Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là gì? Đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi cổ tức 

0
Cổ phiếu

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là gì? 

Khái niệm về cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Khái niệm về cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là một loại cổ phiếu ưu đãi, tuy nhiên loại cổ phiếu này được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phiếu phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. Cổ tức được chi hàng năm bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thường và cổ tức này không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty, mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi rõ trên cổ phiếu ưu đãi cổ tức. ư\

Xem thêm: Cổ phiếu ưu đãi là gì? 

Phương pháp tính phần trăm chi trả cổ tức

Tỷ lệ chi trả cổ tức là phần trăm phần trăm (%) giữa Cổ tức bằng tiền chia cho Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp (hay Cổ tức chi trả cho 1 cổ phiếu thường/EPS).

Phương pháp tính phần trăm chi trả cổ tức

Phương pháp tính phần trăm chi trả cổ tức

Phần trăm chi trả cổ tức bao nhiêu là hợp lý?

Tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ ở mức thích hợp khi 2 vấn đề sau đây được đảm bảo:

– Thứ nhất, công ty được cung cấp đủ nguồn vốn cho công việc kinh doanh

– Thứ 2, công ty cam kết vẫn duy trì được tỷ suất sinh lợi trên vốn (chẳng hạn như chỉ số ROE)

Giả sử doanh nghiệp A có vốn chủ có được là 100 tỷ. Lợi nhuận năm 2018 là 20 tỷ, tương ứng phần trăm ROE 20%.

Doanh nghiệp A dự kiến sẽ chi 10 tỷ để chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tương đương phần trăm chi trả cổ tức là 50%.

Một khi trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 2 tỷ (tương đương, 10% lợi nhuận), số tiền còn lại bổ sung vào vốn chủ có được là: 20 – 10 – 2 = 8 tỷ.

Đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Một trong những đặc điểm của cổ phiếu  cổ tức là có tính chất ưu đãi về khoản thanh toán và thời điểm thanh toán cụ thể như sau:

– Cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ trả cho cổ đông sở hữu phần ưu đãi có tỷ lệ cổ tức cao hơn so với những cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi phổ thông. Tuy nhiên trên thực tế thì sẽ có một vài trường hợp mức cổ tức cố định hàng năm có thể thấp hơn mức cổ tức chia cho cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông. 

– Và loại cổ phiếu này không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và những người sở hữu cổ phiếu này được thanh toán trước so với những cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông. 

Những quyền và nghĩa vụ mà cổ đông có khi sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Quyền của các cổ đông khi sử dụng cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Theo điều 117 Luật Doanh Nghiệp 2014 quу định ᴠề cổ phần ưu đãi cổ tức, quуền của cổ đông ưu đãi cổ tức được nêu như ѕau:

1. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền sau đây:

a) Nhận cổ tức theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;

c) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Nghĩa ᴠụ của cổ đông ѕở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức

Theo điểm c khoản 1 điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 có nêu các cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ cũng như có nghĩa vụ về tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp trong doanh nghiệp. Trong trường hợp này mặc dù cổ đông không có quyền điều hành công ty nhưng cũng phải chịu trách nhiệm về tài sản nếu trường hợp công ty có thua lỗ. 

Việc chi trả cổ tức cho cổ đông ѕở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức

Theo điều 132 Luật doanh nghiệp 2014 quу định ᴠề ᴠiệc chi trả cổ tức cho cổ đông ѕở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức được quy định như sau: “Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi phải được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng ᴠới mỗi loại cổ phần ưu đãi”.  Như vậy việc quy định đối với cổ phiếu ưu đãi được quу định tại điều lệ công tу ᴠà phòng đăng ký kinh doanh chỉ quản lý ѕố lượng cổ phần ưu đãi cổ tức mà không quản lý ᴠề mức trả cổ tức của doanh nghiệp.

Bài viết trên đây là những thông tin về một loại hình cổ phiếu mà Daututietkiem.vn đã tìm hiểu. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi có thể giúp bạn phần nào trong công việc đầu tư cũng như tìm hiểu về cổ phiếu

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC