Thông tin về Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định

0
Đầu tư BĐS

Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Bình Định

Thông Tin Địa Chỉ Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Bình Định

Thời gian làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Sở kế hoạch đầu tư Bình Định có thời gian làm việc và hoạt động theo quy định giờ hành chính nhà nước. Cụ thể:

  • Thời gian làm việc buổi sáng: từ 7h30 – 11h30
  • Thời gian làm việc buổi chiều: từ 13h00 – 17h00
  • Nghỉ thứ bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước.

Chức năng và nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Định có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh Bình Định tiến hành quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư; Có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh Bình Định, đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định

Thông tin lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Sở

Nhiệm vụ: Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao:

– Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức, cán bộ; thi đua – khen thưởng; tài chính, kế toán; hành chính, quản trị; cải cách hành chính; thanh tra, pháp chế; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư phát triển; quốc phòng, an ninh, nội chính; kinh tế đối ngoại; xúc tiến đầu tư, hợp tác.

– Chỉ đạo các công việc có liên quan đến Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh, các ngành thuộc khối tài chính, ngân hàng.

– Phụ trách theo dõi Thị xã An Nhơn, Thành phố Quy Nhơn, huyện Hoài Ân; tham gia các Ban chỉ đạo và Hội đồng được thành lập bởi UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

– Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Thanh tra Sở; Văn phòng Sở; Trung tâm Xúc tiến đầu tư Phòng Tổng hợp, Quy hoạch.

Ông Phạm Đình Tòng, Phó Giám đốc Sở

Nhiệm vụ:

Khi Giám đốc Sở vắng mặt tại cơ quan dài ngày,phó giám đốc sẽ điều hành hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo văn bản uỷ quyền của Giám đốc Sở.

– Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực công tác: Lao động – Thương binh và Xã hội; Giáo dục và đào tạo; Y tế; Dân tộc, miền núi; Chương trình MTQG Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững; giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; phát triển nguồn nhân lực; đăng ký doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp; hỗ trợ Giám đốc Sở chỉ đạo công tác cải cách hành chính.

– Chỉ đạo các công việc có liên quan đến Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

– Phụ trách theo dõi các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão; tham gia các Ban chỉ đạo và Hội đồng liên quan đến lĩnh vực phụ trách do UBND tỉnh thành lập.

– Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Đăng ký Kinh doanh; Phòng Khoa giáo, Văn xã.

– Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Đăng ký Kinh doanh; Phòng Khoa giáo, Văn xã.

Ông Trần Vũ Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở

Nhiệm vụ:

– Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực công tác: Giao thông vận tải; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Tài nguyên và Môi trường; tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu; kinh tế biển; kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

– Chỉ đạo các công việc có liên quan đến Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Hội Nông dân tỉnh.

– Phụ trách theo dõi các huyện Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Phù Cát; tham gia các Ban chỉ đạo và Hội đồng liên quan đến lĩnh vực phụ trách do UBND tỉnh thành lập.

– Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Kinh tế ngành; hỗ trợ Giám đốc Sở chỉ đạo hoạt động của Thanh tra Sở.

Ông Tô Hiếu Trung, Phó Giám đốc Sở

Nhiệm vụ:

– Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực công tác: Thông tin và Truyền thông; Văn hóa – Thể thao – Du lịch; Phát thanh và Truyền hình; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Khu công nghiệp, khu kinh tế; đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư; hỗ trợ Giám đốc Sở một số nhiệm vụ kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác.

– Chỉ đạo các công việc có liên quan đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh.

– Phụ trách theo dõi các huyện Tuy Phước Tây Sơn,; tham gia các Ban chỉ đạo và Hội đồng do UBND tỉnh thành lập liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

– Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư.

Thông tin liên hệ lãnh đạo các phòng ban Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

 

HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI EMAIL
LÃNH ĐẠO SỞ           
Nguyễn Thành Hải Giám đốc 3 812 006 [email protected]
Phạm Đình Tòng Phó Giám đốc 3 822 535 [email protected]
Trần Vũ Thanh Hùng Phó Giám đốc 3 824 015 [email protected]
Tô Hiếu Trung Phó Giám đốc 3 822 442 [email protected]
VĂN PHÒNG SỞ (Fax: 0256.3 824 509)  
Cao Hoàng Hiếu Chánh Văn phòng 3 811 181 [email protected]
Đường Tùng Lợi Phó Chánh Văn phòng 3 818 669 [email protected]
THANH TRA SỞ    
Phạm Minh Tiến Chánh Thanh tra 3 816 701 [email protected]
Trương Ngọc Hưng Phó Chánh Thanh tra 3 816 701 [email protected]
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH    
Hồ Kim Hạnh Trưởng phòng 3 814 814 [email protected]
Trần Văn Trí Phó Trưởng phòng 3 826 083 [email protected]
Nguyễn Thế Vũ Phó Trưởng phòng 3 826 083 [email protected]
PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH    
Nguyễn Quang Minh Trưởng phòng 3 822 849 [email protected]
Nguyễn Thị Bình Phó Trưởng phòng 3 816 675 [email protected]
PHÒNG KINH TẾ NGÀNH    
Hồ Sĩ Bố Trưởng phòng 3 825 487 [email protected]
Nguyễn Hoài Nhân Phó Trưởng phòng 3 816 709 [email protected]
PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ    
Phan Văn Toàn Trưởng phòng 3 822 820 [email protected]
Lê Lâm Ba Phó Trưởng phòng 3 822 832 [email protected]
PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GSĐT    
Trần Minh Thông Trưởng phòng 3 818 217 [email protected]
Nguyễn Thành Hưng Phó Trưởng phòng 3 811 757 [email protected]
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ    
Nguyễn Bay Giám đốc 3 818 886 [email protected]
Trần Bửu Ấn  Phó Giám đốc 3 817 468 ant[email protected]
Nguyễn Thị Hồng Sĩ Phó Giám đốc 3 818 889 [email protected]

Xem thêm:

Đánh giá bài viết

Tôi là Lan Anh - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường tài chính cũng như đầu tư. Rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ, cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, đầu tư hiệu quả nhất!

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC