Luật chứng khoán là gì? Nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán

0
Kiến thức chứng khoán

Thị trường chứng khoán là thành phần quan trọng của thị trường tài chính của mỗi quốc gia. Để đảm bảo được tính ổn định, thống nhất của thị trường chứng khoán, thì pháp luật Việt Nam đã quy định những nguyên tắc hoạt động riêng biệt đối với thị trường chứng khoán. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin về định nghĩa Luật chứng khoán và nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán theo luật.

Luật chứng khoán và nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán

Luật chứng khoán và nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán

Luật chứng khoán là gì?

Luật chứng khoán quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán trong phạm vi đất nước Việt Nam.

Định nghĩa về chứng khoán được quy định tại Điều 4 Luật Chứng khoán 2019:

“1. Chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau đây:

 1. a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;
 2. b) Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký;
 3. c) Chứng khoán phái sinh;
 4. d) Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.”

Định nghĩa về các loại tài sản là chứng khoán được nêu rõ trong Điều 4 Luật này như sau:

“2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

 1. Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.
 2. Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán.
 3. Chứng quyền là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu chứng quyền được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông nhất định theo mức giá đã được xác định trước trong khoảng thời gian xác định.
 4. Chứng quyền có bảo đảm là loại chứng khoán có tài sản bảo đảm do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở với tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm đó theo mức giá đã được xác định trước, tại một thời điểm hoặc trước một thời điểm đã được ấn định hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.
 5. Quyền mua cổ phần là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành nhằm mang lại cho cổ đông hiện hữu quyền được mua cổ phần mới theo điều kiện đã được xác định.
 6. Chứng chỉ lưu ký là loại chứng khoán được phát hành trên cơ sở chứng khoán của tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 7. Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, trong đó xác nhận quyền, nghĩa vụ của các bên đối với việc thanh toán tiền, chuyển giao số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định trong khoảng thời gian hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai.”
Thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán theo luật

Là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường, để nhằm mục đích cơ bản của bảo vệ quyền lợi các nhà đầu tư, thị trường chứng khoán không hoạt động một cách tự do mà hoạt động tuân thủ theo Điều 5 Luật Chứng khoán 2019 quy định về hoạt động của thị trường chứng khoán như sau:

“1. Tôn trọng quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền tự do giao dịch, đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ về chứng khoán của tổ chức, cá nhân.

 1. Công bằng, công khai, minh bạch.
 2. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.
 3. Tự chịu trách nhiệm về rủi ro.”

Cùng với đó, Điều 6 Luật Chứng khoán 2019 cũng đưa ra những Chính sách phát triển thị trường chứng khoán như sau:

“1. Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài tham gia đầu tư và hoạt động trên thị trường chứng khoán nhằm huy động các nguồn vốn trung hạn và dài hạn cho đầu tư phát triển.

 1. Nhà nước có chính sách quản lý, giám sát bảo đảm thị trường chứng khoán hoạt động công bằng, công khai, minh bạch, an toàn và hiệu quả.
 2. Nhà nước có chính sách đầu tư hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin cho hoạt động của thị trường chứng khoán, phát triển nguồn nhân lực cho ngành chứng khoán, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán.”

Kết luận

Bài viết trên là những kiến thức về Luật chứng khoán và Nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán theo Luật chứng khoán của Nhà nước Việt Nam. Hy vọng bài viết sẽ đem lại những thông tin hữu ích đến bạn.

Đánh giá bài viết

Tôi là Lan Anh - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường tài chính cũng như đầu tư. Rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ, cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, đầu tư hiệu quả nhất!

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC