Thu nhập ròng là gì? Những yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ròng 

0
Kiến thức tài chính

Thu nhập ròng là gì?

Thu nhập ròng là gì

Thu nhập ròng là gì

Thu nhập ròng trong tiếng Anh Net Income hay Net Earnings hay Net Profit hay được gọi tắt là NI. Thu nhập ròng được tính bằng doanh thu trừ chi phí giá vốn hàng bán, bán hàng, chi phí hành chính, chi phí hoạt động, khấu hao, lãi, thuế và các chi phí khác. Thu nhập này là một giá trị hữu ích để nhà đầu tư có thể đánh giá xem bao nhiêu doanh thu vượt quá chi phí của công ty, thu nhập này có trên các báo cáo thu nhập của công ty và cũng là một chỉ số về lợi nhuận của công ty đó.

Cách tính thu nhập ròng trong hoạt động của doanh nghiệp

Thu nhập ròng được tính theo công thức sau đây:

Thu nhập ròng = Tổng Doanh thu – Tổng chi phí

Trong đó: 

Tổng Doanh Thu = Doanh thu thuần + Lợi nhuận từ hoạt động tài chính + Các khoản thu nhập bất thường

Tổng chi phí bao gồm các khoản như:

 • Giá vốn hàng bán
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Chi phí marketing, bán hàng
 • Các chi phí bất thường
 • Các khoản thuế doanh nghiệp phải nộp

Dựa vào công thức trên bạn cần có một số điểm cần lưu ý về thu nhập ròng như sau:

 • Thu nhập ròng chỉ kết quả tích cực từ hoạt động kinh doanh, có giá trị dương. Nếu kết quả từ công thức trên là số âm, đó được gọi là lỗ ròng.
 • Thu nhập ròng có thể không phản ánh tất cả các lợi ích và thiệt hại thực tế.
 • Thực tế, các thủ thuật kế toán có thể làm thay đổi con số này. Bằng cách tăng doanh thu, giảm chi phí hoặc ngược lại, lợi nhuận ròng sẽ biến đổi.

Đặc điểm của thu nhập ròng

Từ công thức tính thu nhập ròng, ta có thể điểm qua một số đặc điểm của thu nhập ròng như sau:

 • Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thu nhập ròng là kết quả tích cực trong số lợi nhuận và doanh thu sau khi đã trừ đi các chi phí tổn thất, nếu kết quả này âm thì thu nhập ròng được gọi là lỗ ròng. 
 • Việc tính toán thu nhập ròng có thể bao gồm một số lợi ích và thiệt hại 
 • Thu nhập ròng của một doanh nghiệp là làm tăng lợi nhuận, điều này cũng dẫn đến tình trạng sự gia tăng vốn của các cổ đông. Một lỗ ròng sẽ gây nên sự giảm xuống. 
 • Thu nhập ròng được sở hữu độc quyền sẽ gia tăng trong số vốn của chủ sở hữu. Một lỗ ròng sẽ gây nên sự giảm xuống
 • Thu nhập ròng có thể bị làm giả khiến cho những con số trở nên đẹp hơn thông qua các thủ thuật kế toán bằng việc giấu đi các khoản chi phí làm tăng tổng doanh thu. 

Ý nghĩa của thu nhập ròng trong hoạt động kinh doanh

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nhập ròng đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp cũng như với các nhà đầu tư. Theo đó: 

 • Khoản thu nhập ròng là số tiền mà các doanh nghiệp thu được sau khi đã trừ đi các chi phí kinh doanh, con số này phản ánh được sự tính toán hiệu quả kinh doanh của công ty, cùng với đó phản ánh được tình hình tài chính, khả năng đầu tư và chi trả cổ tức. 
 • Thu nhập ròng sẽ cho các nhà đầu tư biết được doanh nghiệp, công ty đã kiếm được bao nhiêu lợi nhuận sau khi trừ các khoản chi phí. Với nhà đầu tư nó sẽ cực kỳ có ý nghĩa bởi con số thu nhập ròng chính là số tiền mà doanh nghiệp, công ty có sẵn để mua lại cổ phần hoặc trả cổ tức, hay tái đầu tư vào kinh doanh. 
 • Thu nhập ròng có thể giúp bạn định giá và tính toán các phương án đầu tư phù hợp bằng việc lấy giá trị thu nhập ròng chia cho số cổ phiếu của công ty đang lưu hành trên thị trường. Từ đây bạn sẽ tính được chỉ số EPS (chỉ số thu nhập trên 1 cổ phiếu)
 • Lãi ròng là chỉ số thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp, với việc theo dõi sự tăng hay giảm biên lợi nhuận ròng, một doanh nghiệp có thể đánh giá được tình hình hoạt động hiện tại và dự báo lợi nhuận dựa trên doanh thu. Do các doanh nghiệp đều thể hiện tỷ suất lợi nhuận ròng dưới dạng phần trăm thay vì số tiền vậy nên chúng ta có thể so sánh lợi nhuận giữa 2 hoặc nhiều doanh nghiệp bất kể quy mô nào. 
 • Việc tính lãi ròng hay doanh thu sẽ làm cho doanh nghiệp biết được giá trị lợi nhuận chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số doanh thu doanh nghiệp, từ đó đánh giá được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay đang lỗ hay là lãi. 
 • Nếu như giá trị sau thuế cùng với các khoản chi phí lớn hơn 0, cùng với đó thì doanh nghiệp càng lãi, còn không thì ngược lại. Đây là cách đối chiếu giúp doanh nghiệp thay đổi mô hình tìm ra hướng đi đúng đắn giúp doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận cao hơn trong hoạt động kinh doanh. 

Tuy nhiên các nhà đầu tư cần chú ý thu nhập ròng có thể bị làm giả bởi các thủ thuật kế toán. Vậy nên khi sử dụng thu nhập ròng để ra quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên xem xét lại số liệu được sử dụng để tính toán thu nhập chịu thuế và NI. 

Yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ròng 

Những yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ròng

Những yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ròng

– Chi phí hoạt động của doanh nghiệp: Chi phí hoạt động của doanh nghiệp càng cao thì lợi nhuận ròng càng thấp, vậy nên các doanh nghiệp nên có những biện pháp cụ thể để tiết kiệm chi phí sao cho tổng mức chi phí tối đa chỉ chiếm 30% doanh thu.

– Giá gốc sản phẩm: Đây là yếu tố giúp quyết định đến chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó giá gốc nhập vào của sản phẩm càng thấp thì lãi ròng sẽ càng cao. Vậy nên trong việc tìm ra nguồn hàng ưu đãi nhất thế nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng. 

– Thuế thu nhập doanh nghiệp: Đây là yếu tố được quy định trong luật, không thể tăng giảm theo nguyện vọng riêng của doanh nghiệp, để có lãi các doanh nghiệp cần tìm cách nâng giá sản phẩm, giảm giá trị vật liệu để tiết kiệm chi phí một cách hợp lý nhất. 

Cách thức làm gia tăng thu nhập ròng 

Bạn có thể gia tăng thu nhập lãi ròng bằng các cách sau đây: 

– Tăng cường quy mô sản xuất bằng việc tìm kiếm thị trường, nguồn khách hàng tiềm năng, từ đó mở rộng sản xuất, mở rộng quy mô, gia tăng nhân viên để đem sản phẩm đến với khách hàng nhiều hơn. 

– Nâng cao năng lực của nhân viên để tạo ra những sản phẩm chất lượng, đem lại giá trị cao. 

Giải đáp các câu hỏi liên quan đến thu nhập ròng

Thu nhập ròng có phải là lợi nhuận sau thuế?

Thu nhập ròng cũng chính là lợi nhuận sau thuế, bởi thu nhập ròng được tính bằng cách lấy doanh thu trừ đi chi phí giá vốn bán hàng, chi phí hành chính, hoạt động, khấu hao, lãi, thuế và các chi phí khác. 

Thu nhập ròng từ nước ngoài là gì?

Thu nhập ròng từ nước ngoài Là phần thu nhập của công dân nước đó khi đầu tư ở nước ngoài trừ đi phần thu nhập của công dân nước ngoài đầu tư tại nước đó.

So sánh thu nhập ròng và thu nhập thuần 

Thu nhập ròng  Thu nhập thuần 
Khái niệm  Thu nhập ròng là lợi nhuận thu được sau khi các nguồn liên quan tới thu nhập và chi phí liên quan đến hoạt động khác như thuế, thanh toán thay thế hoạt động bảo trì, trích lập khấu hao, hoạt động phi tiền mặt,… Doanh thu thuần là lợi nhuận thực của doanh nghiệp.

Đây là khoản tiền thu được sau khi trừ tất cả các khoản chi phí liên quan đến thuế như:

– Thuế tiêu thụ đặc biệt

– Thuế xuất khẩu

– Chiết khấu thương mại

– Giảm giá hàng bán

– Lợi nhuận từ việc bán hàng bị trả lại.

Doanh thu thuần giúp doanh nghiệp đánh giá hoạt động kinh doanh, tính được lợi nhuận trước thuế và sau thuế để xác định được lãi, lỗ.

Công thức  Doanh thu ròng = Tổng doanh thu – Tất cả các chi phí sản xuất, kinh doanh và thuế Tổng doanh thu = Giá bán * (Số lượng hàng hóa bán được + Các khoản phụ thu khác)

 

So sánh Tổng thu nhập cá nhân và thu nhập ròng 

Tổng thu nhập là chỉ tổng thu nhập hoặc thu nhập trước thuế của một cá nhân, còn thu nhập ròng là ám chỉ sự khác biệt sau khi đưa vào các khoản khấu trừ và thuế vào tổng thu nhập. Sự chênh lệch giữa thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập là thu nhập ròng của một cá nhân. 

Tỷ suất lãi ròng là gì? 

Tỷ suất lãi ròng hay còn được gọi là tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, đây là tỷ suất tài chính dùng để theo dõi tình hình sinh lời của công ty cổ phần. Tỷ suất này phản ánh mối quan hệ giữa lợi nhuận ròng dành cho các cổ đông và doanh thu của công ty. 

Công thức tính tỷ suất lãi ròng:

Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu = 100 x Lợi nhuận ròng (hoặc lợi nhuận sau thuế)/Doanh thu

Lời kết 

Vậy trên đây là những thông tin chia sẻ về thu nhập ròng. Loại thu nhập này rất phổ biến trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nó đóng vai tròn quan trọng để đánh giá một doanh nghiệp có hoạt động tốt hay không. Với những kiến thức trên, hy vọng quý bạn đọc nắm được khái niệm mới về thu nhập ròng, đặc điểm cũng như những yếu tố tác động đến nó, từ đó có thể đánh giá và hiểu thêm về hoạt động kinh doanh của công ty. 

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC