Quyết định đầu tư dự án bao gồm những thủ tục gì?

0
Kiến thức tài chính

Quyết định đầu tư dự án là gì? 

Quyết định đầu tư dự án là gì?

Quyết định đầu tư dự án là gì?

Quyết định đầu tư dự án là quyết định của các cấp có thẩm quyền về nội dung của chương trình, dự án đầu tư, làm căn cứ để lập, trình bày và phê duyệt các quyết định đầu tư, dự án đầu tư, quyết định phê duyệt báo cáo và nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư công. 

Người quyết định đầu tư dự án là ai? 

Tại điều 60 Luật xây dựng năm 2014, có sửa đổi và bổ sung năm 2020 có quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng như sau: 

Về thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng: 

 1. Với những dự án sử dụng vốn đầu tư công, thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được thực hiện dựa theo quy định của pháp luật về luật đầu tư công
 2. Đối với dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước, cơ quan quyết định đầu tư xây dựng phải tuân thủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước, đầu tư vào sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 
 3. Đối với dự án PPP, quyền quyết định về đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 
 4. Đối với các dự án sử dụng vốn chính phủ không phải là vốn đầu tư công, ngoại trừ các dự án nêu tại khoản 2 Điều này và các dự án sử dụng vốn khác, chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu quyết định việc đầu tư, xây dựng hoặc việc tuân thủ luật hiện hành. 

Như vậy, theo quy định tại Điều 60 này, quyền quyết định đối với dự án đầu tư được chia thành các loại dự án đầu tư như  dự án sử dụng vốn đầu tư công. Dự án đầu tư xây dựng của công ty sử dụng vốn đầu tư của nhà nước, dự án PPP và dự án sử dụng vốn nước ngoài đầu tư công. 

Điều kiện để quyết định chủ trương đầu tư dự án? 

Các chủ trương đầu tư dự án được quyết định, cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật cụ thể như sau: 

Căn cứ vào Điều 18 Luật đầu tư công 2019. Điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án

 1. Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.
 2. Không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư.
 3. Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và khả năng huy động các nguồn vốn khác đối với chương trình, dự án sử dụng nhiều nguồn vốn.
 4. Phù hợp với khả năng vay, trả nợ công, nợ Chính phủ và nợ chính quyền địa phương.
 5. Bảo đảm hiệu quả kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững

Hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư

Theo quy định tại điều 20 Nghị định 40/2020/NĐ-CP, quy định về hồ sơ quyết định đầu tư dự án gồm những nội dung sau:

Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án:

a) Tờ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi đã được hoàn thiện theo ý kiến thẩm định;

b) Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của cấp có thẩm quyền;

c) Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi;

d) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Số lượng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án quy định tại khoản 1 Điều này là 05 bộ tài liệu.

Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng được tách thành dự án độc lập theo quy định của Luật Đầu tư công:

a) Đối với dự án có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng;

b) Đối với dự án không có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định này và pháp luật khác có liên quan;

c) Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và dự án còn lại được tách riêng từ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật Đầu tư công được phân loại phù hợp với phân loại của dự án theo quyết định chủ trương đầu tư.

Mẫu quyết định đầu tư dự án của công ty

Xem ngay: Mẫu quyết định đầu tư dự án của công ty 

Trên đây là những thông tin luật pháp quy định về việc quyết định đầu tư dự án. Hy vọng thông tin mà trang Daututietkiem.vn mang đến sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ thủ tục khi ra quyết định đầu tư của một doanh nghiệp. Hãy để lại thông tin phía dưới bình luận nếu bạn có thắc mắc về vấn đề tài chính ngay nhé. 

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC