Thông tin về Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

0
Đầu tư

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập ngày bao nhiêu? 

Tháng 1 năm 1997, tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập, thực hiện nghị quyết của Quốc hội. Ngày 13/01/1997, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở tách ra từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi tái lập Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc, mọi tổ chức được thành lập lại, từ bộ máy, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Sở được thực hiện kiện toàn cả về số lượng và chất lượng. 

Chức năng và nhiệm vụ của Sở 

Vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày càng được nâng cao, khẳng định vai trò quan trọng trong công tác tham mưu, điều hành kế hoạch và đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc. 

Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Cấp trên Tỉnh và hỗ trợ Ủy ban nhân dân thực hiện quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm: tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế, chiến lược quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư quốc gia, đầu tư nước ngoài tại chỗ; quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); đấu thầu, đăng ký kinh doanh tại địa phương, tổng hợp thống nhất quản lý các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc  

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý mọi hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Quản lý và trực tiếp thực hiện các lĩnh vực chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm: 

 • Công tác quy hoạch tỉnh: Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm, quy hoạch và đầu tư vào các lĩnh vực: an ninh, quốc phòng, đầu tư quốc gia và đầu tư trực tiếp nước ngoài. 
 • Công tác tổ chức điều phối cán bộ: Thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, pháp chế, thi đua khen thưởng, kỷ luật, hồ sơ hành chính và lưu trữ, quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng để thực hành tiết kiệm chống lãng phí, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của nhà nước, áp dụng công nghệ thông tin trong cơ quan.
 • Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Trực tiếp phụ trách các phòng: Tổng hợp Quy hoạch; Kinh tế Đối ngoại.
Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc ông Nguyễn Văn Độ

Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc – ông Nguyễn Văn Độ

Thành tích mà Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt được 

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc trong nhiều năm liên đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý. Liên tục trong nhiều năm được cấp trên công nhận danh hiệu trong sạch, vững mạnh. 

 • Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1995)
 • Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2000)
 • Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2005)
 • Huân chương độc lập hạng Ba (năm 2011)
 • Huân Chương Lao động hạng Ba cho nhiều cá nhân trong đơn vị.
 • Hàng năm sở được Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân công chức, viên chức trong toàn ngành. 

Thông tin các văn phòng trực thuộc 

Văn phòng sở  Họ và tên: Dương Vân Anh

Chức vụ: Chánh Văn Phòng

Điện thoại: 02113 862 480;

Email: [email protected]

Phòng Đăng ký kinh doanh Họ và tên: Lương Quốc Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 02113 840 610;

Email: [email protected]

Thanh Tra Sở Họ và tên: Khuất Văn Hợp

Chức vụ: Chánh Thanh Tra

Điện thoại: 02113 846 459;

 Email: [email protected]

Phòng Tổng Hợp, Quy hoạch Họ và tên: Đỗ Thị Hương Lan

Chức vụ: Trưởng Phòng

Điện thoại: 02113 861 776;

 Email: [email protected]

Phòng Kinh Tế Đối Ngoại Họ và tên: Lê Quang Vinh

Chức vụ: Trưởng Phòng

Điện thoại: 02113 842 743;

 Email: [email protected]

Phòng Quản lý ngành Họ và tên: Phùng Thị Nhung

Chức vụ: Trưởng Phòng

Điện thoại: 02113 861 705;

 Email: [email protected]

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư Họ và tên: Nguyễn Đức Thắng

Chức vụ: Trưởng Phòng

Điện thoại: 02113 845 026;

 Email: [email protected]

Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Họ và tên: Trần Huyền Trang

Chức vụ: Phó Giám Đốc Phụ trách

Điện thoại: 02116 256 616;

Email: [email protected]

 

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC