Vốn đầu tư trung hạn là gì? Nguyên tắc phân bổ vốn như thế nào?

0
Kiến thức tài chính

Dựa theo nguyên tắc đầu tư, mục tiêu định hướng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của các Bộ, ngành và địa phương, theo đó đã lựa chọn danh mục và phân bổ vốn kế hoạch đầu tư trung hạn theo từng nguồn vốn trong từng ngành, lĩnh vực được ưu tiên. Vậy vốn đầu tư trung hạn là gì? Và nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư ra sao thì hãy cùng Daututietkiem.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

Vốn đầu tư trung hạn là gì?

Vốn đầu tư trung hạn là gì?

Vốn đầu tư trung hạn là gì? 

Vay vốn trung hạn là hình thức cho vay có thời hạn từ 12 tháng đến dưới 60 tháng. 

Các loại vốn đầu tư trung hạn 

Theo quy định tại Nghị định 77/2015/NĐ-CPNghị định Số: 120/2018/NĐ-CP các nguồn vốn đầu tư công trung hạn bảo gồm:

Vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước

+ Bao gồm vốn đầu tư của ngân sách nhà nước Trung ương cho Bộ, ngành trung ương, vốn bổ sung mục đích của ngân sách trung ương cho các địa phương 

+ Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 

Vốn đầu tư nguồn công trái quốc gia

+ Đây là khoản vốn do Nhà nước vay trực tiếp của người dân bằng chứng chỉ có kỳ hạn để đầu tư cho mục tiêu phát triển đất nước. 

+ Vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ.

+ Vốn đầu tư nguồn trái phiếu chính quyền địa phương.

Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

+ Vốn viện trợ không hoàn lại, vốn vay ODA

+ Vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức liên Chính phủ hoặc liên quốc gia.

Các nguồn vốn khác

+ Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

+ Vốn từ nguồn thu để lại cho nhà đầu tư nhưng chưa được cân đối vào ngân sách nhà nước như: Tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà từ hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí (PSC), lợi nhuận được chia từ liên doanh dầu khí, tiền lọc tài liệu dầu khí

+ Nguồn vốn của các đơn vị sự nghiệp công lập để lại cho đầu tư

+ Vốn đầu tư từ nguồn thu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước được thu lại hoặc trích lại để đầu tư.

+ Nguồn vốn của tổ chức tài chính, bảo hiểm xã hội được trích ra để đầu tư. 

Xem thêm: Đầu tư công là gì? 

Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư trung hạn 

Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư trung hạn được quy định tại Điều 51 của Luật Đầu tư công 2019

Nhằm thực hiện các mục tiêu, chủ trương phát triển trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội đã được phê duyệt. Tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí và quy tắc phân bổ vốn do cấp có thẩm quyền quy định.

Tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy mạnh tiến độ:

+ Chương trình mục tiêu quốc gia

+ Các dự án trọng điểm quốc gia, chương trình,…

Và trong từng ngành hay lĩnh vực thì việc phân bổ vốn sẽ được thực hiện theo thứ tự như sau: 

– Các dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn

– Vốn đối ứng cho các dự án dùng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

– Vốn đầu tư Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư 

– Dự án sẽ được chuyển tiếp để thực hiện tiến độ được phê duyệt 

– Dự án được định sẽ hoàn thành trong kỳ kế hoạch 

– Dự án khởi công mới đáp ứng theo quy định tại điều 5 trên 

Quốc hội quyết định mức vốn, mức sử dụng và thời điểm sử dụng vốn dự phòng chung ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn quốc gia. Hội đồng nhân dân các cấp quyết định mức vốn, mức sử dụng và thời hạn sử dụng dự phòng chung cho kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách do Bộ quản lý.

Thứ tự ưu tiên bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn là gì?

– Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn

– Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA 

– Vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

– Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư;

– Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;

– Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch

– Các dự án khởi công mới nếu có các điều kiện

Chương trình, dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch

Sau khi đã bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản

Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

Còn cần phải tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho các vùng núi…

Điều kiện dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm

Điều kiện để dự án được bố trí vốn theo kế hoạch đầu tư công hàng năm sẽ đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 56 của Luật Đầu tư công.

Với dự án khởi công mới, bên cạnh các điều kiện trên thì cần thêm những điều kiện như sau: 

Bố trí vốn kế hoạch cho chương trình, dự án khởi công mới phải đáp ứng được các yêu cầu sau: 

– Chương trình, các dự án cần thiết có đủ điều kiện để được bố trí vốn kế hoạch 

– Sau khi đã bố trí vốn để thanh toán nợ còn tồn trong xây dựng cơ bản 

– Bảo đảm bố trí đủ nguồn vốn để hoàn thành chương trình, dự án phù hợp với tiến độ đầu tư đã được phê duyệt. 

Xem thêm: Quy định về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Như vậy bài viết trên đây là những nội dung về Vốn đầu tư trung hạn cùng với đó là những nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư do. Nếu bạn có câu hỏi nào thắc mắc về lĩnh vực đầu tư hay kiến thức tài chính, hãy để lại thông tin và bình luận phía dưới bài viết này nhé!

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC