Các mã cổ phiếu ngành môi trường nên đầu tư

0
Cổ phiếu
Thông tin những mã cổ phiếu ngành môi trường nên đầu tư

Thông tin những mã cổ phiếu ngành môi trường nên đầu tư

BMD – Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận (Upcom)

Công ty Quản lý Công trình Công cộng được thành lập vào tháng 6/1985 thực hiện các dịch vụ vệ sinh môi trường, duy tu sửa chữa điện chiếu sáng, chăm sóc vườn hoa công viên cây xanh, duy trì hệ thống thoát nước và thực hiện các dịch vụ sản xuất kinh doanh là đơn vị hạch toán độc lập.

Đến năm 1993, mặc dù các điều kiện về lao động, tài sản, giá trị sản lượng, quy mô hoạt động lớn nhưng trực thuộc thị xã Phan Thiết quản lý nên Công ty không được xác định là Doanh nghiệp Nhà nước, thế nên công ty được đổi tên và chuyển thành “Ban Quản lý Công trình Công cộng”, là đơn vị hành chính sự nghiệp, hoạt động theo phương thức “thực thanh thực chi”.

Tháng 01/1995, với tốc độ đô thị hóa của thị xã Phan Thiết phát triển nhanh, các công trình phúc lợi, hạ tầng đô thị được Tỉnh và Thị xã đầu tư, do hoạt động đặc thù của đơn vị phát triển theo tốc độ đô thị hóa của thành phố mô hình đơn vị hành chính không còn phù hợp nên UBND Tỉnh  đã có quyết định chuyển Ban Quản lý Công trình Công cộng thành “Công ty Công trình Đô thị Phan Thiết”, xác định là đơn vị sự nghiệp kinh tế, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập thuộc UBND thị xã Phan Thiết quản lý. 

Ngày 30/3/2016 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận.

 Thông tin cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Nhóm ngành: Vệ sinh môi trường

Vốn điều lệ: 27,532,800,000 đồng

Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết: 2,753,280 cổ phiếu

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2,753,280 cổ phiếu

BWE – Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (HOSE)

Công ty Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương được thành lập trước năm 1975, tiền thân là Trung tâm Cấp thủy Bình Dương trực thuộc Công ty Giao Thông Công Chánh, với 5 trạm bơm nước ngầm Công ty Công An, Ngô Quyền, Cầu Ông Đành, Yersin, Gò Đậu.

Sau hơn 20 năm đầu tư và phát triển, đến nay Công ty đã đáp ứng các nhu cầu của các cơ sở sản xuất trong tỉnh với giá thành cạnh tranh nhất trong khu vực. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu là khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt đô thị và công nghiệp. Bên cạnh đó cùng tham gia cung cấp dịch vụ thu gom, thoát nước và xử lý rác thải; tái chế phế liệu.

Thông tin cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Nhóm ngành: Cấp thoát nước

Vốn điều lệ: 2,304,200,000,000 đồng

Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết: 192,920,000 cổ phiếu

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 192,920,000 cổ phiếu

Xem thêm: Danh sách những mã cổ phiếu ngành nước nên đầu tư hiện nay

CAM – Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau (UpCOM)

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Cà Mau tiền thân là Công ty Công trình đô thị Cà Mau được thành lập vào năm 1991 trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị: Công ty Vật liệu xây dựng thị xã Cà Mau – Công ty Vệ sinh thị xã Cà Mau và phòng Xây dựng nhà đất thị xã Cà Mau.

Tháng 6 năm 2001 thực hiện Nghị quyết của trung ương về việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, Công ty Công trình đô thị Cà Mau sáp nhập vào Công ty Cấp nước Minh Hải và trở thành Công ty Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau.

Tháng 9/2013 Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Cà Mau được tách ra từ Công ty TNHH MTV Cấp Thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau, để cổ phần hóa. Công ty là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động sản xuất – kinh doanh – dịch vụ công ích, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng tại ngân hàng, hạch toán độc lập, hoạt động theo Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

Ngày 01/01/2020, Công ty chính thức chuyển đổi mô hình từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Cà Mau.

Thông tin cổ phiếu 

Sàn giao dịch: HOSE

Nhóm ngành: Vệ sinh môi trường

Vốn điều lệ: 13,107,000,000 đồng

Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết: 1,310,700 cổ phiếu

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,310,700 cổ phiếu

VWS – Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (UpCOM)

Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (tên viết tắt VIWASE) được hình thành từ năm 1954, là công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp trong lĩnh vực cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường.

 VIWASE tiền thân là một bộ phận thuộc Cục thiết kế Điện Nước. Trải qua hơn 60 năm phát triển và lớn mạnh với nhiều tên gọi khác nhau. Đến năm 1995, công ty đổi tên thành Công ty Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE), tháng 7/2002 đổi tên thành Công ty Nước và Môi trường Việt Nam. Năm 2006, Công ty chính thức được chuyển thành công ty cổ phần.   

VIWASE được đánh giá là một công ty tư vấn có uy tín trong ngành nước, môi trường và hạ tầng kỹ thuật, cùng với đó có đầy đủ điều kiện và khả năng cung cấp các dịch vụ tư vấn toàn diện, từ quy hoạch tổng thể, lập báo cáo đầu tư và dự án đầu tư đến thiết kế chi tiết và giám sát thi công cho các dự án cấp, thoát nước, vệ sinh, đánh giá tác động môi trường, tái định cư và hạ tầng kỹ thuật đô thị trên khắp vùng lãnh thổ Việt Nam.

Thông tin cổ phiếu 

Sàn giao dịch: Upcom

Nhóm ngành: Cấp thoát nước

Vốn điều lệ: 36,000,000,000 đồng

Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết: 3,600,000 cổ phiếu

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3,600,000 cổ phiếu

CER – Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường

Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với Pháp luật hiện hành của Việt Nam, công ty có con dấu, biểu tượng riêng, được mở tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đất đai, đo đạc, bản đồ, bất động sản, địa chất, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, biển, hải đảo và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định

Thông tin cổ phiếu 

Nhóm ngành: Môi trường

Vốn điều lệ: 13,350,000,000 đồng

Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết: 1,335,000 cổ phiếu

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,335,000 cổ phiếu

Xem thêm: Cổ phiếu ngành du lịch khách sạn tiềm năng nên đầu tư

DNE – Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (UpCOM)

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng, tiền thân là công ty Vệ sinh Đà Nẵng, trực thuộc Ty Nhà đất. Với bề dày 40 năm kinh nghiệm, có đội ngũ cán bộ, công nhân viên lành nghề, có đầy đủ phương tiện đáp ứng yêu cầu các đơn đặt hàng đảm bảo chất lượng khối lượng công việc, tạo được sự uy tín đối với khách hàng. Công ty là doanh nghiệp lớn nhất thực hiện cung cấp các loại hình dịch vụ công cộng liên quan tới lĩnh vực môi trường như: vệ sinh môi trường, thu gom và vận chuyển rác thải. Lượng rác thải được Công ty thu gom, vận chuyển và xử lý trên địa bàn TP. Đà Nẵng bình quân đạt 270.000 tấn/năm. So với các doanh nghiệp trong ngành Môi trường thì Công ty là một trong những Công ty có bề dày hoạt động, có kinh nghiệm trong hoạt động quản trị và tiên phong trong việc cổ phần hóa, đăng ký chào bán cổ phiếu.

Thông tin về cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Nhóm ngành: Vệ sinh môi trường

Vốn điều lệ: 57,736,000,000 đồng

Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết: 5,773,600 cổ phiếu

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5,773,600 cổ phiếu

DWS – Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (UpCOM)

CTCP cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp được thành lập năm 1940, do Pháp xây dựng để phục vụ cho các quan chức người Pháp và một số công thự thời bấy giờ.

Sau giải phóng năm 1975, ngành cấp nước của tỉnh đã dần được hình thành và đi vào tổ chức thống nhất. 

Ngày 16/10/1989: Công ty Dịch vụ Cấp thoát nước Tỉnh Đồng Tháp được thành lập theo quyết định số 28/QĐ-TL của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh trên cơ sở nền tảng của Xí nghiệp Cấp nước thị xã Cao Lãnh. Bộ máy tổ chức Công ty gồm 3 phòng nghiệp vụ, 1 đội thi công, có 31 cán bộ công nhân viên. Với số vốn ban đầu là 10.086.000 đồng. Ông Lý Khôi Văn được đề bạt làm Giám đốc Công ty.

Ngày 09/12/1992: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh quyết định thành lập Doanh nghiệp nhà nước Công ty cấp nước Tỉnh Đồng Tháp theo quyết định số: 132/QĐ.TL. Trụ sở chính đặt tại số 01 đường Nguyễn Huệ, thị xã Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Các nhà máy trực thuộc gồm:

  • Nhà máy nước Tx. Sa Đéc
  • Nhà máy nước H. Hồng Ngự
  • Nhà máy nước H. Thanh Bình

Thông tin cổ phiếu 

Sàn giao dịch: Upcom 

Nhóm ngành: Cấp thoát nước

Vốn điều lệ: 259,181,300,000 đồng

Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết: 25,918,130 cổ phiếu

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 25,918,130 cổ phiếu

HEP – Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế 

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế được chuyển đổi từ Công ty TNHH Nhà nước MTV Môi trường và Công trình Đô thị Huế theo Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Công ty TNHH Nhà nước Môi trường và Công trình Đô thị Huế được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Huế theo Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2005 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tiền thân của Công ty là Phòng Công trình Công cộng và Quản lý Nhà đất, được thành lập ngay sau ngày miền nam giải phóng, năm 1985 được chuyển đổi thành Công ty Quản lý Công trình Đô thị Huế và đến năm 1991 chuyển đổi thành Trung tâm Quản lý Vệ sinh Môi trường Đô thị Huế.

Thông tin cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Nhóm ngành: Vệ sinh môi trường

Vốn điều lệ: 60,000,000,000 đồng

Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết: 6,000,000 cổ phiếu

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6,000,000 cổ phiếu

Xem thêm: Triển vọng cổ phiếu ngành muối có nên đầu tư hay không?

HTU – Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh tiền thân là Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 17/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan bao gồm: Dịch vụ vệ sinh môi trường; Quản lý khai thác sử dụng và bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật; Quản lý công viên cây xanh đô thị; Duy tu bảo dưỡng giao thông đô thị…

Thông tin cổ phiếu 

Nhóm ngành: Vệ sinh môi trường

Vốn điều lệ: 164,383,820,000 đồng

Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết: 16,438,382 cổ phiếu

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 16,438,382 cổ phiếu

MHP – CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì

Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì là doanh nghiệp cổ phần được thành lập theo Quyết định số 3669/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì thành Công ty cổ phần. Theo Quyết định số 1785/QĐ – UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì, vốn Nhà nước là 93,25%; vốn các cổ đông là 6,75%.

Thông tin cổ phiếu 

Nhóm ngành: Vệ sinh môi trường

Vốn điều lệ: 55,831,402,403 đồng

Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết: 5,583,140 cổ phiếu

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5,583,140 cổ phiếu

Vừa rồi là một số thông tin về mã cổ phiếu ngành môi trường mà daututietkiem.vn muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng sẽ giúp bạn đọc trang bị được thêm những thông tin hữu ích về thị trường cổ phiếu, từ đó đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn và mang lại hiệu quả tốt nhất.

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC