Đất nằm trong quy hoạch có được chuyển mục đích sử dụng không?

0
Đầu tư BĐS

Đất nằm trong quy hoạch là gì?

Đất nằm trong quy hoạch là khu đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương và được phân theo từng mục đích sử dụng. Cụ thể việc quy hoạch đất sẽ được chia thành từng kỳ trong một khoảng thời gian nhất định. 

Đất nằm trong quy hoạch là gì?

Đất nằm trong quy hoạch là gì?

Những quy hoạch đất đai phổ biến như: quy hoạch làm đường giao thông, quy hoạch xây dựng khu dân cư…

Đất nằm trong quy hoạch có được chuyển mục đích sử dụng không?

 Nhiều bạn đọc thắc mắc: Đất nằm trong quy hoạch có được chuyển mục đích sử dụng không? Câu trả lời là nếu quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (hoặc đã có có kế hoạch sử dụng đất hằng năm nhưng đã quá 3 năm mà chưa thực hiện) thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng. Và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định, trong đó có quyền xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Cụ thể được quy định ở Khoản 7, Khoản 8, Điều 49, Luật Đất đai như sau:

“Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

7. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật

8. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 7 Điều này”.

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 52, Luật Đất đai như sau:

“Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

  1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất”.

Căn cứ theo Điều 57, Luật Đất đai khi chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ theo Điều 59, Luật Đất đai quy định:

  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức.
  • Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân.

– Trong đó, ủy ban nhân dân cấp huyện/tỉnh chỉ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nếu:

  • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (nếu không có thì phải chờ).
  • Có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Kết luận 

Vậy đất nằm trong quy hoạch có thể được chuyển mục đích sử dụng. Tuy nhiên người sử dụng đất cần phải làm đơn và được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hy vọng những thông tin này hữu ích với bạn. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Đánh giá bài viết

Tôi là Dung - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư. Tôi rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ bạn dù chỉ một phần nhỏ trong công việc đầu tư.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC