Cổ phiếu thưởng là gì? Cổ phiếu thưởng bao giờ về tài khoản 

0
Cổ phiếu

Những vấn đề xoay quanh tin tức cổ phiếu luôn là vấn đề mà các nhà đầu tư quan tâm. Bên cạnh cách nhìn nhận giá cổ phiếu và thực hành đầu tư thì việc trau dồi cho mình kiến thức lý thuyết cũng được coi là giải pháp để các nhà đầu tư thành công hơn trên thị trường. Hiện nay khái niệm cổ phiếu thưởng đang nhận được sự quan tâm từ rất nhiều người. Nếu xét riêng về yếu tố thị trường trong giai đoạn khởi sắc, chia thưởng bằng cổ phiếu hay trái phiếu được xem như trụ cột quan trọng đối với giá chứng khoán tăng hàng ngày. 

Vậy để làm rõ hơn về những thông tin xoay quanh cổ phiếu thưởng thì bài viết dưới đây tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết liên quan đến vấn đề này. 

Cổ phiếu thưởng là gì? 

Cổ phiếu thưởng là gì

Cổ phiếu thưởng là gì

Cổ phiếu thưởng là loại hình tài sản công ty dùng để chi trả cho các cổ đông, những người có đóng góp nhiều cho công ty thay vì sử dụng tiền mặt. Cổ phiếu thưởng được dùng từ nguồn vốn thặng dư từ số tiền chênh lệch giữa mệnh giá với giá bán khi phát hành cổ phiếu và lợi nhuận được tích lũy từ nhiều năm của công ty để chuyển hóa thành nguồn vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu tăng cũng có nghĩa là vốn điều lệ của công ty tăng lên, tuy nhiên giá trị của công ty vẫn giữ nguyên vì nguồn vốn thặng dư và lợi nhuận giữ lại tương ứng giảm đi.

Đặc điểm của cổ phiếu thưởng 

Đặc điểm của cổ phiếu thưởng

Đặc điểm của cổ phiếu thưởng

Quyền yêu cầu về thu nhập:

Những cổ đông nào sở hữu cổ phiếu thưởng sau khi các yêu cầu của trái chủ và cổ đông ưu đãi được thỏa mãn, các cổ đông được hưởng thu nhập sau thuế. Thu nhập của cổ đông có thể bao gồm cổ tức được trả, lợi nhuận hàng năm trực tiếp và lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư của công ty. Việc tái đầu tư làm tăng giá trị của công ty, tăng tiềm năng lợi nhuận của công ty cũng như cổ tức trong tương lai và do đó làm tăng giá trị của cổ phiếu.

Quyền yêu cầu về thu nhập có cả lợi thế và bất lợi đối với cổ đông:

Lợi thế ở đây là khả năng thu nhập không giới hạn. Tuy nhiên, hầu hết các chứng khoán ưu đãi bao gồm trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi đều phải thỏa mãn và phần còn lại được chia giữa các cổ phiếu phổ thông dưới dạng cổ tức hoặc lợi nhuận tích lũy. Do đó, điều bất lợi là các cổ đông phổ thông sẽ không nhận được nếu phần lợi nhuận từ trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi vượt quá lợi nhuận của công ty.

Quyền yêu cầu về tài sản:

Người sở hữu cổ phiếu thông thường có quyền yêu cầu bất kỳ tài sản còn lại nào trong trường hợp Công ty phá sản hoặc giải thể. Người sở hữu cổ phiếu phổ thông chỉ nhận được tài sản sau khi người sở hữu trái phiếu và người sở hữu cổ phiếu ưu đãi đã nhận được chúng. Đặc biệt, trong trường hợp công ty phá sản, quyền hưởng tài sản của các cổ phiếu phổ thông thường không được ưu tiên bằng những người sở hữu cổ phiếu thưởng, đặc tính này khiến cho những cổ đông thường gặp nhiều rủi ro hơn những người sở hữu cổ phiếu thưởng, cổ phiếu ưu đãi. 

Quyền bầu cử

Về nguyên tắc, chỉ có cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông mới được tham gia và biểu quyết. Ngoài việc bầu hội đồng quản trị, cổ phiếu phổ thông có quyền chấp thuận hoặc từ chối những thay đổi trong công ty. chẳng hạn như phát hành cổ phiếu mới hoặc sáp nhập, giải thể,…

Quyền mua trước 

Cho phép các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông để nhận được một phần quyền sở hữu công bằng trong công ty. Quyền mua cổ phiếu sớm nhằm bảo vệ quyền kiểm soát và bảo vệ giá trị tài sản của chủ sở hữu trước những thay đổi nếu công ty phát hành thêm cổ phiếu. Tuy nhiên nếu bạn sở hữu thì bạn vẫn phải có trách nhiệm trong trường hợp công ty bị giải thể chỉ giới hạn ở khối lượng đầu tư. Lợi ích của đặc điểm này là giảm rủi ro nhất có thể cho các nhà đầu tư. 

Các quyền lợi khác:

Một số quyền lợi khác của cổ đông sở hữu cổ phiếu thưởng như: quyền được tự do chuyển nhượng cổ phiếu (ngoại trừ các trường hợp đặc biệt theo luật định, quyền được nhận thông tin từ tổ chức phát hành, quyền được bảo vệ giá cổ phiếu

Các trường hợp chi trả cổ phiếu thưởng?

Cổ phiếu thưởng được chia cho người có đóng góp cho công ty 

Cổ phiếu thưởng được dành cho nhân viên nhiều đóng góp trong công ty

Cổ phiếu thưởng được dành cho nhân viên nhiều đóng góp trong công ty

Thông thường các doanh nghiệp thường dùng 1 lượng cổ phiếu để thưởng cho bộ phận quản lý, cán bộ công nhân viên, những người có đóng góp lớn cho doanh nghiệp.

– Cổ phiếu thưởng được lấy cổ phiếu ngân quỹ của doanh nghiệp.

– Trường hợp này, giá trị sổ sách của công ty không thay đổi. Tỷ lệ sở hữu trong công ty của các thành viên được nhận cổ phiếu thưởng tăng lên, nhưng tỷ lệ sở hữu của các cổ đông khác giảm xuống.

– Đây là cách để khuyến khích cán bộ công nhân viên đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp. 

Cổ phiếu thưởng dành cho tất cả các cổ đông 

Cổ phiếu thưởng được chia cho các cổ đông trong công ty

Cổ phiếu thưởng được chia cho các cổ đông trong công ty

Là việc mà tất cả cổ đông sẽ được nhận thêm cổ phiếu mới theo tỷ lệ mà công ty công bố. Giả sử với tỷ lệ 100:5, có nghĩa cứ nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới. 

– Việc thưởng cổ phiếu thưởng như vậy không làm tăng vốn chủ sở hữu của các cổ đông. Về bản chất, đây chỉ là chuyển đổi giữa các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Cụ thể là giảm lợi nhuận giữ lại sang tăng vốn điều lệ.

– Tỷ lệ sở hữu của cổ đông trong công ty không đổi.

– Cổ phiếu phát hành thêm để thưởng cho cổ đông sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu.

Việc phát hành cổ phiếu thưởng có ý nghĩa gì? 

Các công ty lựa chọn hình thức chia thưởng bằng cổ phiếu vì nhiều lý do khác nhau. Một số công ty muốn hỗ trợ các cổ đông mà không phải trả thuế thu nhập. Đây được coi là một hoạt động đôi bên cùng có lợi. Về bản chất, việc chia cổ phiếu thưởng không phải là sự thay đổi kế toán tài chính đối với lợi nhuận chưa phân phối cho chủ sở hữu.

Dưới đây là cụ thể hơn về ý nghĩa phát hành cổ phiếu thưởng từ phía nhà đầu tư và các công ty:

Đối với các nhà đầu tư

Tùy vào từng loại nhà đầu tư, họ cũng được hưởng lợi từ việc phát hành cổ phiếu thưởng:

– Với những nhà đầu tư ít vốn sẽ có cơ hội đầu tư hơn vì cảm giác cổ phiếu được ưu đãi hơn. 

– Thế nhưng đối với những nhà phân tích cơ bản hay giá trị thì việc chia tách cổ phiếu không có nghĩa. 

– Còn đối với nhà phân tích kỹ thuật đầu cơ thì việc tận dụng cổ phiếu thưởng có tác động mạnh đến các nhà đầu tư ngắn hạn. Cụ thể những cổ phiếu có giá trị cao sẽ giúp nâng cao tính thanh khoản. 

Những nhà đầu tư nào đang có ý định mua hay đang sở hữu cổ phiếu thì có thể căn cứ vào số cổ tức được trả để tính lãi suất hiện tại bằng việc lấy khoản này chia ra cho các thị giá cổ phiếu khác. Đây là một trong những tiêu chí giúp các nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu tốt hơn. 

Đối với các công ty cổ phần

Đây là cách mà công ty tại điều kiện tối đa cho các cổ đông:

– Các công ty cổ phần chia phần để giúp các cổ đông của mình bớt đi khoản thuế thu nhập cá nhân

– Cùng với đó là tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính. Có cơ hồi tiếp cận đến các khoản vay lớn mở rộng hoạt động kinh doanh. 

Cổ phiếu thưởng được giao dịch khi nào?

Thông thường loại cổ phiếu này có thể giao dịch trong thời gian phát hành quyền mua và thời thời gian này sẽ phụ thuộc vào từng mã cổ phiếu. 

Khi giao dịch quý nhà đầu tư nên chú ý đến ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách và không bỏ lỡ các quyền lợi cho các cổ đông, người được hưởng. Những cổ đông được hưởng sẽ được chuyển thẳng trực tiếp vào tài khoản chứng khoán nơi mà khách hàng đăng ký giao dịch cổ phiếu. Và thời gian thanh toán đối với giao dịch thường là sau 2 ngày làm việc. 

Cổ phiếu thưởng có bán được không? 

Cũng tương tự như mọi loại cổ phiếu phổ thông, người sở hữu cổ phiếu thưởng hoàn toàn có thể bán lại được. Và tất nhiên việc bán cổ phiếu sẽ mất nhiều thời gian và phải chờ đến khi cổ phiếu về tài khoản chứng khoán của mình thì mới có thể bán. 

Thông thường cổ phiếu mua bán trên sàn giao dịch theo công thức T+3, còn đối với cổ phiếu này thì ngay khi cổ phiếu về tài khoản mọi người có thể giao dịch bán lại nhanh chóng. Thời gian cụ thể để công ty phát hành cổ phiếu, đa số sẽ khoảng từ 1-2 tháng thì cổ phiếu về tài khoản vậy nên sau khoảng thời gian này nhà đầu tư có thể bán lại cổ phiếu. 

Bao lâu thì cổ phiếu thưởng về tài khoản

Với mỗi công ty chứng khoán sau khi tiến hành hạch toán xong về thủ tục bên công ty sẽ tiến hành phát hành cổ phiếu và chuyển nó vào tài khoản cho cổ đông đó. Tuy nhiên để các cổ đông nhận được cổ phiếu thưởng thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian để lợi nhuận có thể về tài khoản. 

Đầu tiên các công ty phát hành sẽ tiến hành đăng ký tăng vốn tại Sở kế hoạch và đầu tư, rồi hoàn thành thủ tục với bên sàn giao dịch chứng khoán để niêm yết thêm cổ phiếu. Và khi đấy cổ phiếu đó sẽ được chuyển vào tài khoản chứng khoán của cổ đông. Và thời gian để cổ phiếu nhận vào tài khoản sẽ mất khoảng 30 – 60 ngày, và đây là thời gian khá dài nên khi cổ phiếu đến tay bạn có thể giá trị đã bị thay đổi so với thời điểm mà công ty công bố chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. 

Lời kết 

Vậy bài viết trên chắc hẳn bạn đã nắm rõ hơn về khái niệm cũng như việc phát hành cổ phiếu thưởng như nào rồi phải không. Việc cập nhật những thông tin hay kiến thức xoay quanh về cổ phiếu sẽ giúp bạn nắm được rõ hơn về thị trường cũng như có những quyết định đúng đắn khi tham gia đầu tư. Chúc bạn có lựa chọn tốt và thành công trên công việc đầu tư cổ phiếu. 

Bài viết được thực hiện bởi trang Daututietkiem.vn. nếu bạn có câu hỏi nào về đầu tư cổ phiếu hãy để lại thông tin phía dưới phần bình luận này nhé.

Xem thêm: Danh sách siêu cổ phiếu năm 2022 

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC