Có nên đầu tư cổ phiếu Sacombank không? 

0
Cổ phiếu

Đôi nét về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín

Có nên đầu tư cổ phiếu Sacombank không?

Có nên đầu tư cổ phiếu Sacombank không?

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín hay còn gọi với tên là Sacombank. Đây là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam được thành lập vào năm 1991. 

Mặc dù trong những năm đầu mới thành lập Sacombank là một tổ chức tín dụng nhỏ với vốn điều lệ khoảng 3 tỷ đồng. Trong những năm 1995-1998, với sáng kiến phát hành cổ phiếu đại chúng (Sacombank là một trong những công ty đầu tiên phát hành cổ phiếu đại chúng ở Việt Nam), Sacombank đã có thể nâng vốn từ 23 tỷ lên 71 tỷ đồng.

Sang năm 2012, Sacombank đạt được mức vốn điều lệ là 14.176 tỷ đồng, được coi là ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ và hệ thống chi nhánh lớn nhất Việt Nam.

Thông tin về cổ phiếu Sacombank 

Vào ngày 12/7/2006, Sacombank chính thức lên sàn giao dịch với mã cổ phiếu STB. Ngân hàng Sacombank là ngân hàng đầu tiên và là ngân hàng thương mại cổ phần hiện có vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch tập trung.

Ngay trong phiên giao dịch đầu tiên giá cổ phiếu Sacombank đạt mức 78.000 đồng/cổ phiếu, tổng khối lượng giao dịch là 763.190 cổ phiếu và tổng giá trị giao dịch đạt trên 59 tỷ đồng. Sau khi niêm yết, Sacombank phát hành trên 30 triệu cổ phiếu. Trong đó, trên 10 triệu cổ phiếu dành cho các cổ đông chiến lược trong nước và nước ngoài, 20 triệu cổ phiếu sẽ phát hành ra công chúng thông qua hình thức bán đấu giá trên sàn giao dịch.

Đến thời điểm hiện nay Sacombank là tổ chức niêm yết có vốn điều lệ lớn nhất vào thời điểm đăng ký niêm yết (gần 1900 tỷ đồng) trong số 41 công ty đang niêm yết và giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE)

Xem thêm: Mã cổ phiếu AAA nhận định trong việc tăng trưởng

Giá cổ phiếu Sacombank hiện tại

Hiện tại giá cổ phiếu Sacombank đang giao dịch ở mức giá trong ngày 25/03/2022 là 33.650 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch là 11,344,100.

Thông tin về giá cổ phiếu STB

Thông tin về giá cổ phiếu STB

 

Tình hình kinh doanh 

Trong quý IV/2021, STB đã công bố kết quả kinh doanh với lợi thuần chỉ tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ và đạt 858 tỷ đồng, Ngân hàng đã xóa khoảng 3,3 nghìn tỷ đồng lãi dự thu từ trước để lại trong quý IV/2021, từ đó làm thu nhập lãi thuần (giảm 17% so với cùng kỳ) giảm đáng kể mặc dù tăng trưởng tín dụng tăng tốc. Tuy nhiên về chi phí hoạt động được kiểm soát tốt (giảm 2% so với cùng kỳ) và chi phí dự phòng giảm cụ thể là 32% so với cùng kỳ từ phần ngân hàng tốt đã hỗ trợ lợi nhuận. Lợi nhuận thuần năm 2021 đạt 3.411 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ), hoàn thành kế hoạch mà STB ban đầu đề ra và đạt 105% dự báo gần nhất của HSC. 

Mức tăng trưởng tín dụng hồi phục mạnh trong quý IV 

Cụ thể tín dụng quý IV/2021 tăng mạnh 9,3% so với quý trước (tăng 14% so với cùng kỳ) đạt 388 nghìn tỷ đồng. Trong đó việc cho vay kỳ hạn ngắn tăng 12,8% so với quý trước lên 236 nghìn tỷ đồng, trong khi cho vay trung và dài hạn giữ ổn định lần lượt ở 49 nghìn tỷ đồng và 103 nghìn tỷ đồng

Có thể thấy, STB đẩy mạnh cho vay DNVVN và hộ kinh doanh gia đình trong quý IV/2021 trong tình hình hoạt động kinh tế  khu vực phía Nam mở cửa trở lại, về huy động tiền gửi khách hàng chỉ tăng 1,7% tương ứng 427 nghìn tỷ đồng, trong khi giấy có giá tăng 39,1% so với quý trước (tăng 89,4% so với cùng kỳ) lên 21,1 nghìn tỷ đồng. Năm 2021, trong khi hệ số LDR điều chỉnh tăng lên 86% từ 82% vào cuối quý 3 năm 2021. 

Chủ động xóa lãi dự thu làm giảm tỷ lệ NIM

Tỷ lệ NIM trong quý IV/2021 giảm 83 điểm so với quý trước xuống còn 2,23% với tỷ suất lợi nhuận gộp 127 điểm cơ bản so với quý trước xuống còn 5,89% và chi phí huy động giảm 32 điểm cơ bản so với quý trước xuống 3,63%. Về tỷ suất lợi nhuận gộp của STB trung bình chỉ giảm 18 điểm cơ bản so với quý trước. 

Mặc dù STB chưa công bố thông tin chi tiết, thế nhưng về lãi suất gộp giảm mạnh trong Q4/2021 chủ yếu vì Ngân hàng đã xóa lãi dự thu từ trước để lại. Lãi dự thu của STB đã giảm 3,3 nghìn tỷ đồng trong quý IV, đây là mức giảm mạnh nhất kể từ khi STB sáp nhập với Ngân hàng Phương Nam (đã hủy niêm yết). 

Về tỷ lệ NIM, cả năm 2021 tỷ lệ NIM bình quân giảm còn 2,7% (giảm 9 điểm cơ bản so với cùng kỳ và sát với dự báo của HSC là 2,72%) với lợi suất gộp (giảm 143 điểm cơ bản so với cùng kỳ) giảm mạnh hơn chi phí huy động (giảm 96 điểm cơ bản so với cùng kỳ). Theo đó thu nhập lãi thuần quý IV/2021 giảm 17% so với cùng kỳ xuống 2.495 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần cả năm 2021 tăng 4% so với năm 2020 và đạt 11.964 tỷ đồng.

Các nguồn thu nhập ngoài lãi quý IV biến động trái chiều, thu nhập ngoài lãi quý IV/2021 tăng 6% so với cùng kỳ lên 2.120 tỷ đồng. Trong đó lãi thuần hoạt động dịch vụ tăng mạnh 84% so với cùng kỳ đạt 1,979 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thu nhập dịch vụ thanh toán và thu nhập từ hoa hồng bancassurance hồi phục trong khi hầu hết các nguồn thu nhập ngoài lãi khác giảm.

Tính chung cả năm 2021, thu nhập ngoài lãi đạt xấp xỉ năm 2020 là 5.740 tỷ đồng. Chi phí hoạt động được kiểm soát chặt, cụ thể chi phí hoạt động cốt lõi quý IV/2021, được kiểm soát hiệu quả, giảm 2% so với cùng kỳ vì chi phí lương nhân viên giảm 10,4% so với cùng kỳ (từ nền cao trong quý 4/2020. 

Chất lượng tài sản được cải thiện rõ ràng 

Tại phần ngân hàng tốt, tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ nhóm 2 lần lượt giảm còn 1,47% và 0,41% từ 1,56% và 0,51% tại thời điểm cuối quý III/2021. Hệ số LLR tăng lên 121% từ 112% tại thời điểm cuối quý III/2021. Trong khi đó chi phí dự phòng quý IV/2021 là 1.054 tỷ đồng (giảm 32% so với cùng kỳ). Tài sản có vấn đề của STB tại thời điểm cuối quý IV/2021 (trình bày trong Bảng 2) giảm 4,9 nghìn tỷ đồng xuống còn 35,4 nghìn tỷ đồng (tương đương 6,8% tổng tài sản, giảm từ 10,46% tại thời điểm cuối quý IV/2020) nhờ trái phiếu VAMC và lãi dự thu giảm. Trong khi đó, các khoản phải thu tăng 5,5 nghìn tỷ đồng và chúng tôi tin rằng các khoản phải thu này xuất phát từ hoạt động ngân hàng cốt lõi hoặc từ nâng cấp thỏa thuận bancassurance,

Tình hình giá cổ phiếu Sacombank hiện nay 

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 3/2021 đến nay, cổ phiếu STB cũng đã ghi nhận nhiều lệnh thỏa thuận mua bán lớn. Cụ thể, ngày 10/3 và 17/3, hơn 30,5 triệu cổ phiếu STB được sang tay với tổng trị giá 608,5 tỷ đồng. Ngày 22/3, hơn 11,6 triệu cổ phiếu STB với giá trị 232 tỷ đồng được trao tay.

Giá cổ phiếu STB hiện đang giao dịch ở ngưỡng trên 21.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức vốn hóa thị trường trên 38.600 tỷ đồng, đây là mức giá được xem là quá rẻ so với giá trị thực của ngân hàng này. 

Có nên đầu tư vào cổ phiếu Sacombank không? 

Dàn lãnh đạo đầy năng lực 

Dàn lãnh đạo đầy năng lực của Ngân hàng Sacombank

Dàn lãnh đạo đầy năng lực của Ngân hàng Sacombank

Vào năm 2017 với sự thay đổi trong dàn lãnh đạo cấp cao đã đánh dấu bước thay đổi lớn trong hoạt động kinh doanh của công ty. Việc thay đổi ban lãnh đạo đã làm lợi nhuận của Sacombank tăng lên khoảng 3000 – 4000 tỷ đồng/năm. Và tổng giá trị mà công ty từ đó nhận được từ năm 2017-nay đã hơn 13,400 tỷ đồng (~40% giá trị vốn hóa hiện tại của STB). 

Bên cạnh đó lãi suất kích cầu nhu cầu tín dụng và lãi suất giảm từ năm 2019 đến nay kèm theo đó là tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế dư thừa đã giúp hệ số NIM của STB gia tăng. Biên lãi ròng cải thiện này là phù hợp với môi trường chung của ngành, do ngành ngân hàng luôn được hưởng lợi từ môi trường lãi suất giảm, do lãi suất cho vay luôn được điều chỉnh chậm và thấp hơn lãi suất huy động.

Tăng trưởng năm 2021

Tín dụng được đẩy mạnh từ đầu năm, ngân hàng nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 12%, nhưng chỉ trong ba tháng, tăng trưởng tín dụng đã lên tới 2,93%. Trong nửa cuối năm, Ngân hàng Quốc dân sẽ điều chỉnh nhiều ngân hàng và tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng, đặc biệt là những ngân hàng có hệ số an toàn vốn cao hơn. Dự kiến ​​biên lãi ròng toàn ngành vẫn ở mức cao do:

 1. Lãi suất đầu vào ngân hàng khó tăng mạnh, thanh khoản ngân hàng vẫn dồi dào
 2. Tỷ lệ CASA tăng
 3. Lãi suất cho vay vẫn duy trì. cao. Các khoản cho vay không giảm. dấu hiệu. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu nội địa của một số ngân hàng đã đạt mức cao kỷ lục, tạo ra một vùng đệm rủi ro tốt và tiết kiệm cho các khoản hoàn nhập trong tương lai.

Hướng dẫn mở tài khoản cổ phiếu Sacombank 

Cách mở tài khoản giao dịch cổ phiếu Sacombank 

Để có thể giao dịch cổ phiếu của Sacombank bạn cần mở tài khoản giao dịch với những phương thức sau: 

 • Mở tài khoản tại sàn giao dịch: Bạn có thể liên hệ đến quầy Quản lý tài khoản, mang theo CMND bản gốc (còn hạn sử dụng, không quá 15 năm) tới SBS để ký hợp đồng mở tài khoản.
 • Mở tài khoản từ xa

Bạn sẽ tải xuống các mẫu theo hướng dẫn sau đó điền đầy đủ thông tin, ký tên và gửi hồ sơ mở tài khoản về Sacombank – SBS kèm theo 1 bản sao CMND (còn hạn sử dụng, không quá 15 năm) 

 • Đăng ký mở tài khoản thông qua hệ thống chi nhánh của ngân hàng Sacombank: 

Bạn có thể đến bất kỳ chi nhánh nào của ngân hàng Sacombank để được hướng dẫn thủ tục mở tài khoản. 

Hồ sơ mở tài khoản giao dịch cổ phiếu 

 • Đối với cá nhân trong nước:
 • 1 bản giấy đề nghị mở tài khoản cá nhân trong nước 
 • 2 bản hợp đồng mở tài khoản cá nhân trong nước
 • 1 bản sao CMND
 1. Đối với tổ chức trong nước:
 • 1 bản giấy đề nghị mở tài khoản tổ chức trong nước
 • 2 bản hợp đồng mở tài khoản tổ chức trong nước
 • 1 bản sao CMND của người đại diện theo pháp luật 
 • 1 bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

Vậy trên đây là những thông tin mà nhà đầu tư sẽ cần khi có ý định mua bán cổ phiếu của Ngân hàng Sacombank. Hy vọng qua bài viết vừa rồi bạn sẽ nắm bắt được thông tin cũng như hiểu thêm về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn dành cho mình. Bài viết được thực hiện bởi trang Daututietkiem.vn, nếu bạn đọc có câu hỏi nào về vấn đề đầu tư cổ phiếu hãy để lại thông tin phía dưới phần bình luận cho chúng tôi biết nhé.

Xem thêm: Thông tin về cổ phiếu BCG

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC