Cổ tức là gì? Những lưu ý khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức

0
Cổ phiếu

Cổ tức là gì?

Cổ tức là khoản lợi nhuận được công ty cổ phần chia sẻ cho các nhà đầu tư. Đa số các nhà đầu tư cá nhân không phải là cổ đông chiến lược thế nên việc nhận cổ tức không chỉ mang lại ý nghĩa về mặt tài chính đơn thuần mà còn là sự cam kết của công ty đối với quyền lợi của bất kỳ cổ đông nào. 

Khi công ty kinh doanh tạo ra lợi nhuận thì một phần lợi nhuận sau thuế sẽ được dùng để tái đầu tư vào việc kinh doanh và lập các quỹ dự phòng, phần còn lại sẽ được chi trả cho các cổ đông gọi là cổ tức. 

Giá trị của cổ tức được đặt ra trong Đại hội cổ đông hàng năm của công ty cổ phần và được tính theo mệnh giá của cổ phiếu chứ không được tính theo giá thị trường của cổ phiếu đó vào ngày chốt danh sách cổ đông.

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là gì?

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là gì?

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là gì?

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là việc mà doanh nghiệp thay vì trả cổ tức tiền mặt hay mua lại cổ phiếu thì sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông. Việc phát hành cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không làm thay đổi vốn chủ sở hữu và tỷ lệ nắm giữ của mỗi cổ đông trong doanh nghiệp sẽ không thay đổi. Các doanh nghiệp có thể trả cổ tức bằng cổ phiếu từ các nguồn như: 

 • Lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối.
 • Thặng dư vốn cổ phần.
 • Các quỹ dự phòng của doanh nghiệp như quỹ đầu tư và phát triển.

Ưu nhược điểm trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ưu điểm

 • Đối với các nhà đầu tư cá nhân, việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không bị đánh thuế lần 2 so với việc nhận cổ tức bằng tiền mặt. Việc chia cổ tức cổ phiếu đơn giản là mang đến cho cổ đông thêm sự lựa chọn. Các cổ đông vẫn có thể nắm giữ cổ phần và kỳ vọng công ty sử dụng tiền đó để tạo ra tỷ suất lợi nhuận tốt hơn hoặc những cổ đông có thể bán một số cổ phần mới để tạo ra cổ tức tiền mặt cho mình. 
 • Tăng tính thanh khoản cho thị trường.
 • Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu giúp công ty giữ lại được nguồn vốn của doanh nghiệp với một lượng các cổ phần mới được chia cho các cổ đông. Hay công ty có thể giữ lại tiền để khắc phục khó khăn, tái đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh nhằm mang lại lợi nhuận lâu dài cho các cổ đông hơn. 

Nhược điểm

 • Nếu trong tương lai công ty hoạt động không hiệu quả thì giá cổ phiếu có thể giảm.
 • Có thể phát sinh cổ phiếu lẻ rất khó bán trong trường hợp cổ đông muốn thanh lý cổ phiếu.

Lưu ý về trả cổ tức bằng cổ phiếu

Các nhà đầu tư cũng cần lưu ý phân biệt giữa việc chia tách cổ phiếu và cổ phiếu thưởng khi được doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu. 

Theo nguyên tắc thì giá trị vốn chủ sở hữu sẽ không đổi dù cho doanh nghiệp trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu hay chia tách cổ phiếu. Nhà đầu tư nên phân biệt rõ 2 loại này:

 • Trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ có sự dịch chuyển qua lại giữa các tài khoản con trong vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán.
 • Chia tách cổ phiếu sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ khoản nào trên vốn chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng nên lưu ý về cổ phiếu thưởng. Nhiều nhà đầu tư thưởng nhầm giữa cổ phiếu thưởng tương đương như cổ tức bằng cổ phiếu. Và cổ phiếu thưởng lại chia thành hai loại là thưởng dành cho nhân viên và cổ phiếu thưởng dành cho cổ đông hiện hữu, đây là cổ tức bằng cổ phiếu mà doanh nghiệp dành cho các cổ đông.

Làm thế nào để nhận được cổ tức bằng cổ phiếu?

Để nhận được cổ tức của công ty điều tiên quyết bạn phải nắm trong tay cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền. 

>> Xem thêm: Khái niệm về ngày giao dịch không hưởng quyền

 • Nếu cổ phiếu nắm giữ là cổ phiếu đã niêm yết trên sàn, cổ tức sẽ được trả trực tiếp vào tài khoản chứng khoán của bạn.
 • Nếu cổ phiếu nắm giữa là cổ phiếu chưa niêm yết (OTC), thì để nhận cổ tức bạn cần phải liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp.

Cùng với đó cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác nhận mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả là chậm nhất trong vòng 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Việc thông báo về chi trả cổ tức được gửi bằng phương thức đảm bảo đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải có các nội dung sau đây:

 1. a) Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty
 2. b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân
 3. c) Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức
 4. d) Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận

đ) Thời điểm và phương thức trả cổ tức

 1. e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

So sánh trả cổ tức bằng tiền mặt với cổ tức bằng cổ phiếu

Đối với doanh nghiệp 

Doanh nghiệp Trả cổ tức bằng tiền mặt Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Ưu điểm   Tạo ra dòng tiền tự do, lưu thông dòng tiền ra khỏi doanh nghiệp

Phản ánh sự minh bạch trong việc lãnh đạo doanh nghiệp

Công ty có thể giữ lại nguồn vốn để tập trung mở rộng hoạt động kinh doanh

Giúp tăng thanh khoản cho cổ phiếu => việc pha loãng cổ phiếu làm giá thị trường giảm xuống => Tiếp cận thêm nhà đầu tư mới

Nhược điểm Ảnh hưởng khả năng mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp

Làm giảm phần lợi nhuận giữ lại của doanh nghiệp để lập các quỹ dự phòng cho dự án mới

Thị giá cổ phiếu sụt giảm sau khi trả cổ tức

Phản ánh việc dùng nguồn vốn cho việc đầu tư không tạo lợi nhuận từ đó giá cổ phiếu giảm.

 

Đối với nhà đầu tư 

 

Nhà đầu tư/ Cổ đông Trả cổ tức bằng tiền mặt Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Ưu điểm Lợi thế vì nhận được tiền mặt từ cổ phiếu   Nhà đầu tư tránh bị đánh thuế.

Có thể chuyển nhượng cổ phiếu cho cá nhân khác  

Nhược điểm Nhà đầu tư bị đánh thuế 2 lần bao gồm thuế TNCN và Thuế TNDN Nhà đầu tư không nắm được hoạt động thực tế của doanh nghiệp, dễ bị qua mặt

Mất thời gian chờ đợi cổ phiếu về tài khoản, trong thời gian đó cổ phiếu có thể bị giảm giá

 

Dưới góc độ là một doanh nghiệp thì việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu đều có những ưu nhược điểm thế nhưng nhìn chung thì đa số các doanh nghiệp đều chọn hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu. Nhằm mục đích giữ nguồn vốn của mình để mở rộng hoạt động kinh doanh, thúc đẩy giá cổ phiếu trong thời gian tới. 

Tuy nhiên khi thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu thì vốn hóa không đổi, trong khi đó nhà đầu tư phải chờ đợi đến tận 2-3 tháng để cổ phiếu mới phát hành về tài khoản rồi mới có thể bán được. Một rủi ro nữa là doanh nghiệp nếu giữ lại vốn của mình để đầu tư nhưng không hiệu quả thì cổ phiếu có thể sẽ giảm. 

Vậy nên trên thực tế thì các nhà đầu tư đều thích nhận được cổ tức bằng tiền mặt hơn, nhưng một lưu ý rằng dưới bất cứ hình thức chi trả nào thì nhà đầu tư nên cân nhắc thiệt hơn dựa trên nhiều yếu tố để lựa ra một doanh nghiệp rót vốn vào.  

Xem thêm:

Như vậy trên đây là những thông tin về việc phát hành cổ tức bằng cổ phiếu của doanh nghiệp với những chia sẻ trên thì hy vọng bài viết sẽ giúp bạn hiểu thêm về một loại hình chi trả cổ tức của công ty cổ phần. Bài viết được thực hiện bởi trang Daututietkiem.vn, nếu bạn nào có câu hỏi về đầu tư cổ phiếu hãy để lại thông tin phía dưới phần bình luận này nhé.

 

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC