Cổ phiếu thường và trái phiếu doanh nghiệp – Đâu mới là lựa chọn tốt nhất

0
Trái phiếu

Cổ phiếu thường và trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán hiện nay đều là những hình thức đầu tư rất phổ biến. Tuy nhiên, đối với những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường vẫn chưa năm rõ được cổ phiếu thường và trái phiếu doanh nghiệp là gì có những điểm giống và khác nhau như thế nào cũng như giữa cổ phiếu thường và trái phiếu doanh nghiệp đâu mới là lựa chọn tốt nhất. Mời bạn đọc tham khảo qua bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn.

Cổ phiếu thường là gì?

Cổ phiếu thường hay còn được gọi là cổ phiếu phổ thông, đây chính loại cổ phiếu phổ biến nhất của một công ty cổ phần. Các cổ đông khi sở hữu loại cổ phiếu này sẽ nhận được các quyền lợi như:

  • Đối với cổ phần đang sở hữu, họ có quyền tự do chuyển nhượng bằng cách bán lại trên thị trường chứng khoán
  • Tại Đại hội cổ đông, có quyền biểu quyết đối với các quyết định của công ty 
  • Được hưởng cổ tức theo kết quả kinh doanh và theo số lượng cổ phiếu mà họ đang nắm giữ.

Khi công ty cổ phần huy động vốn chủ sở hữu thì cổ phiếu thường là cổ phiếu bắt buộc phải có. Bất cứ ai nắm giữ cổ phiếu thường đều là cổ đông của doanh nghiệp.

Cổ phiếu thường hay còn được gọi là cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu thường hay còn được gọi là cổ phiếu phổ thông

Trái phiếu doanh nghiệp được hiểu là gì?

Trái phiếu doanh nghiệp được định nghĩa tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 163/2018/NĐ-CP như sau:

1. “Trái phiếu doanh nghiệp” là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, và các nghĩa vụ khác (nếu có) của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư sở hữu trái phiếu.”

Có thể hiểu một cách đơn giản, đây là loại trái phiếu được phát hành bởi doanh nghiệp để hành nhằm mục đích huy động vốn. Khi đến kỳ hạn, doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán cả lãi và gốc cho chủ sở hữu trái phiếu. Và bạn sẽ là chủ nợ của công ty khi bạn mua trái phiếu công ty đó.

So sánh sự giống và khác nhau giữa cổ phiếu thường và trái phiếu doanh nghiệp

Hiện nay, cổ phiếu thường và trái phiếu doanh nghiệp được đầu tư rất phổ biến, tuy nhiên có không ít nhà đầu tư đặc biệt là những nhà đầu tư mới vẫn còn cảm thấy băn khoăn không biết nên đầu tư vào loại cổ phiếu nào mới là lựa chọn đúng đắn nhất. 

Để nắm rõ được những đặc điểm nổi bật của loại cổ phiếu và trái phiếu này và đưa quyết định đầu tư dễ dàng hơn, nhà đầu tư có thể tham khảo bảng so sánh cổ phiếu thường và trái phiếu doanh nghiệp dưới đây:

Tiêu chí so sánh Cổ phiếu thường Trái phiếu doanh nghiệp
Giống nhau – Căn cứ theo Luật chứng khoán thì cổ phiếu thường và trái phiếu doanh nghiệp đều là loại tài sản thuộc chứng khoán

– Đều là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp đối với tài sản hoặc phần vốn của người sở hữu.

– Có thể trao đổi mua bán, chuyển nhượng, cầm cố…

– Nhà đầu tư đều được nhận lợi nhuận (đối với cổ phiếu thường được gọi là cổ tức và đối với trái phiếu doanh nghiệp là trái tức)

– Là phương tiện thu hút vốn của nhà phát hành

Khác nhau
Nhà phát hành Công ty cổ phần Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn
Bản chất Chứng khoán vốn, chủ sở hữu của công ty là người nắm giữ cổ phiếu thường Là chứng khoán nợ, chủ nợ của công ty sẽ là người nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp
Tư cách của chủ sở hữu Cổ đông phổ thông Chủ nợ của doanh nghiệp
Lợi tức nhà đầu tư nhận được Người sở hữu sẽ được nhận cổ tức, cổ tức này không cố định phụ thuộc theo kết quả kinh doanh và phụ thuộc cả vào số lượng cổ phiếu họ nắm giữ. Người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp sẽ nhận được một tỷ lệ lãi suất nhất định và không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
Nguồn trả lãi Phần trích từ lợi nhuận sau thuế Chi phí trước thuế, được khấu trừ khi tính thuế
Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư Được tham gia Đại hội cổ đông, bầu cử, biểu quyết các vấn đề liên quan của công ty theo số lượng cổ phần nắm giữ. Mỗi cổ phần nắm giữ sẽ tương đương một phiếu biểu quyết theo quy định Tại đại hội đồng cổ đông trái chủ không có quyền biểu quyết, không có quyền đề cử, ứng cử và tham gia vào các hoạt động của doanh nghiệp
Thanh toán khi công ty phá sản Người sở hữu sẽ được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty. Khi công ty đã thanh toán hết các nghĩa vụ khác phần thanh toán này sẽ được nhận Trước khi thực hiện các nghĩa vụ trả nợ khác, trái phiếu doanh nghiệp được ưu tiên thanh toán, bao gồm cả cổ phiếu
Thời gian đáo hạn Không có thời gian đáo hạn Thông thường, trong trái phiếu do doanh nghiệp phát hành có ghi một thời gian nhất định 
Độ rủi ro khi đầu tư Nếu cổ phiếu của những công ty làm ăn yếu kém hoặc trong giai đoạn tình hình kinh tế bất ổn có thể sẽ xảy ra rủi ro và thua lỗ Độ rủi ro được cảnh báo, thể hiện qua việc lãi suất trái phiếu bị đẩy lên rất cao hay nhiều trái phiếu được phát hành bởi các công ty BĐS và không có tài sản bảo đảm. Do đó, nhà đầu tư có thể thua lỗ nếu không nghiên cứu và tìm hiểu kỹ.

Nên đầu tư vào cổ phiếu thường hay trái phiếu doanh nghiệp?

Nên đầu tư cổ phiếu thường hay trái phiếu doanh nghiệp?

Nên đầu tư cổ phiếu thường hay trái phiếu doanh nghiệp?

Để có thể lựa chọn đầu tư cổ phiếu thường hoặc trái phiếu doanh nghiệp thì còn tùy theo khẩu vị đầu tư cũng như khả năng và kiến thức đầu tư mà bạn có. Nhìn chung, cả hai hình thức này đều mang về cho nhà đầu tư lợi nhuận nhất định, tuy nhiên về cơ bản, so với hầu hết các loại chứng khoán khác bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp thì cổ phiếu thường được đánh giá là có khả năng sinh lời tốt hơn. Khi kết quả kinh doanh của công ty khả quan và kinh tế vĩ mô ổn định thì người nắm giữ cổ phiếu phổ thông sẽ được hưởng lợi. Do đó, bạn có thể lựa chọn cổ phiếu thường nếu là nhà đầu tư mong muốn tìm kiếm sản phẩm đầu tư lợi nhuận cao. 

Ưu điểm và nhược điểm của trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu thường:

Nội dung Trái phiếu doanh nghiệp Cổ phiếu thường
Ưu điểm – Lợi nhuận mà nhà đầu tư được nhận được không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà đầu tư vẫn sẽ nhận đủ tiền lãi do công ty trả kể cả khi công ty đang làm ăn thua lỗ

– Người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp được trả tiền trước người có cổ phần thường nếu chẳng may công ty ngừng hoạt động hay thanh lý tài sản

– Trái phiếu có thể được chuyển nhượng thông qua sàn giao dịch hoặc bán lại cho công ty

– Nhà đầu tư không cần quản lý, giám sát thường xuyên mà vẫn được nhận lãi từ hoạt động của doanh nghiệp

– Bạn sẽ sở hữu một phần vốn điều lệ của công ty nếu như đang nắm giữ cổ phiếu thường

– Đối với các hoạt động của công ty, người sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết và tham gia vào

– Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng và mua bán cổ phiếu phổ thông bằng cách giao dịch trên thị trường chứng khoán hoặc thừa kế.

Nhược điểm – Đối với các hoạt động của công ty nhà đầu tư không có quyền biểu quyết hay tham gia vào;

– Rủi ro tái đầu tư: Phải lo đầu tư số tiền đó khi nhận được tiền lãi.

– Cổ tức phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và được chia không cố định;

– Nhà đầu tư chỉ nhận lại được phần tài sản sau cùng nếu công ty chẳng may phá sản.

– Rủi ro cao hơn

– Cổ phiếu thường là công cụ đầu tư ngắn hạn

Tuy nhiên, dù lựa chọn đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp hay cổ phiếu thường thì nhà đầu tư cũng cần chú ý một số điều dưới đây:

– Trang bị và trau dồi các kiến thức chuyên môn về thị trường chứng khoán, trái phiếu cho bản thân

– Nhạy bén với các tác động và biến đổi của thị trường

– Đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu, cổ phiếu phổ thông nhà đầu tư đều phải tìm hiểu thật kỹ càng. Bên cạnh đó, cần phải đặc biệt chú ý đến tình hình tài chính cũng như hoạt động kinh doanh, ban giám đốc

– Ngoài ra, nhà đầu tư cần đặc biệt lưu tâm các vấn đề sau đây nếu đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp:

  • Để tránh rơi vào “bẫy” của các doanh nghiệp đang khó khăn hoặc những công ty không đảm bảo các nhà đầu tư phải hết sức cảnh giác với các trái phiếu có mức lãi suất cao bất thường
  • Khi chưa tìm hiểu kỹ về tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành cũng như các điều kiện, điều khoản của trái phiếu thì không nên mua trái phiếu doanh nghiệp thông qua chào mời của các tổ chức cung cấp dịch vụ (công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại).
  • Xem xét cân đối giữa rủi ro và lãi suất. 

Kết luận

Trên đây là các thông tin về cổ phiếu thường là gì cũng như so sánh điểm khác và giống nhau giữa cổ phiếu thường và trái phiếu doanh nghiệp. Hy vọng qua bài viết này bạn đọc quan tâm đã trang bị được cho bản thân những kiến thức hữu ích, nắm rõ được các đặc điểm của hai sản phẩm đầu tư này, từ đó đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn và phù hợp.

Đánh giá bài viết

Tôi là Lan Anh - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường tài chính cũng như đầu tư. Rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ, cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, đầu tư hiệu quả nhất!

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC