Môi giới tiền tệ là gì? Các quy định của pháp luật về môi giới tiền tệ

0
Kiến thức tài chính

Môi giới tiền tệ đây là một khái niệm quen thuộc trong lĩnh vực tài chính. Thế nhưng đối với ngoại tệ nước ngoài, nhiều người còn thấy khá mới mẻ về khái niệm này. Vậy môi giới tiền tệ là gì? Các quy định của pháp luật về hoạt động môi giới tiền tệ ra sao? Thì bài viết dưới đây sẽ trả lời các câu hỏi đó. 

Môi giới tiền tệ là gì?

Môi giới tiền tệ là gì

Môi giới tiền tệ là gì

Môi giới tiền tệ trong tiếng Anh là Monetary brokerage. Theo Luật các tổ chức tín dụng hiện hành: “Môi giới tiền tệ là việc làm trung gian có thu phí môi giới để thu xếp thực hiện các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác giữa các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính khác.”

Đối tượng được hoạt động môi giới tiền tệ

Hoạt động môi giới tiền tệ hay bên môi giới tiền tệ được xác định bởi 2 đối tượng:

 • Ngân hàng thương mại
 • Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Với điều kiện hai đối tượng này đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép hoạt động môi giới tiền tệ trong Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại hoặc Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng ở nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước cấp. Các nhà môi giới tiền tệ là các tổ chức tín dụng, chi nhánh của ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo Luật và các tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính khác.

Các quy định của pháp luật về môi giới tiền tệ

Nguyên tắc môi giới tiền tệ

Việc môi giới tiền tệ được thực hiện dựa trên 6 nguyên tắc như sau: 

 1. Theo quy định, một số tổ chức ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy chế nội bộ về hoạt động môi giới tiền tệ, trong đó tối thiểu phải có các nội dung sau: Quy trình, thủ tục thực hiện môi giới tiền tệ; trách nhiệm và quyền hạn của những người tham gia hoạt động môi giới tiền tệ; Quản lý rủi ro đối với hoạt động môi giới tiền tệ.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định nội bộ về hoạt động môi giới tiền tệ, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) quy định nội bộ được ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

 1. Việc thực hiện môi giới tiền tệ phải tuân thủ quy định pháp luật.
 2. Có ít nhất một bên khách hàng được môi giới tiền tệ là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.
 3. Đảm bảo trung thực, khách quan, vì lợi ích hợp pháp của khách hàng:
 4. a) Thông tin về giao dịch được môi giới tiền tệ và thông tin khác được khách hàng cho phép cung cấp phải được phản ánh đầy đủ, chính xác;
 5. b) Không được cung cấp thông tin sai lệch hoặc can thiệp dưới mọi hình thức nhằm làm sai lệch thông tin dẫn đến khách hàng đánh giá không chính xác về giao dịch được môi giới tiền tệ hoặc ảnh hưởng tới lợi ích hợp pháp của khách hàng;
 6. Không cung cấp thông tin liên quan đến khách hàng và giao dịch được môi giới tiền tệ cho bên thứ ba, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.
 7. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được đồng thời vừa là bên môi giới, vừa là một bên thực hiện giao dịch được môi giới tiền tệ với khách hàng. 

Phạm vi hoạt động

Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện dịch vụ môi giới tiền tệ cho hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phí môi giới tiền tệ 

Theo điều 8 Thông tư 17/2016/TT-NHNN, phí môi giới tiền tệ được quy định như sau, theo đó hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phí môi giới tiền tệ và các chi phí khác có liên quan do bên môi giới khách hàng thỏa thuận. 

Về phương thức thực hiện môi giới tiền tệ

Bên môi giới có thể thực hiện hoạt động môi giới tiền tệ thông qua các giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua mạng máy tính, điện thoại với khách hàng hoặc các phương thức khác do các bên thỏa thuận phù hợp với Điều khoản sử dụng. Các bên sẽ tuân thủ các điều khoản luật định. (Theo Thông tư 17/2016/TT-NHNN quy định hoạt động trung gian ngoại hối của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng ngân hàng nước ngoài).

Hợp đồng môi giới tiền tệ 

Theo Điều 7 Thông tư 17/2016/TT-NHNN nội dung hợp đồng môi giới tiền tệ được quy định hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, theo đó: 

Bên môi giới và khách hàng ký hợp đồng môi giới tiền tệ trên cơ sở thỏa thuận của các bên, phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

 1. Thông tin về bên môi giới, khách hàng.
 2. Phương thức thực hiện môi giới tiền tệ.
 3. Phí môi giới tiền tệ và các chi phí khác có liên quan (nếu có).
 4. Phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán.
 5. Quyền, nghĩa vụ của các bên.
 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
 7. Quy định về xử lý tranh chấp.
 8. Hiệu lực của hợp đồng.
 9. Các thỏa thuận khác phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

Mẫu hợp đồng môi giới tiền tệ

Mẫu hợp đồng môi giới tiền tệ

Mẫu hợp đồng môi giới tiền tệ

Mẫu hợp đồng môi giới tiền tệ

Trên đây là một số điều cần biết về hoạt động môi giới tiền tệ. Hy vọng với những thông tin trên, bạn có thể có thêm kiến thức trong lĩnh vực tài chính. Chúc các bạn thành công. 

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC