Dự án đầu tư mới là gì? Điều kiện hưởng ưu đãi với dự án đầu tư mới

0
Thuật ngữ đầu tư

Dự án đầu tư mới là gì?

Dự án đầu tư mới là gì

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020 về giải thích từ ngữ thì:

Dự án đầu tư là để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trong khoảng thời gian xác định trên địa bàn cụ thể bằng cách tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hoặc dài hạn.

Dự án đầu tư mới là dự án đầu tư thực hiện lần đầu hoặc là một dự án đầu tư độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động.

Thực hiện dự án đầu tư mới mang lại ý nghĩa gì?

Đối với nhà đầu tư

Thực hiện dự án đầu tư mới là quá trình bước đầu thực hiện việc phân bổ nguồn vốn của doanh nghiệp và nhà đầu tư vào một lĩnh vực cụ thể nào đó nhằm thực hiện những mục tiêu kinh doanh chiến lược, phát triển và tạo ra những dịch vụ hay sản phẩm mới để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường cũng như đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Mặc dù việc triển khai thực hiện dự án đầu tư mới sẽ giúp gia tăng mạnh mẽ khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp, tuy nhiên nếu trong việc dự toán vốn đầu tư nhà đầu tư lựa chọn sai lầm thì cũng sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Do đó, để có thể đưa doanh nghiệp phát triển và giảm thiểu tối đa việc xảy ra tổn thất hay rủi ro thì doanh nghiệp và nhà đầu tư cần phải có những tính toán và sự cân nhắc kỹ lưỡng trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, nhất là đối với dự án đầu tư mới.

Đối với nền kinh tế

Đối với sự phát triển kinh tế, đầu tư mang ý nghĩa rất quan trọng. Theo đó, khi nhiều các dự án đầu tư mới ra đời sẽ tạo nên các “cú hích” cho sự phát triển của kinh tế. Một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao và phát triển mạnh mẽ là nền kinh tế thu hút được nhiều chủ thể trong và ngoài nước đầu tư vào. Có thể thấy, việc triển khai và thực hiện các dự án đầu tư mới còn mang lại những lợi ích cho cả nền kinh tế nói chung chứ không chỉ đối với riêng nhà đầu tư, điều này làm gia tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh.

Đối với xã hội

Khi các dự án đầu tư mới được các nhà đầu tư, các doanh nghiệp triển khai thực hiện cũng sẽ đồng thời tạo cho người lao động công ăn việc làm, qua đó góp phần khiến cho mức sống cho người dân trong xã hội nâng cao hơn.

Bên cạnh đó, thông qua việc không ngừng nỗ lực để tiếp cận những công nghệ mới, hiện đại để cải tiến quá trình sản xuất, áp dụng các dây chuyền sản xuất tiên tiến của các nhà đầu tư cũng góp phần làm cho trình độ khoa học công nghệ được nâng cao hơn. Chính vì vậy, mà các quốc gia đang phát triển thường đưa ra các chính sách để nhằm mục đích thu hút hoạt động đầu tư nước ngoài để từ đó có thể tận dụng được những lợi thế của khoa học công nghệ hiện đại.

Điều kiện thực hiện dự án đầu tư mới

Điều kiện thực hiện dự án đầu tư mới

Về điều kiện đối với việc thực hiện dự án đầu tư mới tại Việt Nam hiện nay pháp luật không quy định, tuy nhiên việc thực hiện dự án đầu tư mới cũng cần đáp ứng những điều kiện chung tương tự như thực hiện dự án đầu tư như cần đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc gia, đạo đức xã hội hay sức khỏe của cộng đồng; Và phải thực hiện các thủ tục đăng ký mà pháp luật quy định phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;…

– Dự án không bắt buộc đăng ký đầu tư: Dự án đầu tư trong nước không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ Việt Nam đồng.

– Dự án đăng ký đầu tư:

 • Dự án đầu tư trong nước không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, không thuộc danh mục dự án chấp thuận đầu tư bởi Thủ tướng Chính phủ và có quy mô vốn đầu tư là từ 15 tỷ Việt Nam đồng đến dưới 300 tỷ Việt Nam đồng.
 • Quy mô vốn của dự án đầu tư trong nước từ 15 tỷ Việt Nam đồng đến dưới 300 tỷ Việt Nam đồng, thuộc danh mục dự án được chấp thuận đầu tư bởi Thủ tướng Chính phủ và nằm trong Quy hoạch đã được phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt bởi Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng các quy định của pháp luật cũng như các điều ước quốc tế.

Bên cạnh đó, áp dụng đối với hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong các trường hợp đối với nhà đầu tư nước ngoài như sau:

 • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế;
 • Đầu tư theo hình thức mua cổ phần, góp vốn trong tổ chức kinh tế;
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 • Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc các trường hợp tiếp nhận dự án đầu tư khác;
 • Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều kiện hưởng ưu đãi với dự án đầu tư mới 

Căn cứ theo điểm a, khoản 5 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC, quy định về điều kiện để hưởng ưu đãi đối với dự án đầu tư mới như sau:

“a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

– Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

– Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.

– Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.

– Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

 1. b) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các trường hợp sau:

– Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

– Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh; mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).

Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Nếu đủ điều kiện thì dự án đầu tư mới được hưởng những ưu đãi gì?

Tại Việt Nam, khi thực hiện dự án mới thì một trong những vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm chính là ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là một trong những công cụ sử dụng để thu hút đầu tư của các nhà lập pháp Việt Nam, đặc biệt là đầu tư nước ngoài. 

Theo đó, tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP được sửa đổi và bổ sung tại Nghị định 91/2014/NĐ-CP, dự án đầu tư mới sẽ được hưởng ưu đãi khi đủ điều kiện như sau:

– Miễn thuế 4 năm và trong 9 năm tiếp theo giảm 50% số thuế phải nộp đối với:

 1. a) Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới của doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định này;
 2. b) Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới của doanh nghiệp trong lĩnh vực xã hội hóa tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

– Miễn thuế 4 năm, trong 5 năm tiếp theo giảm 50% số thuế phải nộp đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới của doanh nghiệp trong lĩnh vực xã hội hóa tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

– Miễn thuế 2 năm và trong 4 năm tiếp theo sẽ giảm 50% số thuế phải nộp đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này và thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới của doanh nghiệp tại khu công nghiệp (ngoại trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi).

Theo quy định tại Khoản này, địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc tỉnh và trung ương, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009; Việc xác định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp trong trường hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì sẽ căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa. Thực hiện việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại Khoản này theo quy định về phân loại đô thị của Chính phủ quy định.

Về thời gian tính miễn thuế, giảm thuế TNDN

Về thời gian tính miễn thuế, giảm thuế TNDN

Tại Nghị định này cũng quy định cụ thể:

Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế, trường hợp trong ba năm đầu không có thu nhập chịu thuế, thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì. Đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Khoản 1 Điều này thì thời gian miễn thuế, giảm thuế sẽ được tính từ thời điểm được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trường hợp, trong kỳ tính thuế đầu tiên mà thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư mới của doanh nghiệp dưới 12 (mười hai) tháng thì ngay kỳ tính thuế đó doanh nghiệp được lựa chọn hưởng miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư mới hoặc có thể đăng ký thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế với cơ quan thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo.

Xem thêm:

Kết luận

Trên đây là những thông tin cơ bản về dự án đầu tư mới là gì, các quy định về điều kiện hưởng ưu đãi khi đầu tư mở rộng của pháp luật hiện hành cũng như những ưu đãi khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định mà dự án đầu tư mới được hưởng. Hy vọng qua những chia sẻ trong bài viết này sẽ mang đến cho bạn đọc quan tâm thêm những kiến thức hữu ích. 

Hãy truy cập ngay website daututietkiem.vn để xem thêm về thuật ngữ đầu tư!

Đánh giá bài viết

Tôi là Lan Anh - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường tài chính cũng như đầu tư. Rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ, cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, đầu tư hiệu quả nhất!

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC