Trái phiếu niêm yết là gì? Danh sách trái phiếu niêm yết trên sàn HOSE & HNX

0
Trái phiếu

Hiện nay, niêm yết trái phiếu là điều kiện bắt buộc sau khi phát hành trái phiếu trên thị trường. Vậy trái phiếu niêm yết là gì cũng như để niêm yết trái phiếu cần tuân thủ những quy định nào của pháp luật? Hãy tìm hiểu thông tin qua bài viết dưới đây nhé!

Trái phiếu niêm yết là gì?

Trái phiếu niêm yết

Trái phiếu niêm yết

Trái phiếu được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE hoặc HNX được gọi là trái phiếu niêm yết. Sở giao dịch chứng khoán (GDCK) niêm yết sẽ đưa ra các quy định về việc giao dịch của trái phiếu.

Các quy định về niêm yết trái phiếu

Đối với mỗi loại trái phiếu sẽ được sẽ có quy định cụ thể về việc niêm yết và giao dịch. Riêng trái phiếu doanh nghiệp cần tuân thủ các điều kiện theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán khi niêm yết.

Trái phiếu Chính phủ niêm yết

Trái phiếu Chính phủ được phát hành theo hình thức đấu thầu và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sau khi được đăng ký, sau đó sẽ được niêm yết, giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội.

Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết

Tại Khoản 1, Điều 118 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định: 1. Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán là trái phiếu đã chào bán ra công chúng.”

Điều kiện niêm yết trái phiếu 

Sẽ có các quy định khác nhau về điều kiện niêm yết trái phiếu doanh nghiệp tại mỗi sở giao dịch chứng khoán khác nhau. Cụ thể:

Điều kiện niêm yết trái phiếu tại Sở GDCK TPHCM (HOSE) Điều kiện niêm yết trái phiếu tại Sở GDCK Hà Nội (HNX)
– Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký niêm yết (tính lên theo giá trị ghi trên sổ kế toán) đã góp từ 120 tỷ đồng Việt Nam trở lên.

– 2 năm liền trước năm đăng ký niêm yết hoạt động kinh doanh của công ty phải có lãi, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

– Cùng một đợt phát hành phải có ít nhất 100 người sở hữu trái phiếu.

– Có hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu hợp lệ theo quy định của Sở GDCK đã đề ra.

– Trong một đợt phát hành các trái phiếu có cùng ngày đáo hạn.

– Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn tại thời điểm đăng ký niêm yết có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.

– Năm liền trước năm đăng ký niêm yết hoạt động kinh doanh của công ty phải có lãi.

– Có hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu hợp lệ theo quy định của Sở GDCK đã đề ra.

– Trong một đợt phát hành các trái phiếu có cùng ngày đáo hạn.

Hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu 

Tại Khoản 2 Điều 118 Nghị định 155 quy định về hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu bao gồm:

“a) Giấy đề nghị đăng ký niêm yết trái phiếu theo Mẫu số 28 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

  1. b) Sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu của tổ chức đăng ký niêm yết được lập trong thời hạn 01 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết;
  2. c) Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức đăng ký niêm yết đối với nhà đầu tư, bao gồm các điều kiện thanh toán, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, điều kiện chuyển đổi (trường hợp niêm yết trái phiếu chuyển đổi) và các điều kiện khác;
  3. d) Hợp đồng tư vấn niêm yết trái phiếu giữa tổ chức phát hành và công ty chứng khoán, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;

đ) Giấy chứng nhận của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc trái phiếu của tổ chức đăng ký niêm yết đã đăng ký chứng khoán tập trung.”

Thủ tục đăng ký niêm yết trái phiếu 

Tại Khoản 3 Điều 118 Nghị định này cũng quy định:

“3. Thủ tục đăng ký niêm yết trái phiếu doanh nghiệp

  1. a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết đầy đủ và hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán có quyết định chấp thuận niêm yết;
  2. b) Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được chấp thuận niêm yết, tổ chức đăng ký niêm yết phải đưa trái phiếu vào giao dịch.”

Quy trình niêm yết trái phiếu

Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết trải qua quy trình các bước như sau:

– Bước 1: Tổ chức đăng ký niêm yết trái phiếu nộp hồ sơ cho Sở GDCK.

– Bước 2: Sở GDCK sẽ tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ mà tổ chức đăng ký niêm yết trái phiếu đã nộp, sau đó sẽ gửi công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho doanh nghiệp (nếu cần).

– Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trên các phương tiện công bố thông tin của Sở GDCK sẽ công bố việc Sở GDCK cấp Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết trái phiếu. Ngược lại, Sở GDCK phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do trong trường hợp từ chối.

Niêm yết trái phiếu cần tuân thủ theo các quy định của pháp luật

Niêm yết trái phiếu cần tuân thủ theo các quy định của pháp luật

Danh sách các trái phiếu niêm yết

Nhà phát hành cũng như nhà đầu tư có thể xem danh sách các trái phiếu sau khi được niêm yết tùy theo từng sàn mà đơn vị phát hành đã đăng ký niêm yết, giao dịch.

Danh sách các trái phiếu niêm yết trên sàn HOSE

Bạn có thể truy cập vào website chính thức của Sở GDCK TPHCM, sau đó chọn chuyên mục niêm yết và chọn trái phiếu để xem danh sách các trái phiếu được niêm yết trên sàn HOSE.

Tại đây các thông tin của các trái phiếu được niêm yết như: Mã trái phiếu, đơn vị phát hành, khối lượng niêm yết, mệnh giá, lãi suất, kỳ hạn, ngày niêm yết sẽ được cung cấp đầy đủ. 

Bạn có thể tham khảo bảng danh sách các trái phiếu niêm yết trên HOSE dưới đây:

Mã trái phiếu Đơn vị phát hành Khối lượng niêm yết Mệnh giá (VNĐ) Lãi suất (%) Kỳ hạn (năm) Ngày niêm yết
KBC12006 Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần 4.000.000,00 100.000,00 11,00 0,00 07/10/2020
MSN11906 Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan 15.000.000,00 100.000,00 10 3 10/12/2019
NPM11805 Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo 5.000.000,00 100.000,00 10 5 18/12/2018
MSN12005 Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan 20.000.000,00 100.000,00 9,30 3,00 30/12/2020
VJC11912 Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo 5.000.000,00 100.000,00 10,20 5,00 22/07/2020
VRE12007 Công ty Cổ phần Vincom Retail 20.000.000,00 100.000,00 10 5 02/10/2020

Danh sách các trái phiếu niêm yết trên sàn HNX

Cũng như sàn HOSE, nhà đầu tư và nhà phát hành có thể dễ dàng tra cứu Danh sách trái phiếu niêm yết trên HNX được Sở GDCK Hà Nội trên website chính thức của Sở GDCK Hà Nội.

Dưới đây là bảng danh sách một số trái phiếu niêm yết trên sàn HNX:

Mã trái phiếu Đơn vị phát hành Khối lượng niêm yết Kỳ hạn (năm) Lãi suất (%) Ngày niêm yết
BVBS14199 Ngân hàng Chính sách Xã hội 1.000.000 15 8,1 24/12/2014
BVDB21093 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 40.000.000 10 9,6 10/12/2021
HCMB20134 Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM 16.000.000 30 3,75 22/12/2020
HPGB19209 Ủy ban Nhân dân TP. Hải Phòng 9.690.520 5 4,3 17/12/2019
QH072205 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 2.000.000 15 9 17/01/2007

Kết luận

Trên đây là những thông tin về trái phiếu niêm yết là gì cũng như các quy định của pháp luật về việc niêm yết trái phiếu. Hy vọng qua bài viết này bạn đọc quan tâm đã nắm được những thông tin hữu ích liên quan đến niêm yết, hồ sơ và quy trình niêm yết trái phiếu.

Đánh giá bài viết

Tôi là Lan Anh - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường tài chính cũng như đầu tư. Rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ, cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, đầu tư hiệu quả nhất!

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC