Biểu phí giao dịch chứng khoán cổ phiếu của HSC 

0
Cổ phiếu

Đôi nét về Công ty chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh HSC 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) là nhà môi giới chứng khoán và ngân hàng đầu tư uy tín hàng đầu ở Việt Nam. HSC cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức, khách hàng doanh nghiệp trên nền tảng giải pháp tài chính chuyên nghiệp được thiết kế và tư vấn bởi đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm, chuyên môn, đáng tin cậy và đã được chứng nhận thông qua các giải thưởng quốc tế uy tín.

Với bề dày kinh nghiệm cũng như đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, công ty đã kết nối thành công các doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư quốc tế và trong nước, đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách toàn diện thông qua bốn mảng dịch vụ: Môi giới chứng khoán, Ngân hàng Đầu tư, Phân tích và Đầu tư vốn.

Hướng dẫn bán cổ phiếu lô lẻ của công ty HSC 

Hướng dẫn bán cổ phiếu lô lẻ của công ty HSC

Hướng dẫn bán cổ phiếu lô lẻ của công ty HSC

Giao dịch cổ phiếu lô lẻ là các giao dịch có khối lượng nhỏ hơn một đơn vị giao dịch. Lô lẻ thường phát sinh do việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng, tách cổ phiếu hoặc thực hiện quyền mua cổ phiếu. Và để đảm bảo tính hiệu quả của thị trường, các sàn Giao dịch chứng khoán đều quy định đối với giao dịch lô lẻ. 

Thông thường các giao dịch diễn ra trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc thị trường chứng khoán phi tập trung thông qua cơ chế giao dịch thương lượng và thỏa thuận giữa nhà đầu tư với công ty chứng khoán. Giá thực hiện trong các giao dịch lô lẻ có thể được xác định trên cơ sở lấy giá giao dịch của loại chứng khoán đó trên sàn giao dịch rồi chiết khấu theo một tỷ lệ thỏa thuận so với thị giá hoặc do công ty chứng khoán thỏa thuận với khách hàng. 

Giao dịch lô lẻ trên sàn HOSE 

Với các lệnh bán với khối lượng từ 1-99 cổ phiếu trên sàn HOSE là lệnh bán lô lẻ. 

Lúc này khách hàng mang CMND/Căn cước công dân lên các quầy giao dịch HSC và ký vào biên bản thỏa thuận mua bán chứng khoán lô lẻ do nhân viên hỗ trợ cung cấp. 

Giá bán cổ phiếu lô lẻ: 90% giá tham chiếu tại ngày ký hợp đồng lô lẻ.

Sau khi nhận được chứng từ có hiệu lực của VSD, HSC sẽ hạch toán rút cổ phiếu lô lẻ khách hàng đã bán và hợp đồng hạch toán ghi có số tiền tương ứng vào tài khoản chứng khoán

Giao dịch lô lẻ trên sàn HNX và Upcom 

Có 2 cách để đăng ký bán cổ phiếu trên sàn HNX và Upcom:

Cách 1: Khách hàng tự đặt lệnh mua bán cổ phiếu trên sàn HNX/Upcom.

Cùng với đó khách hàng phải đăng ký trực tuyến hoặc giao dịch qua tổng đài. 

Và giá bán cổ phiếu lô lẻ phụ thuộc vào giá chờ mua đối ứng trên HNX/Upcom. Lệnh giao dịch lô lẻ sau khi khớp cũng được thanh toán bù trừ như lệnh giao dịch bình thường. 

Cách 2: Khách hàng sẽ mang CMND/Căn cước công dân lên phòng giao dịch của HSC để đăng ký bán lô lẻ, ký phiếu lệnh bán chứng khoán. 

HSC sẽ mua cổ phiếu lô lẻ với giá sàn của ngày giao dịch. Lệnh giao dịch cũng được thanh toán bù trừ như lệnh giao dịch bình thường. 

Biểu phí giao dịch cổ phiếu 

Dịch vụ Mức Phí
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền Theo tổng giá trị giao dịch trong ngày
1. Dưới 100 triệu đồng 0,35%
2. Từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng 0,30%
3. Từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng 0,25%
4. Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng 0,20%
5. Từ 1 tỷ đồng trở lên 0,15%
Trái phiếu 0,1%

 

Phí lưu ký chứng khoán 

Dịch vụ Mức Phí
1. Lưu ký chứng khoán chuẩn bị niêm yết nhưng chưa được lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán VN. Miễn phí
2. Lưu ký chứng khoán trong tài khoản 0,27 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng
3. Phí lưu ký trái phiếu Chính phủ 0.18 đồng/trái phiếu/tháng.

– Tối đa 2,000,000đ/mã trái phiếu/tháng

4. Phí lưu ký trái phiếu doanh nghiệp 0.14 đồng/công cụ nợ/tháng.

– Tối đa 1,400,000đ/trái phiếu/tháng

5. Chuyển khoản chứng khoán 0.3 đồng/chứng khoán/lần chuyển khoản/mã chứng khoán

– Tối đa không quá 300,000 đồng/lần/mã chứng khoán.

– Tối thiểu 50,000 đồng/bộ hồ sơ

 

Phí thanh toán

Phí thanh toán được chia ra thành 3 loại:
Thanh toán cổ tức: Miễn phí 

Chuyển tiền trong cùng hệ thống: Miễn phí 

Chuyển tiền ngoài hệ thống: Theo biểu phí của ngân hàng thanh toán

Các dịch vụ khác
Bên cạnh các mức phí trên thì mọi người còn phải thực hiện trả các phí khác khi giao dịch chứng khoán trên thị trường cơ sở.

Dịch vụ Mức Phí
1. Sao kê chi tiết giao dịch
1.1 Trong vòng 12 tháng tính đến tháng hiện tại Miễn phí
1.2 Trước 12 tháng tính đến tháng hiện tại 10,000 đồng/tháng trên mỗi loại sao kê
2. Xác nhận số dư tài khoản 
2.1 Một bản xác nhận 50,000 đồng/bản xác nhận
2.2 Từ hai bản xác nhận trở lên 10,000 đồng/bản sao tiếp theo
3. Yêu cầu gửi sao kê về địa chỉ liên lạc đã đăng ký với HSC 10,000 đồng/lần
4. Yêu cầu sao lục chứng từ
4.1 Chứng từ giao dịch đến 12 tháng 50,000 đồng/chứng từ
4.2 Chứng từ giao dịch trên 12 tháng 100,000 đồng/chứng từ
5. Xác nhận phong tỏa/giải tỏa cổ phiếu cầm cố/repo 100,000 đồng/bản xác nhận
5.1 Dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm Phí dịch vụ: 500,000 đồng/bản xác nhận
6. Chuyển quyền sở hữu
6.1 Chuyển Quyền sở hữu chứng khoán Tặng cho, thừa kế chứng khoán Phí dịch vụ = Phí HSC thu + Phí VSD thu

a. Phí HSC thu:

+ Trường hợp thừa kế: miễn phí

+ Trường hợp HSC: 0.15% giá trị chuyển quyền sở hữu

b. Phí VSD thu:

+ 0.1% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm

+ 0.005% giá trị chuyển quyền sở hữu đối với trái phiếu (trừ mục đích thừa kế hoặc tặng cho)

6.5 Chuyển quyền sở hữu do thực hiện chào mua công khai Phí dịch vụ = Phí HSC thu + Phí VSD thu (Quy định theo từng thời kỳ) trong đó:

a. Phí HSC thu:

+ Đối với bên chào mua: Phí theo thỏa thuận

+ Hỗ trợ thủ tục cho bên bán: 0.15% giá trị chuyển quyền sở hữu b. Phí VSD thu: 0.03% giá trị chuyển quyền sở hữu

 

Biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh 

Đối với chứng khoán phái sinh thì mọi người sẽ phải chịu các khoản phí sau đây:

Dịch vụ Mức phí
Phí giao dịch HĐTL chỉ số Giao dịch đóng mở

 

4.000đ/HĐ
Đáo hạn hợp đồng
Phí giao dịch HĐTL trái phiếu CP 20.000đ/HĐ
Nộp/rút/chuyển khoản tiền ký quỹ Nạp/ rút tiền ký quỹ Miễn phí
Chuyển khoản Theo biểu phí ngân hàng
Phí trả cho Sở Giao Dịch Chứng Khoán HĐTL chỉ số 2.500đ/HĐ
HĐTL Trái phiếu 4.000đ/HĐ
Phí trả cho Trung Tâm Lưu Ký Phí quản lý vị thế 2,550 đồng/hợp đồng/ngày
2. Phí quản lý tài sản ký quỹ 0.0024% x Lũy kế số dư ký quỹ/tháng

Phí giao dịch chứng khoán cổ phiếu HSC được thu khi nào? 

Trên thực tế khi giao dịch chứng khoán thì tùy vào từng loại phí mà người giao dịch là gì thì sẽ có những mức thu khác nhau. Chẳng hạn phí giao dịch chứng khoán là phí khi bạn đặt lệnh đóng cửa của mình. Phí này được tính khi lệnh khớp thị trường và thành công, ngay sau khi hoàn thành thì phí sẽ được trừ. 

Tuy nhiên nếu là phí quản lý tài khoản tài sản ký quỹ thì sẽ thu theo tháng, nó được thu vào ngày đầu tiên của tháng hoặc vào ngày cuối của tháng. Thế nên khi giao dịch chứng khoán bạn nên theo dõi thông báo để cập nhật các khoản phí của mình. 

Cách giao dịch trả phí giao dịch của HSC 

Việc trả phí giao dịch này được thực hiện vô cùng đơn giản với nhiều hình thức. Các công ty chứng khoán sẽ tính phí trừ vào tài khoản chứng khoán của mọi người, khi giao dịch nếu trong tài khoản chứng khoán của bạn chỉ đủ để giao dịch không đủ tiền phí thì giao dịch đó sẽ không thực hiện được. Thế nên muốn giao dịch được tiếp bắt buộc bạn phải chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán.

Bạn có thể thực hiện chuyển tiền bằng chuyển khoản trên Mobile banking hoặc Internet Banking, hay thực hiện nạp tiền mặt vào tài khoản chứng khoán tại quầy giao dịch.

Xem thêm: Biểu phí giao dịch của trung tâm chứng khoán FPTS

Trên đây là những thông tin tìm hiểu về biểu phí giao dịch của trung tâm chứng khoán HSC do trang Daututietkiem.vn thực hiện, hy vọng với những thông tin trên quý nhà đầu tư sẽ nắm được thông tin cần thiết về giao dịch cổ phiếu tại trung tâm chứng khoán HSC. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về đầu tư cổ phiếu hãy để lại thông tin phía dưới bài viết này nhé.

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC