Nội dung về quản lý nhà nước và nguyên tắc đầu tư công 

0
Kiến thức tài chính

Đầu tư công là gì? 

Đầu tư công là gì?

Đầu tư công là gì?

Đầu tư công là việc nhà nước đầu tư vào chương trình, dự án và các chủ thể đầu tư công khác theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019. Hoạt động đầu tư công bao gồm xây dựng, đánh giá, quyết định chủ sở hữu, xúc tiến đầu tư, lập, thẩm định và quyết định các chương trình, dự án đầu tư công. Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ và thực hiện kế hoạch, dự án đầu tư cho người, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, nghiệm thu, bàn giao chương trình, thanh lý dự án đầu tư công, theo dõi và đánh giá, kiểm tra, kiểm toán các kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công.

Xem thêm: Dự án đầu tư công là gì?

Nguyên tắc đầu tư công

Đầu tiên, việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công phải tuân thủ nghiêm ngặt khuôn khổ tài chính – ngân sách liên quan trong từng thời kỳ, đây phải được coi là nguyên tắc không được vi phạm, điều này đảm bảo chi tiêu, đầu tư công được kiểm soát trong giới hạn cho phép. Hạn chế nguồn lực, chấm dứt tình trạng các cấp, các ngành ủy quyền, cho phép thực hiện các dự án vượt khả năng cân đối nguồn lực như trong giai đoạn vừa qua.

Thứ hai, làm rõ đầy đủ nguồn tạm ứng ngân sách các cấp. Việc tạm ứng ngân sách là giải pháp tạm thời nhằm cung cấp vốn kịp thời, đúng tiến độ cho nhiều dự án, công trình đầu tư công các cấp. Tuy nhiên, việc bố trí kế hoạch thanh toán tạm ứng vốn thiếu nghiêm túc đã để lại số dư tạm ứng khá lớn; nhất là một số bộ, thành phố có số dư ứng cao gấp mấy lần kế hoạch đầu tư hàng năm. Tình trạng này đã làm sai lệch bảng cân đối kế toán, thống kê tài chính và tính toán ngân sách ở tất cả các cấp. Cần quyết liệt xử lý dứt điểm số vốn ứng trước này để đảm bảo lành mạnh hóa ngân sách nhà nước và cũng là một biện pháp hữu hiệu để thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại ngân sách, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII. 

Thứ ba, điều chỉnh cơ cấu chi đầu tư công theo ngân sách nhà nước với hướng tập trung cho các khoản đầu tư có trọng tâm theo thứ tự ưu tiên phù hợp dựa trên quy định rất cụ thể tại Luật Đầu tư, Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015. Riêng đối với nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương hỗ trợ sẽ thực hiện theo nguyên tắc hỗ trợ 100% thay vì tài trợ một phần như trước đây), việc lựa chọn và đề xuất dự án từ bộ, thành phố cần được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo đây là những dự án trọng điểm, có chất lượng cao, mang tính phổ biến liên vùng theo đến các tiêu chí quy định.

Thứ tư, mở rộng huy động vốn đầu tư của tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng thông qua phương thức đầu tư PPP (đầu tư công – tư kết hợp). PPP là một giải pháp cần thiết để khuyến khích phát triển trong bối cảnh hiện nay khi các nguồn lực của nhà nước ngày càng trở nên khan hiếm. Song song với việc hoàn thiện hơn nữa cơ chế, chiến lược, nhà nước phải bố trí cụ thể % vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn để làm nguồn vốn hỗ trợ các dự án PPP, theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ bảo đảm  tập trung, thống nhất nguồn lực thông qua đầu tư theo hình thức PPP. Nguồn vốn này phải được thiết kế và quản lý bằng nguồn ngân sách trung ương và chỉ được sử dụng cho mục đích hỗ trợ các dự án PPP.

Thứ năm, thông qua việc thực hiện đúng trách nhiệm ngân sách các cấp, ngân sách trung ương không làm thay đổi ngân sách địa phương và ngược lại.Việc nhiệm thu, chi của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã được Luật Ngân sách nhà nước quy định rõ ràng, nhưng phải quy định cụ thể  trong đầu tư công. Kế hoạch của các cấp thông qua các công việc cụ thể được Trung ương thực hiện đúng trách nhiệm theo Nghị quyết số 40/2015/QĐ-TTg.

Thứ sáu, nâng cao hiệu quả cơ chế giám sát, công khai tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công các cấp. Bên cạnh các cơ quan thanh tra, kiểm tra, thanh tra các cấp phải có cơ chế đổi mới để thúc đẩy cơ chế giám sát cộng đồng, cơ chế giám sát độc lập, từ giai đoạn chính sách đến giai đoạn đánh giá phải được coi là bắt buộc trong quá trình phê duyệt đầu tư công được xem xét.

Xem thêm: Quy trình thẩm định phê duyệt dự án đầu tư công 

Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công

– Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy định chung của pháp luật về đầu tư công 

– Xây dựng, tổ chức thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch, quy hoạch, đưa ra các giải pháp chính sách đầu tư công 

– Theo dõi cung cấp các thông tin quản lý về sử dụng vốn đầu tư

– Đánh giá hiệu quả việc đầu tư công, kiểm tra, thực hiện theo các quy định của pháp luật về đầu tư công, tuân thủ quy định và kế hoạch đầu tư công. 

– Xử lý các vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo các tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư 

– Khen thưởng cơ quan tổ chức, các đơn vị đã có thành tích trong hoạt động đầu tư công 

– Hợp tác quốc tế về việc đầu tư công 

Xem thêm: Quy định và kế hoạch đầu tư công trung hạn Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Như vậy bài viết trên đây là những nội dung về nguyên tắc đầu tư công cùng với đó là nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công do trang daututietkiem.vn soạn. Nếu bạn có câu hỏi nào thắc mắc về lĩnh vực đầu tư hay kiến thức tài chính, hy vọng bài viết phần nào hỗ trợ bạn trong việc tìm hiểu kiến thức đầu tư. Hãy để lại thông tin và bình luận phía dưới bài viết nếu có bất kỳ câu hỏi nào nhé!

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC