Lãi ròng là gì? Cách tính như thế nào?

0
Kiến thức tài chính

Lãi ròng là gì?

Lãi ròng là gì

Lãi ròng còn được gọi là lợi nhuận ròng, lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận ròng hoặc thu nhập ròng. 

Còn được hiểu là số tiền còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các chi phí khác, lãi suất, thuế và cổ tức ưu đãi trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty trong năm gần nhất. 

Thu nhập ròng chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh thuần của công ty, bao gồm giá của các dịch vụ và sản phẩm tiêu thụ,… được tính dựa trên sự chênh lệch giữa chi phí kinh doanh và thu nhập từ hoạt động kinh doanh.

Công thức tính lãi ròng

Lãi ròng được tính theo công thức như sau:

Lãi ròng = Tổng doanh thu của doanh nghiệp – (30% chi phí hoạt động + 10% VAT + 20% thuế thu nhập của doanh nghiệp)

Trong đó:

  • Tổng doanh thu của doanh nghiệp chính là số tiền đã trừ đi các khoản chiết khấu bán hàng và tiền hoàn lại cho khách.
  • Chi phí hoạt động gồm: sản xuất, phí giao hàng, mua nguyên vật liệu, tiền thuê nhà đất, đóng bảo hiểm cho lao động, tiền công và tiền vay để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Ý nghĩa của việc tính lãi ròng là gì?

– Việc tính lợi nhuận ròng cho chúng ta biết giá trị của lợi ích là bao nhiêu phần trăm trong tổng thu nhập của công ty. Từ đó đánh giá được tình trạng hoạt động hiện tại của công ty hiện đang lãi hay lỗ. 

– Nếu giá trị sau thuế và các khoản chi phí lớn hơn 0 thì biên độ càng lớn chứng minh rằng doanh nghiệp kinh doanh càng lãi và ngược lại doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ phá sản nếu giá trị này bé hơn 0. Đây là một cách hiệu quả để đối chiếu từ đó giúp cho doanh nghiệp thay đổi mô hình và tìm ra hướng đi phù hợp, đúng đắn để thu về lợi nhuận cao hơn.

– Nhìn chung, thuế doanh nghiệp thường khá cao do đó, để đảm bảo được lợi ích kinh tế của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần nâng giá sản phẩm lên. Qua đó giảm lớn nhất 30% chi phí hoạt động của doanh nghiệp trên tổng số doanh thu của hạng mục để có thể đảm bảo được lợi nhuận được nâng cao.

Các yếu tố ảnh hưởng tới lãi ròng

Chi phí hoạt động của doanh nghiệp

Chi phí hoạt động của doanh nghiệp là yếu tố đầu tiên ảnh hưởng lớn tới lãi ròng chính, gồm:

– Chi phí để duy trì các hoạt động doanh nghiệp: Lãi ròng sẽ càng cao nếu chi phí để hoạt động của doanh nghiệp càng ít. Như vậy, các doanh nghiệp cần giảm chi phí hoạt động như: lãi suất vay vốn, phí thuê nhà đất,… để có thể thu lại được khoản lợi nhuận cao.

– Thuế thu nhập doanh nghiệp: mức thuế này chính là mức thuế theo quy định của pháp luật nên không thể thay đổi theo chủ doanh nghiệp kinh doanh.

– Giá gốc của sản phẩm, dịch vụ: Mức này doanh nghiệp có thể tùy thuộc vào chi phí nhập các hàng hóa/sản phẩm hay chi phí dịch vụ mà tăng giảm sao cho phù hợp. Tuy nhiên, trên thực tế, giá gốc này sẽ phụ thuộc vào chi phí vận chuyển và đơn vị cung cấp, thường giá gốc sẽ luôn đi kèm tương đương với chất lượng sản phẩm.

Theo đó, lãi ròng sẽ thấp nếu như chi phí hoạt động doanh nghiệp cao. Ngược lại, lãi ròng thu được sẽ cao nếu chi phí hoạt động của doanh nghiệp thấp. Dựa trên điều này, các công ty nên thực hiện các biện pháp để tiết kiệm chi phí hoạt động, giúp doanh nghiệp gia tăng lãi ròng.

Giá gốc của sản phẩm

Giá gốc sản phẩm là yếu tố ảnh hưởng tiếp theo đến lãi ròng. Yếu tố này đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định đến chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, lợi nhuận ròng sẽ cao thì giá gốc của sản phẩm càng thấp. Vì vậy để cải thiện và đảm bảo ổn định lợi nhuận ròng thì các công ty cần tìm nhà cung cấp có nhiều ưu đãi. Nếu có thể lựa chọn được nguồn cung giá rẻ nhưng chất lượng sẽ là một lợi thế rất lớn để nâng cao, cải thiện mức lãi ròng.

Thuế thu nhập của doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp chính là yếu tố cuối cùng có tác động làm thay đổi lãi ròng. Thuế thu nhập được quy định theo luật của nhà nước và không thể tăng giảm theo cách thức kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, yếu tố này đã tác động nhỏ đến sự thay đổi trong thu nhập ròng của công ty. Vì vậy, muốn gia tăng mức lợi nhuận ròng của công ty thì cần phải tăng giá bán sản phẩm. Đồng thời giảm giá trị vật chất để tiết kiệm chi phí, điều này sẽ giúp tích lũy thêm mức lợi nhuận ròng.

Lãi ròng có tầm quan trọng như thế nào?

Lãi ròng có tầm quan trọng như thế nào

– Lãi ròng là 1 chỉ số thể hiện thành công của một doanh nghiệp

– Nếu có một công ty muốn đầu tư hoặc hợp tác thì sẽ dựa trên các thông số lợi nhuận ròng tương đồng với việc thể hiện năng lực kinh doanh của doanh nghiệp và chi trả cho các phát sinh hay duy trì các khoản đầu tư để mở rộng doanh nghiệp và sự phát triển của công ty để đưa ra quyết định hợp tác hay không.

– Lãi ròng cũng là khoản tiền dùng để chứng minh khả năng chi trả của bên vay khi các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn ngân hàng hay của tổ chức nào đó.

Làm thế nào để tăng lãi ròng

Trong trường hợp lãi ròng giảm, có thể do một số nguyên nhân sau đây: giảm doanh thu, chất lượng sản phẩm không tốt, lượng khách hàng giảm đột ngột,.. Vậy làm sao để tăng lãi ròng. Cùng Đầu tư Tiết kiệm điểm qua 3 cách tăng lãi ròng dưới đây:

  • Nâng cao năng lực nhân viên, chất lượng công việc, sản xuất kinh doanh,… và giá trị này có thể quy đổi thành tiền.
  • Gia tăng năng suất làm việc bằng: sử dụng nhiều công cụ máy móc, thiết bị công nghệ, tăng thời gian làm việc,… nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.
  • Tăng quy mô sản xuất, mở rộng diện tích, gia tăng nguồn nhân lực tùy theo điều kiện của công ty.

Một số câu hỏi liên quan đến lãi ròng

Lãi gộp là gì?

Lãi gộp chính là lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được sau khi đã trừ tất các chi phí liên quan tới sản xuất, dịch vụ của doanh nghiệp hay bán sản phẩm. Theo đó, lợi nhuận gộp được tính bằng cách trừ đi giá vốn hàng bán từ tổng doanh thu của doanh nghiệp. Trong khi tính tổng doanh thu hãy gồm tất cả hàng hóa bán trong 1 thời kỳ tài chính, nhưng loại trừ doanh thu bán tài sản cố định chẳng hạn như: tòa nhà, thiết bị.

Sự khác nhau giữa lãi ròng và lãi gộp

Lãi ròng Lợi nhuận gộp
Định nghĩa Lợi nhuận ròng là thu nhập còn lại của doanh nghiệp thu được sau khi trừ tất cả các chi phí phát sinh của tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định. Tất cả các chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp cần phải được khấu trừ để nhận được lãi ròng của nó. Lãi gộp mô tả lợi nhuận còn lại mà doanh nghiệp thu được sau khi trừ đi tất cả các chi phí trực tiếp có liên quan trong quá trình sản xuất.  Điều quan trọng cần lưu ý đó là chỉ những chi phí liên quan trực tiếp trong quá trình sản xuất mới được khấu trừ.
Mục tiêu Thu nhập ròng của một công ty được sử dụng để xác định lợi nhuận của một tổ chức, đây cũng có thể là một khoản lỗ. Mục đích của việc tính thu nhập ròng là để xác định xem hoạt động kinh doanh đang lãi hay lỗ. Ban quản lý của công ty tính toán lợi nhuận gộp để xác định ước tính lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị cũng có thể tính toán lợi nhuận ròng để nhằm xác định hiệu quả hoạt động và khả năng chuyển đổi sản phẩm thành doanh thu.
Độ tin cậy và thực tế Thu nhập ròng là thu nhập thực tế mà công ty và ban quản lý có thể sử dụng để đưa ra các quyết định phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Khi tính thu nhập ròng, tất cả các dòng tiền được khấu trừ đi sẽ mang đến thực tế về hiệu suất hoạt động của công ty. Lãi gộp được tính sau khi trừ chi phí sản xuất mà bỏ qua chi phí, thuế và lãi khác cho các khoản vay. Điều này cho thấy loại lợi nhuận này là không thực tế.
Tiến độ và lợi nhuận – Lãi ròng và lãi gộp được phân biệt bởi thực tế lãi gộp được dùng để cho thấy tiến độ của doanh nghiệp, có thể dùng để đánh giá bằng cách so sánh lãi gộp và doanh thu thuần.

– Mặt khác, doanh thu thuần được dùng để thể hiện lợi nhuận của doanh nghiệp và có thể đánh giá qua cách so sánh lãi ròng và doanh thu thuần.

Thu nhập ròng là gì?

Thu nhập ròng – viết tắt là NI, được tính bằng doanh thu của công ty trừ đi chi phí hành chính, chi phí giá vốn hàng bán, chi phí để hoạt động, thuế, khấu hao, lãi và các chi phí khác. Thu nhập ròng là chỉ số hữu ích cho các chủ doanh nghiệp để nhằm đánh giá xem mức doanh thu có vượt quá chi phí của công ty hay không. Tỷ lệ này thường được tìm thấy trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, đây cũng là một chỉ số về lợi nhuận của công ty đó.

Thu nhập ròng thường được các doanh nghiệp sử dụng để tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Theo đó, các nhà phân tích kinh doanh cũng xem thu nhập ròng chính là điểm mấu chốt bởi vì nó nằm ở cuối báo cáo tài chính.

Sự khác biệt giữa thu nhập ròng và lợi nhuận ròng:

Thu nhập ròng chính là thu nhập phát sinh sau khi trừ đi cổ tức ưu đãi từ lợi nhuận ròng. theo đó, lợi nhuận thuần kiếm được trong 1 năm kế toán cụ thể từ doanh nghiệp được gọi là lợi nhuận ròng.

Thu nhập ròng thường được sử dụng để tính thu nhập cho cổ đông trên mỗi cổ phiếu. Trong khi đó, thu nhập ròng được sử dụng để thể hiện kết quả hoạt động của công ty.

Phải phân biệt rõ ràng sự nhau giữa thu nhập ròng và lợi nhuận ròng để hiểu được tác động của nó. Cần phải giảm đi các chi phí, hao phí để tăng lợi nhuận ròng từ đó gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh. Vì thuế chính là yếu tố đóng góp chính vào sự chênh lệch giữa thu nhập ròng với lợi nhuận ròng, hơn nữa các công ty không thể kiểm soát được và các biện pháp được dùng để cải thiện lợi nhuận ròng cũng sẽ dẫn đến sự tăng trưởng thu nhập ròng.

Kết luận

Hy vọng rằng những thông tin về lãi ròng là gì, cách tính lãi ròng và tầm quan trọng của lãi ròng cho doanh nghiệp trong bài viết trên đây sẽ mang lại cho bạn đọc quan tâm cái nhìn toàn diện nhất. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

Đánh giá bài viết

Tôi là Lan Anh - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường tài chính cũng như đầu tư. Rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ, cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, đầu tư hiệu quả nhất!

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC