Thông tin về Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Cao Bằng

0
Đầu tư BĐS
Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Cao Bằng

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Cao Bằng

Lịch sử hình thành

Ngày 31/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 78/SL thành lập Ủy ban nghiên cứu Kế hoạch kiến thiết – tiền thân của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước trước đây (Bộ kế hoạch và Đầu tư ngày nay).

Tổ chức cơ quan Kế hoạch đầu tiên của Tỉnh Cao Bằng là Ban Thống kê – Kế hoạch được chính thức thành lập vào tháng 3 năm 1956. Cuối năm 1957 bộ phận Thống kê tách khỏi Ban Thống kê – Kế hoạch và từ đó là Ủy Ban Kế hoạch tỉnh. Ngày 29/12/1995 Thủ Tướng Chính phủ ra Quyết định số 852/TTg về việc thành lập một số tổ chức ở địa phương. Thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Ủy Ban Kế hoạch và làm công tác hợp tác đầu tư ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Từ đó đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng trực thuộc UBND tỉnh Cao Bằng.

Thời gian làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng

Thời gian làm việc và hoạt động của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Cao Bằng được thực hiện theo quy định giờ hành chính nhà nước. Cụ thể:

 • Thời gian làm việc buổi sáng: Từ 7h30 – 11h30;
 • Thời gian làm việc buổi chiều: Từ 13h00 – 17h00.

Không làm việc vào thứ bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước.   

Chức năng và nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư bao gồm: tham mưu tổng hợp về quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; về đầu tư trong nước, ngoài nước ở địa phương; về tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách quản lý kinh tế-xã hội; về khu công nghiệp, khu chế xuất, quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, đăng ký kinh doanh, đấu thầu trong phạm vi địa phương và các dịch vụ công thuộc phạm vi của Sở quản lý theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng

– Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở gồm: Ban Giám đốc Sở và 6 phòng, 01 Trung tâm

 • Ban giám đốc
 • Văn phòng sở
 • Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
 • Phòng Kinh tế ngành
 • Thanh tra sở
 • Phòng Khoa giáo – Kinh tế đối ngoại
 • Phòng Đăng ký kinh doanh
 • Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư

Lãnh đạo Sở

STT Họ Và Tên Chức Vụ
01 Bế Xuân Tiến Giám đốc
02 Nguyễn Văn Ba Phó Giám đốc
03 Lương Ngọc Hữu Phó Giám đốc
04 Nông Minh Thắng Phó Giám đốc

Văn phòng Sở

STT Họ Và Tên Chức Vụ Điện Thoại
01 Lê Văn Minh Phó Chánh Văn phòng (Phụ trách) 02063.853.014
02 Nông Khánh Trình Phó Chánh Văn phòng  
03 Bế Ngọc Doanh Chuyên viên
04 Hà Thị Mai Anh Chuyên viên  
05 Nguyễn Thị Điệp Chuyên viên  
06 Đàm Thị Linh Nhâm Chuyên viên  
07 Nông Thị Tuyên Văn thư 02063.852.182
08 Nông Thế Lực Lái xe  
09 Nguyễn Quốc Hùng Lái xe  
10 Lê Văn Xuyến Bảo vệ  
11 Nông Thị Quyên Tạp vụ  

Phòng Tổng hợp – Quy hoạch

STT Họ Và Tên Chức Vụ
01 Hà Vũ Tuấn Trưởng phòng
02 Lê Kim Dung Phó Trưởng phòng
03 Ngân Văn Kiện Phó Trưởng phòng
04 Đoàn Đức Điệp Chuyên viên
05 Mai Xuân Tứ Chuyên viên
06 Chu Thị Hồng Thảo Chuyên viên
07 Nguyễn Đức Huy Chuyên viên

Phòng Kinh tế ngành

STT Họ Và Tên Chức Vụ
01 Nguyễn Duy Chiến Trưởng phòng
02 Ngô Khánh Dư Phó Trưởng phòng
03 Hoàng Thị Nga Chuyên viên
04 Dương Thu Trang Chuyên viên
05 Hoàng Thị Phương Thảo Chuyên viên
06 Phạm Quốc Trình Chuyên viên

Thanh tra Sở

STT Họ Và Tên Chức Vụ
01 Đàm Văn Hữu Chánh Thanh tra
02 Hoàng Thị Hành Phó Chánh Thanh tra
03 Đào Đức Thắng Chuyên viên

Phòng Khoa giáo – Kinh tế đối ngoại

STT Họ Và Tên Chức Vụ
01 Mạc Thị Cảnh Trưởng phòng
02 Phạm Mỹ Bình Phó Trưởng phòng
03 Liêu Thị Tuyết Nga Chuyên viên
04 Phạm Huy Phúc Chuyên viên

Phòng Đăng ký kinh doanh

STT Họ Và Tên Chức Vụ
01 Vũ Trường Sơn Trưởng phòng
02 Trương Thúy Xoan Phó Trưởng phòng
02 Bế Duy Thế Phó Trưởng phòng
03 Hoàng Thị Kính Chuyên viên
04 Nguyễn Thị Lan Chuyên viên
05 Nông Mạnh Vũ Chuyên viên
06 Lý Ích Hào Chuyên viên

 

Đánh giá bài viết

Tôi là Lan Anh - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường tài chính cũng như đầu tư. Rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ, cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, đầu tư hiệu quả nhất!

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC