Thông tin về Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội

0
Đầu tư
Thông tin về Sở đầu tư và Kế hoạch Hà Nội

Thông tin về Sở đầu tư và Kế hoạch Hà Nội

Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội được thành lập ngày bao nhiêu? 

Ngành Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội gắn liền với sự phát triển của ngành kế hoạch trên cả nước và sự phát triển toàn diện của Thủ đô. Hiểu được tầm quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngành Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đã có những bước đột phá, mạnh mẽ góp phần không nhỏ vào những thành tựu phát triển của Thủ đô và đất nước. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội được thành lập ngày 01 tháng 8 năm 2008 trên cơ sở hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (cũ) theo quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 02/8/2008 của UBND Thành phố Hà Nội. 

Chức năng hoạt động của nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội được UBND Thành phố Hà Nội quy định tại Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 17/10/2008.

Các đơn vị thuộc sở đầu tư và kế hoạch Hà Nội

 • Văn phòng Sở
 • Thanh tra Sở
 • Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
 • Phòng Khoa giáo, Văn xã
 • Phòng Kinh tế ngành
 • Phòng Kế hoạch phát triển Hạ tầng
 • Phòng Kế hoạch phát triển Đô thị
 • Phòng Kinh tế đối ngoại
 • Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư
 • Phòng Đăng ký kinh doanh
 • Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Hà Nội

Thông tin về lãnh đạo sở đầu tư và kế hoạch Hà Nội

Giám đốc sở Đỗ Anh Tuấn

Ông Đỗ Anh Tuấn sinh ngày 25/10/1971, nguyên thành ủy viên, bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ đã kết thúc nhiệm kỳ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Tây Hồ nhiệm kỳ 2020-2025, theo quyết định số 818-QĐ/TU ngày 24/02/2021 Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Đỗ Anh Tuấn đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Ông Đỗ Anh Tuấn – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Ông Đỗ Anh Tuấn – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

PGĐ Nguyễn Ngọc Tú

Ông Nguyễn Ngọc Tú, sinh năm 1984 Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội, theo quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 2-7-2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bổ nhiệm đồng chí đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

PGĐ Lê Văn Quân

Ông Lê Văn Quân sinh năm 1979 – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội), theo quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 2-7-2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

PGĐ Vũ Duy Tuấn 

Ông Vũ Duy Tuấn Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Ông Vũ Duy Tuấn – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

PGĐ Nguyễn Văn Đức 

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (bên phải)

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (bên phải)

Thông tin liên hệ cán bộ Sở đầu tư và kế hoạch Hà Nội 

TT ĐƠN VỊ

(Chức vụ, đơn vị công tác)

ĐIỆN THOẠI
Cơ quan Email
1 BAN GIÁM ĐỐC SỞ 024.38250477

Máy lẻ 8888

 
Giám đốc – Đỗ Anh Tuấn [email protected]
Phó Giám đốc – Vũ Duy Tuấn [email protected]
Phó Giám đốc – Nguyễn Văn Đức [email protected]
Phó Giám đốc – Lê Văn Quân [email protected]
Phó Giám đốc – Nguyễn Ngọc Tú [email protected]
2 VĂN PHÒNG SỞ 024.38256637

Máy lẻ 8107 

 
Chánh văn phòng – Trần Thị Dung [email protected]
Phó Chánh văn phòng – Lê Tuấn Linh [email protected]
Phó Chánh văn phòng – Nguyễn Duy Cương [email protected]
Phó Chánh văn phòng – Nguyễn Trọng Thắng   [email protected]
Thường trực (tầng 8) Máy lẻ 8108  
Văn thư đến (tầng 1) 024.39347903

Máy lẻ 1222

 
Văn thư Sở (tầng 6) 024.38251733

Máy lẻ 6201

 
3 PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH 024.37347515

Máy lẻ 8206

 

 
Trưởng phòng – Bùi Việt Hưng [email protected]
Phó phòng – Nguyễn Thái Đông [email protected]
Phó phòng – Trịnh Quang Anh [email protected]
Phó phòng – Trần Đức Phương [email protected]
4 PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 024.38260257 

Máy lẻ 7200

 
Trưởng phòng – Nguyễn Hồng Lê [email protected]
Phó phòng – Lê Hoàng Nam Thắng [email protected]
Phó phòng – Lê Sinh Tiến [email protected]
5 PHÒNG KINH TẾ NGÀNH 024.37347605

Máy lẻ 9111 

 
Trưởng phòng – Nguyễn Quốc Chương [email protected]
Phó phòng – Ngô Xuân Hùng [email protected]
Phó phòng – Vũ Thuỳ Dương [email protected]
6 PHÒNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 024.39344760

Máy lẻ 9219

 
Trưởng phòng – Nguyễn Tiến Dũng [email protected]
Phó phòng – Bùi Thị Nguyên [email protected]
Phó phòng – Hoàng Văn Giang [email protected]
7 PHÒNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 024.38489061

Máy lẻ 9300 

 
Trưởng phòng – Lương Hoài Nam [email protected]
Phó phòng – Lê Thị Thanh Huyền
[email protected]
Phó phòng – Trần Thị Kim Dung [email protected]
8 PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ 024.37347550

Máy lẻ 7301

 
Trưởng phòng –  Nguyễn Hữu Lợi [email protected]
Phó phòng – Lê Quang Minh [email protected]
Phó phòng – Nguyễn Bắc Quân [email protected]
9 THANH TRA SỞ 024.37347607

Máy lẻ 7101 

 
Chánh Thanh tra – Trần Thế Phương [email protected]
Phó Chánh Thanh tra– Nguyễn Quốc Khánh [email protected]
Phó Chánh Thanh tra – Nguyễn Thế Vinh  
[email protected]
10 PHÒNG ĐKKD  024.37347512

Máy lẻ 6100

 
Trưởng phòng – Đỗ Văn Tình [email protected]
Phó phòng – Trần Hà Thanh [email protected]
Phó phòng – Lê Hồng Hạnh [email protected]
Phó phòng – Trịnh Huy Tâm [email protected]
Phó phòng – Đỗ Thanh Huyền [email protected]
Phó phòng – Nguyễn Hữu Lương [email protected]
  11 PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ 024.37347513  
Trưởng phòng – Đỗ Thu Hằng [email protected]
Phó phòng – Nguyễn Việt Cường [email protected]
Phó phòng – Trần Thị Khánh Phương [email protected]
12 TRUNG TÂM HỖ TRỢ DN NVV 024.22392919

024.23223666

024.23479595

024.20215181

[email protected]

 

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC