Chứng khoán thay đổi niêm yết là gì? Quy định về hồ sơ thay đổi niêm yết

0
Kiến thức chứng khoán

Để đảm bảo đúng thủ tục pháp lý và được hoạt động, thì một nghiệp vụ mà công ty niêm yết cần làm khi có những điều chỉnh về tên chứng khoán, mệnh giá, khối lượng… đó là chứng khoán thay đổi niêm yết. Vậy chứng khoán thay đổi niêm yết là gì? Quy định của pháp luật về hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Chứng khoán thay đổi niêm yết là gì?

Một nghiệp vụ mà công ty niêm yết cần thực hiện khi thay đổi tên chứng khoán giao dịch, khối lượng, mệnh giá hoặc tổng giá trị niêm yết chứng khoán của mình chính là chứng khoán thay đổi niêm yết (tiếng Anh: Change Listing).

Những trường hợp chứng khoán thay đổi niêm yết

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP những trường phải phải thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán được quy định như sau:

“1. Tổ chức niêm yết phải làm thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết trong các trường hợp sau đây:

 1. a) Tổ chức niêm yết thực hiện tách, gộp cổ phiếu, phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng hoặc chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Trường hợp phát hành thêm cổ phiếu, tổ chức niêm yết phải thực hiện niêm yết bổ sung trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thành đợt chào bán;
 2. b) Tổ chức niêm yết bị tách hoặc nhận sáp nhập;
 3. c) Các trường hợp thay đổi số lượng chứng khoán niêm yết khác trên Sở giao dịch chứng khoán.”

Quy định về hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết

Quy định về hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết

Quy định về hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết

Cũng tại Khoản 2 Điều này quy định về việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký niêm yết để nộp cho Sở giao dịch chứng khoán bao gồm:

 • Giấy đề nghị thay đổi đăng ký niêm yết, trong đó nêu rõ lý do dẫn đến việc thay đổi niêm yết và các tài liệu có liên quan (Mẫu NY – 05,  Thông tư số 202/2015/TT-BTC);
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi niêm yết cổ phiếu, của Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi niêm yết trái phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần); của Hội đồng thành viên trong việc thay đổi niêm yết trái phiếu (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên) hoặc chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên);  của Đại hội nhà đầu tư trong thay đổi niêm yết chứng chỉ Quỹ đầu tư chứng khoán hoặc của Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán đại chúng trong việc thay đổi niêm yết cổ phiếu;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán hoặc các văn bản khác do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu.
 • Báo cáo phát hành (Phụ lục 13, 14, 17, 18,19,21,22 Thông tư 162/2015/TT-BTC; Mẫu số 02, Nghị định 58/2012/NĐ-CP);
 • Văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận kết quả phát hành (nếu có)
 • Báo cáo kiểm toán vốn (Không áp dụng với trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng, tách/gộp cổ phiếu);
 • Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã được điều chỉnh;
 • Các tài liệu khác liên quan đến việc thay đổi chứng khoán niêm yết (nếu có).

Hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết

Bên cạnh đó, công ty cần chuẩn bị 1 hồ sơ bản chính (bản cứng) và 1 hồ sơ dữ liệu điện tử đi kèm để nộp cho Sở giao dịch chứng khoán bao gồm:

 • Giấy đề nghị thay đổi đăng ký niêm yết, trong đó nêu rõ lý do dẫn đến việc thay đổi niêm yết và các tài liệu có liên quan;
 • Quyết định thông qua việc thay đổi niêm yết cổ phiếu của Đại hội đồng cổ đông, thay đổi niêm yết trái phiếu của Hội đồng quản trị hoặc trái phiếu chuyển đổi của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần); thay đổi niêm yết trái phiếu của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên) hoặc chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên); thay đổi niêm yết chứng chỉ Quỹ đầu tư chứng khoán của Đại hội nhà đầu tư hoặc thay đổi niêm yết cổ phiếu của Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

Kết luận

Trên đây là những thông tin liên quan về nghiệp vụ chứng khoán thay đổi niêm yết. Hy vọng qua bài viết bạn đọc quan tâm sẽ trang bị thêm cho bản thân những kiến thức hữu ích.

Đánh giá bài viết

Tôi là Lan Anh - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường tài chính cũng như đầu tư. Rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ, cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, đầu tư hiệu quả nhất!

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC