Các quy định về tổ chức thanh toán thẻ mới nhất

0
Kiến thức tài chính

Tổ chức thanh toán thẻ là gì? 

Tổ chức thanh toán thẻ (viết tắt là TCTTT) là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện thanh toán thẻ theo quy định. 

(Căn cứ Khoản 15, Điều 3, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN)

Tổ chức thanh toán thẻ

Tổ chức thanh toán thẻ

Các tổ chức được thanh toán thẻ bao gồm:

– Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thanh toán thẻ khi hoạt động cung ứng dịch vụ thẻ được ghi trong Giấy phép hoặc Giấy phép bổ sung, sửa đổi (nếu có) do Ngân hàng Nhà nước cấp.

– Ngân hàng chính sách thanh toán thẻ theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

– Tổ chức thanh toán thẻ được phép hoạt động ngoại hối thì được cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ có BIN (mã tổ chức phát hành thẻ) do Tổ chức thẻ quốc tế cấp và thẻ có BIN của quốc gia khác.

Trách nhiệm của tổ chức thanh toán thẻ

Trách nhiệm của tổ chức thanh toán thẻ đối với đơn vị chấp nhận thẻ được quy định tại Khoản 3, Điều 22, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN. Cụ thể:

– Xây dựng, tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng thanh toán thẻ với đơn vị chấp nhận thẻ

– Tổ chức cài đặt thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán hoặc cấp QR Code cho đơn vị chấp nhận thẻ, thiết lập kênh kết nối và các điều kiện kỹ thuật, nghiệp vụ khác phục vụ cho thanh toán thẻ theo hợp đồng ký kết với đơn vị chấp nhận thẻ. 

Tổ chức thanh toán thẻ phải có các biện pháp để quản lý POS không dây của mình (yêu cầu đơn vị chấp nhận thẻ đăng ký phạm vi sử dụng POS không dây tại hợp đồng thanh toán thẻ và các biện pháp cần thiết khác)

– Hướng dẫn đơn vị chấp nhận thẻ sử dụng thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán, quy trình thủ tục thanh toán thẻ, biện pháp phát hiện gian lận, giả mạo và yêu cầu bảo mật thông tin chủ thẻ trong thanh toán thẻ

– Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu tra soát, khiếu nại của đơn vị chấp nhận thẻ

– Giám sát các đơn vị chấp nhận thẻ trong việc thực hiện các nội dung trong hợp đồng thanh toán thẻ đã ký kết và việc duy trì các điều kiện thanh toán thẻ.

Nếu phát hiện đơn vị chấp nhận thẻ thu phụ phí của chủ thẻ, tổ chức thanh toán thẻ phải thực hiện các biện pháp xử lý và phản ánh cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Yêu cầu đơn vị chấp nhận thẻ mở tài khoản thanh toán tại tổ chức thanh toán thẻ để nhận thanh toán từ việc chấp nhận thẻ; yêu cầu đơn vị chấp nhận thẻ cung cấp các hóa đơn, chứng từ giao dịch thẻ tại đơn vị chấp nhận thẻ theo quy định của tổ chức thanh toán thẻ hoặc trong các trường hợp cần thiết nhằm kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của giao dịch thẻ.

Quy định xử lý giao dịch thanh toán thẻ

– Nếu tổ chức thanh toán thẻ đồng thời là tổ chức phát hành thẻ thì tổ chức thanh toán thẻ chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các bước xử lý giao dịch và giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thanh toán thẻ;

– Nếu tổ chức thanh toán thẻ không đồng thời là tổ chức phát hành thẻ thì việc xử lý giao dịch thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa tổ chức thanh toán thẻ và tổ chức chuyển mạch thẻ, tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thẻ quốc tế và các bên liên quan khác về quy trình và thủ tục thanh toán thẻ.

Các quy định khác về tổ chức thanh toán thẻ

– Tổ chức thanh toán thẻ phải phối hợp với các bên liên quan xây dựng quy trình và thủ tục thanh toán thẻ, trong đó quy định rõ các bước xử lý giao dịch thẻ cũng như trách nhiệm của các bên liên quan, bảo đảm tuân thủ quy định tại Thông tư này và các quy định hiện hành về hoạt động ngân hàng điện tử; quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn, liên tục hoạt động của các trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ.

Các quy định khác 

Các quy định khác

– Tổ chức thanh toán thẻ phải tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa áp dụng đối với ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán của tổ chức thanh toán thẻ theo lộ trình chuyển đổi quy định như sau:

  • Đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, ít nhất 35% ATM, 50% thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam của tổ chức thanh toán thẻ tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.
  • Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, 100% ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam của tổ chức thanh toán thẻ tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Lưu ý: Trong thời gian chuyển đổi, tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ phải đảm bảo hoạt động thẻ diễn ra liên tục, ổn định, an toàn và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của chủ thẻ.

– Tổ chức thanh toán thẻ phải đề tên (tên viết tắt hoặc logo thương mại) của tổ chức chuyển mạch thẻ mà tổ chức thanh toán thẻ là thành viên trên ATM của Tổ chức thanh toán thẻ và trên POS tại đơn vị chấp nhận thẻ của tổ chức thanh toán thẻ

– Tổ chức thanh toán thẻ không được phân biệt đối xử giữa thanh toán thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp với thanh toán thẻ có BIN do tổ chức thẻ quốc tế cấp và thanh toán thẻ có BIN của quốc gia khác; không được thỏa thuận với các tổ chức khác để hạn chế hay ngăn chặn việc chấp nhận giao dịch thẻ đồng thương hiệu.

– Tổ chức thanh toán thẻ phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin và tài liệu về việc thanh toán thẻ cho Ngân hàng Nhà nước khi có yêu cầu.

Kết luận 

Trên đây là những thông tin về khái niệm, các quy định liên quan đến tổ chức thanh toán thẻ. Hy vọng sẽ giải đáp được thắc mắc của bạn đọc. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục trong bài viết này để cung cấp cho khách hàng những thông tin mới nhất. 

Chúc bạn một ngày tốt lành!

Đánh giá bài viết

Tôi là Dung - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư. Tôi rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ bạn dù chỉ một phần nhỏ trong công việc đầu tư.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC