Mã cổ phiếu ACB – Triển vọng trong việc đầu tư 

0
Cổ phiếu

Đôi nét về Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Asia Commercial Joint Stock Bank), gọi tắt là Ngân hàng Á Châu ACB, ngân hàng được thành lập và đi vào hoạt động kinh doanh ngày 4 tháng 6 năm 1993. 

Đôi nét về Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Đôi nét về Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

ACB hoạt động trong các lĩnh vực như huy động vốn (nhận tiền gửi của khách hàng) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng, sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng;

HIện tại ngân hàng tổng tài sản ước tính của ACB lên đến 9.377 tỷ đồng (theo thống kế trong tháng 12/2010), với hơn 8.791 nhân viên đồng thời có mạng lưới các chi nhánh có tới 346 được phân bổ trên khắp cả nước. 

Mã cổ phiếu ACB 

Ngày 9/ 12/ 2020, ngân hàng chính thức niêm yết hơn 2,16 tỷ cổ phiếu với mã ACB trên sàn giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE). Trước đó vào năm 2006, ACB cũng đã niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, theo đó giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trong việc chuyển sàn là 26.400 đồng/ cổ phiếu.

Hiện nay giá cổ phiếu ACB ghi nhận được là 34.150 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch là 9.151.000.

Thông tin về cổ phiếu ACB

Thông tin về cổ phiếu ACB

Tình hình kinh doanh 

ACB đã công bố lợi nhuận tăng trưởng sơ bộ trong quý III/2021 đạt 2.615 tỷ đồng (tăng 1% so với cùng kỳ. tuy nhiên lại giảm 19,5% so với quý trước). Kết quả trên một phần do tăng trưởng tín dụng âm trong kỳ, các lãi thuần HD dịch vụ giảm và chi phí dự phòng tăng mạnh, mặc dù ngân hàng cũng đã hoàn nhập dự phòng đáng kể trong kỳ. 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, lũy kế LNTT đạt 8.968 tỷ đồng (tăng 40% so với cùng kỳ), hoàn thành 85% kế hoạch mà ACB đề ra trước đó trong năm 2021.

Tín dụng trong quý III/2021 giảm 2% so với quý trước (tăng 7,5% so với đầu năm) do nhu cầu tín dụng khu vực phía Nam giảm sút trước ảnh hưởng của đại dịch Covid. Theo thông tin mà cổ phiếu của ACB công bố, tỷ lệ cho vay của doanh nghiệp lớn chiếm đến 7% tổng dư nợ cho vay đây là nguyên nhân chính khiến cho tín dụng giảm trong quý III/2021. 

Tiền gửi khách hàng lại tăng 2,1% so với quý trước (tăng 3,6% so với đầu năm trong quý III/2021, ngược lại với sự giảm sút của tín dụng. 

Hệ số LDR giảm còn 80,2% (từ 82,4% tại thời điểm cuối quý II/2021). Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn vẫn gần như giữ ở mức tương đương so với quý trước khoảng 23,2%. Mặc dù hệ số LDR giảm, tỷ lệ NIM vẫn được duy trì khá tốt trong quý III/2021 so với quý trước vì lợi suất cho vay giảm được bù đắp nhờ chi phí huy động cũng tiếp tục giảm. 

Tỷ lệ NIM trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt khoảng 4,1% (cao hơn 30 điểm cơ bản so với đầu năm). Theo đó, thu nhập lãi thuần tăng 18,5% so với cùng kỳ trong quý III/2021 (giảm 14% so với quý trước) còn 4.300 tỷ đồng, và thu nhập lãi thuần lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 đạt 13.939 tỷ đồng (tăng 37% so với cùng kỳ).

Kết quả kinh doanh quý III/2021

Kết quả kinh doanh quý III/2021

Lãi thuần hoạt động dịch vụ giảm 

Lãi thuần HĐ dịch vụ giảm tổng thu nhập ngoài lãi trong quý III/2021 là 22,6% so với cùng kỳ xuống còn 658 tỷ đồng, chủ yếu vì lãi thuần HĐ dịch vụ giảm (giảm 30% so với cùng kỳ). 

Do tình hình dịch bệnh nghiêm trọng trong kỳ đã ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập từ các hoạt động thanh toán và thu nhập bảo hiểm, thu nhập ngoài lãi trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt 2.931 tỷ đồng (chỉ tăng 4,7% so với cùng kỳ)

Chi phí hoạt động tiếp tục giảm 

Theo ước tính, tổng thu nhập hoạt động giảm 28,7% so với cùng kỳ (giảm 22,4% so với quý trước) trong quý III/2021 xuống còn 1.235 tỷ đồng. Sự giảm này chủ yếu một phần vì ACB tiếp tục hoàn nhập chi phí dự phòng đã trích lập cho các tài sản có vấn đề từ trước để lại. Theo đó trong 6 tháng đầu năm 2021, ACB đã hoàn nhập khoảng 584 tỷ đồng dự phòng trích lập cho các tài sản này và số dư còn lại chưa hoàn nhập tại thời điểm cuối quý II/2021 là 260 tỷ đồng. 

Theo đó, chi phí dự phòng trong 9 tháng đầu năm giảm 13% so với cùng kỳ là còn 5.107 tỷ đồng. Hệ số CIR từ hoạt động kinh doanh cốt lõi trong 9 tháng đầu năm là 36% so với 46,5% trong 9 tháng đầu năm 2020. 

Chi phí dự phòng tiếp tục tăng 

Tổng số nợ xấu tăng khoảng 20% so với quý trước (tăng 51,7% so với đầu năm), trong quý III/2021 lên 2.792 tỷ đồng, nợ nhóm 2 tăng mạnh 178% so với quý trước (tăng 317% so với đầu năm) trong quý III/2021 lên 2,400 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ nhóm 2 lần lượt tăng lên 0,83% và 0,72% từ 0,59% và 0,18% tại thời điểm cuối năm 2020. 

Tổng dư nợ của khách hàng có khoản nợ được tái cơ cấu nợ tăng tới 48,7% so với quý trước trong quý III/2021 lên 13.416 tỷ đồng. 

Tổng chi phí dự phòng quý III/2021 tăng mạnh 396% so với cùng kỳ lên 803 tỷ đồng từ nền thấp năm ngoái. Trong đó, ACB đã trích lập bổ sung khoảng 650 tỷ đồng cho nợ tái cơ cấu trong khi chi phí dự phòng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là 153 tỷ đồng. Tính đến cuối quý III/2021, toàn bộ cho nợ tái cơ cấu đã được trích lập dự phòng mặc dù ACE được phép trích lập trong 3 năm. 

Hệ số NIM đạt đỉnh trong năm 2021

Tỷ lệ biên lãi ròng đạt mức cao nhất vào quý 3 năm 2021. Tỷ lệ biên lãi ròng giảm 7 điểm cơ bản so với quý trước (tăng 58 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái) xuống 4,45%, lãi suất gộp giảm 6 điểm so với quý trước xuống còn 7,95% và chi phí hoạt động không đổi theo tháng (giảm 108 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái) ở mức 3,65%. Hệ số LDR cho giai đoạn này cũng giảm từ 82,4%, tại thời điểm cuối quý II/2021 xuống 80,2%. 

Mặc dù chi phí huy động tiền gửi vẫn thấp, do các ngân hàng cung cấp các chương trình cho vay ưu đãi lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và lãi suất dự kiến, lãi suất tiền vay đã bắt đầu giảm nhanh hơn. Thu nhập từ các khoản cho vay tái cơ cấu làm tăng phần lãi dự thu này được tính vào thu nhập lãi).

Trong quý III/2021, thu nhập lãi của ACB giảm 203 tỷ đồng do ngân hàng hỗ trợ những khách hàng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch (tương đương với giảm khoảng 0,3%/năm)

Dự kiến trong quý IV/2021, Ngân hàng sẽ tiếp tục giảm lãi suất cho khách hàng với quy mô 500 tỷ đồng. 

Tỷ lệ hệ số NIM trong quý III năm 2021 của ngân hang ACB

Tỷ lệ hệ số NIM trong quý III năm 2021 của ngân hang ACB

Chi phí dự phòng cao triển vọng tích cực trong năm 2022

So với đầu năm nợ xấu tăng 53% lên 2.822 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu vẫn được kiểm soát khá hiệu quả ở mức 0,84% (so với 0,6% tại thời điểm cuối năm 2020). Trong cuối năm 2021 này ngân hàng dự kiến duy trì tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 1%. 

Tỷ lệ nợ nhóm 2 tăng mạnh 181% so với quý trước (tăng 322% so với đầu năm) lên 2,532 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay những khách hàng cần tái cơ cấu cũng tăng mạnh 48,7% so với quý trước lên 13.416 tỷ đồng, bằng 4,01% dư nợ cho vay vì dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại khu vực phía Nam.

Trong quý III/2021, ACB trích lập dự phòng bổ sung 650 tỷ đồng dự phòng cho nợ tái cơ cấu. theo đó tổng chi phí dự phòng đã trích lập là 2.069 tỷ đồng.

Trong quý IV/2021, theo dự tính nợ tái cơ cấu có thể sẽ giảm dần thế nhưng ACB vẫn dự kiến trích lập thêm 500 tỷ đồng chi phí dự phòng đối với số dư nợ này. 

Lợi nhuận sẽ tăng trở lại trong năm 2022

Trong quý IV / 2021, với giả định tốc độ tăng trưởng tín dụng 13,5% sẽ được sử dụng hết trong quý này, biên lãi thuần duy trì ổn định, doanh thu thuần từ dịch vụ HD phục hồi. Tuy nhiên, chi phí khẩn cấp sẽ tiếp tục ở mức cao.

Vậy nên dự báo LNST 4/2021 đạt 3.413 tỷ đồng, tăng 30,5% so với tháng trước nhưng tăng 7,2% so với cùng kỳ (do nền tảng so sánh cao trong quý IV/2020), thấp hơn mức tăng trưởng đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Mặc dù so với quý III/2021, lợi nhuận quý IV/2021 dự kiến ​​sẽ cải thiện đáng kể, lãi lỗ cùng kỳ tăng vừa phải. Điều này có thể khiến tâm lý nhà đầu tư tiếp tục suy yếu trong thời gian ngắn hạn, nhưng sau đợt điều chỉnh giá gần đây, thì các chuyên gia cho rằng lợi nhuận quý IV/2021 tăng trưởng thấp đã được phản ánh phần lớn vào giá cổ phiếu. 

Và trong tương lai gần, sau khi thời kỳ tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19 được kiểm soát trong những tháng cuối năm 2021 thì lợi nhuận cổ phiếu ACB sẽ phục hồi mạnh mẽ vào năm 2022, một phần nhờ tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng ổn định và quan trọng nhất là chi phí dự phòng giảm mạnh 

Có nên mua cổ phiếu ACB không? 

Vậy với những thông tin trên về tình hình kinh doanh cũng như dự báo về tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp ACB thì ta thấy được rằng cổ phiếu của ngân hàng này là một điểm sáng trong những tháng cuối năm đặc biệt thích hợp để tăng trưởng trong thời gian dài hạn. 

Về hoạt động kinh doanh ACB vẫn duy trì được mức tăng trưởng tốt ở mảng tín dụng, mặc dù ngân hàng này phải tái cơ cấu cho các khoản vay khách hàng hỗ trợ mùa dịch. 

Tỷ lệ nợ xấu được giữ ở mức thấp, đây là một điểm cộng cho doanh nghiệp khi ngân hàng phải gánh trên vai những dư nợ và những ảnh hưởng do khủng hoảng của đại dịch gây nên. Ngân hàng còn dự kiến tăng mức tăng trưởng tín dụng, đây là yếu tố quan trọng để ACb có thể thúc đẩy lợi nhuận của mình trong những tháng cuối năm 2021. 

Với thu nhập từ lãi, ACB nâng mức tín dụng thêm 4 điểm phần trăm lên 13,5% cho năm nay. Như vậy triển vọng thu nhập từ lãi ròng trong giai đoạn này sẽ ổn định hơn so với đầu năm. ACB kỳ vọng với mức tăng trưởng này phần nào có thể bù đắp được sự sụt giảm của NIM trong những tháng đầu năm. Đặc biệt khi tình hình dịch được kiểm soát chặt chẽ thì việc trả nợ đối với khách hàng có thể giúp ACB hoàn thành lập dự phòng, hỗ trợ việc tăng trưởng doanh thu khi đại dịch kết thúc. 

Như vậy trên đây là những thông tin về tình hình kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ABC) được tổng hợp trên trang daututietkiem.vn, với những giả định dựa trên báo cáo kinh doanh của ACB trong quý vừa rồi thì hy vọng bạn đọc có thể nắm được thông tin từ ngân hàng này cũng như trang bị thêm những kiến thức hữu ích về thị trường cổ phiếu.

Xem thêm: 

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC