Cổ phiếu ưu đãi là gì? Một số cổ phiếu ưu đãi bạn nên biết

0
Cổ phiếu

một số cổ phiếu

Cổ phiếu ưu đãi cũng giống như cổ phiếu phổ thông, là một hình thức đầu tư và cũng là một hình thức chứng minh quyền sở hữu trong công ty, nhưng ở một mức độ nào đó những người sở hữu cổ phiếu ưu đãi sẽ không có quyền biểu quyết hoặc ứng cử vào Hội đồng quản trị của công ty. Tuy nhiên hiện nay nhiều công ty sẽ phát hành cổ phiếu này để giúp các cổ đông hưởng đa dạng quyền lợi của mình. Và cổ phiếu ưu đãi sẽ rất đa dạng, dưới đây là một số loại thường được các công ty cổ phần sử dụng.  

Các loại cổ phiếu ưu đãi

Các loại cổ phiếu ưu đãi

Các loại cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi tích lũy và không tích lũy 

Cổ phiếu ưu đãi tích lũy là cổ phiếu có tính chất đảm bảo thanh toán cổ tức nếu trong một hoặc nhiều năm công ty không trả hoặc chỉ trả một phần trong trường hợp công ty gặp khó khăn về tài chính, cổ tức chưa trả sẽ được cộng dồn và Công ty sẽ phải trả các khoản cổ tức này trước khi thông báo sẽ trả cổ tức cho người sở hữu cổ phiếu phổ thông.

Cổ phiếu ưu đãi không tích lũy là loại cổ phiếu mà khi công ty gặp khó khăn không trả được cổ tức trong năm thì cổ đông sở hữu cổ phiếu này sẽ không được nhận số cổ tức trong năm đó. 

Cổ phiếu ưu đãi tham dự và cổ phiếu ưu đãi không tham dự

Cổ phần ưu đãi tham dự là cổ phiếu giúp những người được hưởng lợi nhuận cổ tức ưu đãi theo quy định cũng như các quyền lợi bổ sung theo quy định trong trường hợp lợi nhuận của công ty cao.

Cổ phiếu ưu đãi không tham dự là loại cổ phiếu ưu đãi mà cổ đông nắm giữ chỉ được hưởng cổ tức ưu đãi cố định, ngoài ra không được hưởng thêm bất cứ phần lợi nhuận nào.

Cổ phiếu ưu đãi có thể mua lại

Công ty có thể phát hành cổ phiếu ưu đãi có thể mua lại, hay có quyền hoàn trả bất cứ lúc nào công việc kinh doanh có khả năng về mặt tài chính. Giá mua lại được xác định từ thời điểm phát hành và thường được tính bằng giá trị của cổ phiếu ưu đãi cộng với một khoản bồi thường nhất định cho các nhà đầu tư khi công ty mua lại cổ phiếu ưu đãi này.

Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi

Cổ phần ưu đãi chuyển đổi là loại cổ phần ưu đãi người mua được quyền chuyển đổi các cổ phiếu ưu đãi đó thành các loại chứng khoán khác và thường là cổ phiếu trong chính công ty đó. Tại thời điểm phát hành cổ phiếu ưu đãi này, công ty đã quy định về tỷ lệ hoán đổi mà mỗi cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành bất kỳ số lượng cổ phiếu phổ thông nào. Loại cổ phiếu này có tính hấp dẫn cao thu hút nhiều nhà đầu tư. 

Lợi ích của việc sở hữu cổ phiếu ưu đãi

Lợi ích của việc sở hữu cổ phiếu ưu đãi

Lợi ích của việc sở hữu cổ phiếu ưu đãi

Đối với nhà đầu tư

Những cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi sẽ được hưởng mức cổ tức cao hơn so với cổ phiếu thường, đặc biệt không phải phụ thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh mà công ty đạt như nào. Cùng với đó, cổ phiếu ưu đãi sẽ được nhận lại phần vốn góp trong trường hợp phá sản trước khi chi trả cho các phổ phiếu phổ thông khác. 

Bên cạnh đó người sở hữu cổ phiếu ưu đãi cũng sẽ đem lại quyền biểu quyết cao hơn những cổ phiếu phổ thông. 

Khi trên thị trường chứng khoán thị giá của cổ phiếu có xu hướng tích cực thì những cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi có thể tự do chuyển nhượng, và cũng có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông nếu muốn. 

Đối với công ty cổ phần

Công ty cổ phần phát hành cổ phiếu có thể sẽ thu hút vốn kinh doanh. Thêm vào đó có thể mua lại số cổ phiếu ưu đãi trong trường hợp có thể chi trả vốn sử dụng để trả quyền lợi của loại cổ phiếu này ở mức cao. 

Rủi ro của việc sở hữu cổ phiếu ưu đãi 

Đối với nhà đầu tư

Vì cổ phiếu ưu đãi được quyền tự do chuyển nhượng vậy nên sẽ bị hạn chế bởi việc thu lợi nhuận trong trường hợp giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tăng. Ngoài ra những ai nắm giữ cổ phiếu ưu đãi cổ tức hay cổ phiếu ưu đãi hoàn lại sẽ không có quyền biểu quyết như cổ đông thường đối với các chính sách của công ty. Việc phát hành loại cổ phiếu này cũng gây pha loãng cổ phiếu làm ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông. 

Đối với công ty cổ phần 

Việc phát hành sẽ làm tăng chi phí doanh nghiệp. Ngoài ra các công ty này sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn vốn cho cổ đông ưu đãi nếu công ty bị giải thể. 

Như vậy trên đây là một số thông tin liên quan đến các loại cổ phiếu ưu đãi. Hy vọng bài viết mà Daututietkiem.vn đưa ra có thể có cái nhìn tổng quát về loại hình cổ phiếu này. 

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC