhiên các điều khoản của công ty đi kèm với loại cổ phiếu này sẽ có một số quy định cụ thể. Đặc biệt, với tư cách là người sở hữu cổ phần này, nhà đầu tư có quyền biểu quyết với số phiếu tối đa theo quy định đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm của đại hội. Ngoài ra, các quyền biểu quyết còn lại của cổ phiếu ưu đãi sẽ vẫn tương tự như đối với cổ phiếu phổ thông.

Lưu ý với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: 

Chỉ có cổ đông sáng lập và tổ chức được chính phủ trao quyền mới có quyền sở hữu cổ phần ưu đãi có quyền biểu quyết. Trường hợp cổ đông sáng lập sở hữu số cổ phần này thì chỉ có giá trị trong vòng 3 năm tính từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau 3 năm thực hiện quyền biểu quyết, cổ phiếu ưu đãi của cổ đông sáng lập sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

So sánh cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường

Điểm giống nhau 

Điểm giống nhau giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi đều là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của một công ty. Đặc điểm chung của 2 loại này là:

– Là loại tài sản do công ty cổ phần phát hành trong thị trường vốn

– Có thời hạn là trung và dài hạn

– Nếu đã mua hay sở hữu thì không hoàn trả lại vốn

– Chủ sở hữu cổ phiếu phải chịu mọi trách nhiệm liên quan trên vốn góp.

– Được phát hành thông qua Bộ tài chính & Ủy ban chứng khoán nhà nước (Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Điểm khác nhau

Cổ phiếu thường Cổ phiếu ưu đãi
Điều lệ công ty Cổ phiếu thường bắt buộc các công ty cổ phần phải phát hành Công ty cổ phần không nhất thiết phải phát hành.
Cổ tức Cổ tức không ổn định, phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và được hưởng sau khi tri chả cho cổ phiếu ưu đãi. Cổ tức ổn định theo các năm và được chi trả với tỷ lệ cao hơn so với cổ phiếu thường.
Quyền biểu quyết Cổ phiếu thường có quyền biểu quyết theo số lượng cổ đông nắm giữ. Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có quyền biểu quyết cao hơn cổ phiếu thường. Trái lại, cổ phiếu ưu đãi cổ tức và hoàn lại thì không có quyền biểu quyết.
Khả năng chuyển đổi Không thể chuyển đổi từ cổ phiếu phổ thông sang cổ phiếu ưu đãi. Có quyền chuyển đổi từ cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu phổ thông
Khả năng chuyển nhượng Cổ phiếu thường có quyền tự do chuyển nhượng. Cổ phiếu ưu đãi không được tự do chuyển nhượng.
Khả năng thu hồi tài sản Người nắm giữ cổ phiếu thường là người cuối cùng hưởng giá trị còn lại của tài sản thanh lý nếu công ty bị phá sản. Trong trường hợp công ty bị phá sản, người sở hữu cổ phiếu ưu đãi sẽ nhận được tiền thanh lý tài sản trước cổ đông phổ thông và sau người sở hữu trái phiếu.

Bài viết trên đây được tổng hợp bởi trang Daututietkiem.vn, hãy để lại thông tin phía dưới phần bình luận nếu bạn có thắc mắc gì về cổ phiếu nhé.

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC