Thông tin về Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

0
Đầu tư

Thông tin về Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được giao nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm: Quy hoạch và phát triển kinh tế – xã hội, tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế, chiến lược quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, đầu tư quốc gia, nhà đầu tư nước ngoài vào thị xã. Quản lý các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ phi chính phủ, đấu thầu, đăng ký kinh doanh tại địa phương, tổng hợp, thống nhất các vấn đề quản lý liên quan đến doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong khuôn khổ quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Chịu sự chỉ đạo, điều hành về tổ chức, quyền và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thông tin ban lãnh đạo Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Giám đốc: Trần Thị Mỹ Ái

Tel: 0255.3829540

Email: [email protected]

Phụ trách: Chung; phụ trách các phòng: Tổng hợp, Quy hoạch; Thanh tra Sở.

Phó giám đốc: Nguyễn Đăng Lộc

Tel: 0255.3828027

Email: [email protected]

Phụ trách các phòng: Khoa giáo – Văn xã; Kinh tế ngành; Văn phòng Sở; Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Ngãi.

Phó giám đốc: Nguyễn Xuân Bắc

Mobile: 0914.120.317

Email: [email protected]

Phụ trách: Phòng Đăng ký kinh doanh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư.

Phó giám đốc: Nguyễn Văn Trọng

Mobile: 0914.012.223

Email: [email protected]

Phụ trách các phòng: Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư; Kinh tế đối ngoại.

Sơ đồ tổ chức bộ máy Sở 

Sơ đồ tổ chức bộ máy Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Sơ đồ tổ chức bộ máy Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Các phòng ban thuộc Sở 

Văn phòng Sở

Chánh Văn phòng Sở: Phạm Ngọc Huy

Điện thoại: 0914182666

Email: [email protected]

Phó Chánh Văn phòng Sở: Trịnh Hoài Đạt

Chuyên viên: 

– Võ Thị Thanh Hà

– Hồ Thị Dạ Thảo

Văn thư: 

Huỳnh Thị Kim Nga

Đinh Thị Cảm

Lái xe:

– Trần Duy Khánh

– Nguyễn Khắc Phương

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Trưởng phòng: 

Võ Thành Tuấn

Điện thoại: 0976688505

Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng: 

Trương Quang Thảo

Điện thoại: 0915463969

Email: [email protected]

Chuyên viên:

Lê Đình Dụng

Đặng Thị Quỳnh Mai

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Trưởng phòng: Hoàng Thị Minh Huyền

Điện thoại: 0905357982

Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Vy An

Điện thoại: 0914226609

Email: [email protected]

Chuyên viên:

– Nguyễn Thị Bích Hiền

– Lê Hoàng Thạch

– Trần Thị Liên

Phòng Khoa giáo, Văn xã

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thắng

Điện thoại: 0938242332

Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng: Lê Đặng Hoài Phương

Điện thoại: 0905418848

Email: [email protected]

Chuyên viên:

– Võ Ngọc Thạch

– Nguyễn Thị Chiêu

Phòng Đăng ký kinh doanh

Trưởng phòng: Ngô Anh

Điện thoại: 0905085777

Email: [email protected]

Chuyên viên:

– Phạm Thị Ngọc Thủy

– Nguyễn Thanh Bình

– Phạm Khắc Tiên

– Nguyễn Tiến Sỹ

– Phạm Vỹ Lượng

– Nguyễn Thị Minh Hương

Phòng Kinh tế đối ngoại

Trưởng phòng: Nguyễn Đức Thạnh

Điện thoại: 0914740777

Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng: Trần Đức Duy

Điện thoại: 0909919480

Email: [email protected]

Chuyên viên:

– Nguyễn Văn Văn

– Nguyễn Ngọc Hưng

– Trương Thành Đông

Phòng Kinh tế ngành 

Trưởng phòng: Phạm Thanh Long

Điện thoại: 0903557677

Email: [email protected]

Phó Trưởng phòng:

Trần Văn Ninh

Điện thoại: 0911396999

Email: [email protected]

Chuyên viên:

– Nguyễn Hoàng Long

– Lê Tuấn Tuyên

– Phạm Thị Kim Vân

Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra: Phan Ngọc Khai

Điện thoại: 0905032729

Email:  [email protected]

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Cang

Điện thoại: 0905265415

Email: [email protected]

Thanh tra viên: Nguyễn Thị Bích Thảo

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Giám đốc: Lê Văn Tài

Điện thoại: 0982280820

Email: [email protected]

Phó Giám đốc: Nguyễn Duy Diễn

Điện thoại: 0916744379

Email: [email protected]

Phó Giám đốc: Trần Minh Ngọc

Điện thoại: 0914012017

Email: [email protected]

Phòng Tổ chức – Hành chính:

Điện thoại: 0255.3716222

Chuyên viên:

– Nguyễn Thị Hà Ly

– Phan Thị Thắm

Phòng Xúc tiến Đầu tư

Điện thoại: 0255. 3819129

Chuyên viên

– Nguyễn Thị Thanh Hà

– Phạm Thị Trúc Viên

Phòng Tư vấn – Dịch vụ

Điện thoại: 0255. 3819715

Phụ trách Phòng: Tạ Quang Vinh

Chuyên viên

– Trương Quang Bảo

– Nguyễn Thị Phương Trang

– Trần Phương Nam

Xem thêm:

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC