Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm gì?

0
Thuật ngữ đầu tư

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì? 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếng Anh là Foreign Invested Enterprise (viết tắt là FIE). Có thể hiểu: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Foreign Invested Enterprise) là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam trong đó có sự tham gia của các cá nhân mang quốc tịch nước ngoài, tổ chức được thành lập ở nước ngoài với tư cách là chủ sở hữu sở hữu toàn bộ hoặc một phần vốn trong doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Bên cạnh đó nhiều người còn thắc mắc về khái niệm FDI là gì? Nếu hiểu theo định nghĩa Tiếng Anh FDI là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (Foreign Direct Investment). 

Đặc điểm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

a, Về chủ đầu tư

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bất kì đều bắt buộc phải có sự có mặt của nhà đầu tư nước ngoài. Họ sẽ xuất hiện với tư cách là chủ sở hữu hoặc đồng chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Nhà đầu tư nước ngoài ở đây bao gồm: 

Các cá nhân có quốc tịch nước ngoài

Tổ chức được thành lập ở nước ngoài

Họ chịu sự chi phối lớn của quốc gia mà họ mang quốc tịch. Nhưng khi thực hiện đầu tư vào một tổ chức kinh tế ở Việt Nam, cụ thể là doanh nghiệp có vốn nước ngoài, thì các nhà đầu tư nước ngoài này phải đáp ứng được các điều kiện về chủ thể kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b, Về hình thức tổ chức

Ở Việt Nam doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải được tổ chức dưới các hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Các nhà đầu tư nước ngoài có quyền thỏa sức lựa chọn một hoặc nhiều loại hình doanh nghiệp phù hợp. Tùy theo nhu cầu của mỗi nhà đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh ở Việt Nam.

Căn cứ theo pháp luật doanh nghiệp về mỗi loại hình doanh nghiệp có thể chia ra:

Nếu như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 100% vốn, thì hình thức tổ chức có thể là doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. 

Nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 100% vốn thì hình thức tổ chức là các loại hình công ty: công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

c. Về tư cách pháp lý

Tại Việt Nam doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về tư cách pháp lý có 2 loại: có tư cách pháp nhân và không có tư cách pháp nhân. Điều này tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà họ đăng ký thành lập theo pháp luật Việt Nam.

Trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân (không có tư cách pháp nhân). 

Còn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo các hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh đều có tư cách pháp nhân.

Trong quan hệ kinh doanh thương mại, yếu tố được đặc biệt chú trọng đó chính là sự độc lập về mặt tài sản. 

Sự độc lập về mặt tài sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mới có thể hạn chế được rủi ro và có thể mở rộng hoạt động của mình thông qua một số những quan hệ đặc thù như góp vốn, mua cổ phần của các tổ chức kinh tế khác.

d. Về trách nhiệm tài sản

Trách nhiệm tài sản là sự phân chia trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp, chỉ được đặt ra khi doanh nghiệp đó phá sản hoặc giải thể.

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà trách nhiệm tài sản khác nhau:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó không có sự phân định xem tài sản đó có đưa vào kinh doanh hay không.

Còn với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập dưới hình thức là các loại hình công ty (có sự tham gia của nhiều cá nhân, tổ chức). Do có tư cách pháp nhân, nên trách nhiệm tài sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được phân tách rõ ràng: trách nhiệm tài sản của doanh nghiệp và trách nhiệm tài sản của các nhà đầu tư là thành viên hoặc cổ đông của doanh nghiệp đó.

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào Việt Nam

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào Việt Nam

Bước 1: Thực hiện thủ tục mua phần vốn góp

Cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể:

-Văn bản đăng ký gồm những nội dung:

Thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; 

Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

-Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; 

-Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

-Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký đầu tư – Sở Kế hạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

-Sở Kế hạch và Đầu tư cấp Thông báo về việc đáp ứng đủ điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp và doanh nghiệp Việt Nam trong thời hạn 15 ngày làm việc. Kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp và doanh nghiệp Việt Nam.

Ở bước thứ 2 này nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn và doanh nghiệp Việt Nam.

-Công ty Việt Nam sẽ thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp với trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn trên 51%. 

-Thông thường nhà đầu tư thực hiện góp vốn, chuyển vốn thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. 

-Khi kê khai thuế các thành viên, cổ đông chuyển nhượng vốn thực hiện chuyển nhượng theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có).

Bước 3: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn sẽ chuyển sang bước 3. Bước này hồ sơ cần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chi tiết cần chuẩn bị:

-Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; Sau đó ra quyết định về việc thay đổi của công ty và cần biên bản họp về việc thay đổi công ty;

-Phải có xác nhận của đại diện pháp luật của công ty về hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng;

-Cần danh sách thành viên góp vốn hoặc danh sách cổ đông là người nước ngoài;

-Bản sao công chứng hộ chiếu;

-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư.

Bước 4: Cấp Giấy phép kinh doanh 

Cuối cùng là bước 4 – cấp giấy phép kinh doanh. Sau khi các đơn vị có thẩm quyền xem xét, thẩm định kỹ càng sẽ cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp.

Điều kiện để các công ty vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Điều kiện để các công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Điều kiện để các công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Các công ty vốn nước ngoài hoạt động thương mại, phân phối hàng hóa tại Việt Nam cần có các điều kiện sau:

-Đối với các nhà đầu tư thuộc các nước, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong đó có cam kết mở cửa thị trường về hoạt động mua bán hàng hoá.

-Đối với mặt hàng được phân phối: 

Các mặt hàng phân phối không thuộc danh mục các mặt hàng cấm kinh doanh và không được quyền phân phối theo điều ước quốc tế. Phải phân phối theo lộ trình cam kết của điều ước quốc tế nếu thuộc danh mục hàng hoá có lộ trình phân phối.

-Phạm vi phân phối gồm: bán buôn và bán lẻ.

-Phải được cấp Giấy phép kinh doanh bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được hoạt động thương mại, phân phối hàng hóa tại Việt Nam.

Xem thêm:

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Trên đây là những thông tin chi tiết nhất về khái niệm, đặc điểm, thủ tục của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mong rằng những thông tin này hữu ích với bạn và giúp bạn có những quyết định chính xác.

Hãy truy cập ngay website daututietkiem.vn để xem thêm các bài viết về thuật ngữ đầu tư ngay nhé!

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC