Giá phát hành cổ phiếu là gì? Điều kiện chào bán cổ phiếu dưới mệnh giá  

0
Cổ phiếu

Giá phát hành cổ phiếu là gì ? 

Giá phát hành cổ phiếu là gì ?

Giá phát hành cổ phiếu là gì ?

Giá phát hành cổ phiếu là mệnh giá trên danh nghĩa mà công ty cổ phần ấn định cho một cổ phiếu, được ghi trên cổ phiếu. Mệnh giá cổ phiếu được sử dụng để ghi trong sổ sách kế toán của công ty. Mệnh giá cổ phiếu không có giá trị thực tế đối với nhà đầu tư khi đã đầu tư. Vậy nên nó sẽ không liên quan đến giá thị trường của cổ phiếu đó. Mệnh giá cổ phiếu có ý nghĩa quan trọng tại thời điểm công ty phát hành cổ phiếu thường lần đầu nhằm huy động vốn thành lập công ty. Mệnh giá thể hiện số tiền tối thiểu mà công ty nhận được trên mỗi cổ phiếu mà Công ty phát hành ra. Tại một số nước thì pháp cho phép Công ty cổ phần có thể phát hành cổ phiếu thường không có mệnh giá. 

Việc phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá ở Việt Nam hiện nay 

Việc phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá ở Việt Nam hiện nay

Việc phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá ở Việt Nam hiện nay

Tại Việt Nam, Bộ Tài chính không thể ban hành thông tư về việc này nên có thể phải có quyết định của Chính phủ cho phép phát hành dưới mệnh giá.

Bộ tài chính không thể ban hành thông tư về việc này nên có thể phải có quyết định của Chính phủ cho phép phát hành dưới mệnh giá.

Nhiều chuyên gia về chứng khoán có đề nghị bỏ khái niệm mệnh giá vì mệnh giá chỉ mang tính danh nghĩa, không có tác dụng trong hoạt động phát hành của doanh nghiệp. 

Trong những năm qua, để muốn tăng vốn đầu tư, nhiều công ty đã quyết định việc phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá, tuy nhiên do những quy định của pháp luật nên nhiều doanh nghiệp đã gặp phải rất nhiều khó khăn. 

Trong các loại cổ phần ưu đãi thì cổ phần ưu đãi cổ tức có sức hấp dẫn các cổ đông nhất và khả năng phát hành thành công cũng cao nhất. 

Tháng 5/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hoàn thành dự thảo Thông tư hướng dẫn việc phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá. Trong đó quy định điều kiện: doanh nghiệp muốn phát hành dưới mệnh giá phải có thặng dư vốn cổ phần hay lợi nhuận chưa phân phối đủ bù đắp số thiếu hụt ở vốn chủ sở hữu do bán cổ phần dưới mệnh giá.

Sau khi phát hành, vốn điều lệ phải nhỏ hơn hoặc bằng vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, khi gửi dự thảo để lấy ý kiến Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan, thì nhận được ý kiến phản hồi rằng: Về mặt thể thức ban hành văn bản quy phạm pháp luật, theo quy định hiện hành, loại hình thông tư không được đặt ra các điều kiện. Như vậy, Bộ Tài chính sẽ không được ban hành thông tư này.

Thêm nữa một điều mà các nhà làm chính sách của phải giải quyết đó là khi cho phép phát hành dưới mệnh giá, nếu việc này thành công, công ty vẫn ghi nhận tăng thêm vốn điều lệ bằng số lượng cổ phiếu đã phát hành nhân với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhưng lại phải ghi nhận lỗ do tiền thực thu được từ bán cổ phần dưới mệnh giá thấp hơn nhiều. Vậy khoản lỗ này có được giảm trừ vào các quỹ và thặng dư lợi nhuận khác của công ty hay không. Thì vấn đề ở đây là Luật Chứng khoán quy định mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng. 

Thế nên nhiều chuyên gia chứng khoán đã đề nghị bỏ khái niệm mệnh giá vì mệnh giá chỉ có tính trên danh nghĩa không có tác động gì trong hoạt động phát hành của doanh nghiệp. Tuy nhiên việc bỏ này phải đợi Luật Chứng khoán sửa đổi mới làm được. 

Trước hết do Bộ Tài chính không thể ban hành thông tư về việc này nên có thể phải có quyết định của Chính phủ cho phép phát hành dưới mệnh giá trong khi chờ Luật Chứng khoán sửa đổi bãi bỏ mệnh giá cổ phần.

Xem thêm: Thực trạng phát hành cổ phiếu tại Việt Nam 

Điều kiện chào bán cổ phiếu dưới mệnh giá 

Tại Điều 17, Điều 18, Điều 44 và Điều 45 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP có quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 155), đã quy định cụ thể về điều kiện, hồ sơ chào bán cổ phiếu dưới mệnh giá đối với cả hai hình thức chào bán ra công chúng và chào bán riêng lẻ. 

Các điều kiện chào bán bao gồm các điều kiện chào bán cổ phiếu thông thường, đồng thời bổ sung điều kiện về giá và điều kiện về thặng dư vốn cổ phần để đảm bảo doanh nghiệp có đủ thặng dư vốn để bù đắp phần thặng dư âm do phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu, tránh trường hợp lợi dụng phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá và để thống nhất quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Theo đó điều 17, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP nêu rõ, điều kiện công ty đại chúng chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng với giá thấp nhất hơn mệnh giá là giá cổ phiếu của tổ chức phát hành giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán thấp hơn mệnh giá, trong đó giá cổ phiếu được tính bằng bình quân giá tham chiếu của 60 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến hoặc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành.

Đồng thời, công ty phải có đủ thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính những năm gần nhất được kiểm toán đủ bù đắp phần thặng dư âm phát sinh do chào bán cổ phiếu dưới mệnh giá. 

Ngoài ra, công ty còn phải đáp ứng các điều kiện tại khoản 2, Điều 15 Luật Chứng khoán.

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng dưới mệnh giá

Về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng dưới mệnh giá, bên cạnh việc doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ những tài liệu quy định tại Điều 12, Nghị định 155, còn phải thống kê giá tham chiếu cổ phiếu của 60 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến, hoặc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành có xác nhận của tổ chức tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều kiện công ty đại chúng chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá thấp hơn mệnh giá bên cạnh việc đáp ứng điều kiện về giá và thặng dư vốn cổ phần trong điều 17 Nghị định 155, điều kiện tại điểm a, d, đ khoản 1 Điều 31 Luật Chứng khoán, còn cần thêm điều kiện đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ gồm nhà đầu tư chiến lược và việc chuyển nhượng cổ phiếu bị hạn chế tối thiểu 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Đồng thời, việc phát hành phải đảm bảo không dẫn đến vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

Bài viết được thực hiện bởi trang Daututietkiem.vn, nếu bạn nào có câu hỏi về đầu tư cổ phiếu hãy để lại thông tin phía dưới phần bình luận này nhé.

Xem thêm: Phát hành cổ phiếu là gì? 

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC