Một số quy định khi giao dịch trái phiếu HNX mà nhà đầu tư nên biết

0
Trái phiếu

Trái phiếu HNX là gì?

Trái phiếu HNX chính là các trái phiếu được niêm yết và giao dịch trên sàn HNX – Sàn giao dịch chứng khoán, trái phiếu được quản lý bởi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trên sàn HNX, các trái phiếu được niêm yết và giao dịch tại đây bao gồm cả trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, các giao dịch của hai loại trái phiếu này sẽ do Sở GDCK Hà Nội quản lý và tuân thủ quy định giao dịch của Sở GDCK Hà Nội.

Trái phiếu HNX chính là các trái phiếu được niêm yết và giao dịch trên sàn HNX

Trái phiếu HNX chính là các trái phiếu được niêm yết và giao dịch trên sàn HNX

Khi giao dịch trái phiếu HNX cần tuân thủ các quy định nào?

Nhà đầu tư và nhà phát hành trái phiếu khi giao dịch trái phiếu trên sàn HNX cần tuân thủ các quy định về thời gian, khối lượng giao dịch, đơn vị niêm yết,.. Cụ thể:

Đối với trái phiếu chính phủ HNX

Hiện, trái phiếu chính phủ chủ yếu được niêm yết và giao dịch tại HNX. Theo đó, trái phiếu Chính phủ sẽ được niêm yết, giao dịch chủ yếu tại Sở GDCK Hà Nội sau khi đã được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và được phát hành theo hình thức đấu thầu.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tuân thủ các quy định khi giao dịch trái phiếu chính phủ trên HNX về thời gian giao dịch, lệnh giao dịch, phương thức giao dịch,… cũng như quy trình giao dịch theo quy định của sàn HNX.

Khi giao dịch trái phiếu chính phủ trên HNX, nhà đầu tư cần tuân thủ các quy định về thời gian giao dịch, lệnh giao dịch, phương thức giao dịch… cũng như quy trình giao dịch theo quy định của sàn HNX. 

Để nắm rõ về các quy định này, nhà đầu tư có thể xem chi tiết tại đây.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp HNX

Từ ngày 31/01/2019 Sở GDCK Hà Nội đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-SGDHN  về việc bổ sung loại chứng khoán giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội đối với trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, sàn HNX sẽ chính thức được phép giao dịch các mã trái phiếu doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cần tuân thủ các quy định khi giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trên sàn HNX như sau:

Nội dung Mô tả
Thời gian giao dịch – Phiên sáng:

+ Khớp lệnh liên tục: Từ 9h00 đến 11h30

+ Giao dịch thỏa thuận: Từ 9h00 đến 11h30

– Phiên chiều: 

+ Khớp lệnh liên tục: Từ 13h00 đến 14h30

+ Khớp lệnh định kỳ đóng cửa: Từ 14h30 đến 14h45

+ Giao dịch thỏa thuận: Từ 13h00 đến 15h00

Phương thức giao dịch Khớp lệnh và thỏa thuận
Bước giá 1 đồng
Lệnh thỏa thuận Cho phép đặt khối lượng từ 1 trái phiếu trở lên
Các loại lệnh được phép đặt Trong phiên khớp lệnh liên tục: Lệnh LO

Trong phiên khớp lệnh định kỳ: Lệnh ATC và LO

Biên độ dao động Không có biên độ và giá trần sàn
Giá tham chiếu Bằng giá đóng cửa của phiên liền trước
Thời gian thanh toán T+1

Phí giao dịch trái phiếu HNX

HNX sẽ tùy thuộc vào từng đối tượng nhà đầu tư mà đưa ra mức phí giao dịch khác nhau. Cụ thể: 

Phí giao dịch đối với nhà đầu tư thành viên

Phí giao dịch Mức thu
Giao dịch Outright 0,0054%/giá trị giao dịch
Giao dịch repo đến 2 ngày 0,0045%/giá trị giao dịch
Giao dịch Repo từ 3 đến 14 ngày 0,0036% giá trị giao dịch
Giao dịch Repo trên 14 ngày 0,0054%/giá trị giao dịch
Giao dịch SBB 0,0054%/giá trị giao dịch
Giao dịch SBL đến 2 ngày 0,0045%/giá trị giao dịch
Giao dịch SBL từ 3 đến 14 ngày 0,0036% giá trị giao dịch
Giao dịch SBL trên 14 ngày 0,0054%/giá trị giao dịch

Phí giao dịch đối với nhà đầu tư không phải là thành viên

Công ty chứng khoán sẽ quy định mức phí giao dịch đối với nhà đầu tư không phải thành viên, tuy nhiên mức thu không quá 0,15% giá trị giao dịch.

Thông tin trái phiếu giao dịch trên sàn HNX

Sở GDCK Hà Nội sẽ công bố trái phiếu niêm yết, giao dịch trên HNX công khai trên website chính thức của HNX. Nhà đầu tư và nhà phát hành có thể tra cứu các thông tin liên quan đến trái phiếu một cách dễ dàng.

Trái phiếu niêm yết, giao dịch trên HNX được công bố công khai trên website chính thức của HNX

Trái phiếu niêm yết, giao dịch trên HNX được công bố công khai trên website chính thức của HNX

Tổ chức phát hành

Theo danh sách công bố công khai ngày 18/2/2022 của Sở GDCK Hà Nội, hiện có 10 tổ chức phát hành trái phiếu đang niêm yết, giao dịch trái phiếu trên sàn HNX. Cụ thể:

STT Mã tổ chức phát hành Tên tổ chức phát hành Loại hình tổ chức phát hành
1 BRVT UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Chính quyền địa phương
2 DNGTP Ủy ban Nhân dân Thành Phố Đà Nẵng Chính quyền địa phương
3 HIFU Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM Chính phủ
4 HPGTP Ủy ban Nhân dân TP. Hải Phòng Chính quyền địa phương
5 KBHN Kho bạc Hà Nội Chính phủ
6 KBNN Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính Chính phủ
7 NHPT Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chính phủ
8 QNGTP Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh Chính quyền địa phương
9 VBS Ngân hàng Chính sách Xã hội Chính quyền địa phương
10 VEC Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam Công ty

Khối lượng giao dịch trái phiếu trong ngày

Mỗi ngày giao dịch trái phiếu, các thông tin dữ liệu về khối lượng giao dịch đối với các loại giao dịch khác nhau đều được HNX công bố mỗi ngày, bao gồm kỳ hạn, giá yết, lợi suất trái phiếu, khối lượng giao dịch, giá trị giao dịch, ngày thanh toán,…

Khối lượng giao dịch trái phiếu trên sàn HNX đối với các loại giao dịch theo ghi nhận ngày 18/2/2022 cụ thể như sau:

Đối với giao dịch Outright trái phiếu:

giao dịch Outright trái phiếu

Đối với giao dịch mua bán lại:

giao dịch mua bán lại

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể cập nhật các thông tin về khối lượng giao dịch trái phiếu trong ngày trên HNX một cách đầy đủ tại đây.

Thống kê giao dịch trái phiếu HNX

Để nhà đầu tư cũng như tổ chức phát hành trái phiếu nắm rõ đối với từng loại giao dịch, vào mỗi ngày, mỗi tháng và mỗi năm, Sở GDCK Hà Nội đều có các báo cáo thống kê giao dịch trái phiếu. Theo đó, trên website của HNX sẽ cập nhật chi tiết, minh bạch và công khai về các thông tin này.

Dưới đây là bảng một số thống kê cơ bản về giao dịch trái phiếu trên sàn HNX năm 2021, các nhà đầu tư có thể tham khảo:

Thống kê giao dịch Năm 2021
Giao dịch Outright Theo mã TP – Khối lượng giao dịch: 17.006.589.338

– Giá trị giao dịch: 1.877.279.941.442.016

Theo kỳ hạn còn lại – Khối lượng giao dịch: 17.006.589.338

– Giá trị giao dịch: 1.877.279.941.442.016

Theo nhà đầu tư – Nhà đầu tư trong nước:

+ KL mua: 16.604.937.358

+ GT mua: 1.832.993.882.711.716

+ KL bán: 16.703.942.338

+ GT bán: 1.843.880.042.495.016

– Nhà đầu tư nước ngoài:

+ KL mua: 402.691.980

+ GT mua: 44.391.327.970.300

+ KL bán: 303.687.000

+ GT bán: 33.505.168.187.000

Giao dịch Repos Theo KHMBL – Khối lượng GD: 8.684.075.332

– GTGD lần 1: 933.715.842.383.668

Theo nhà đầu tư – Nhà đầu tư trong nước:

+ KL mua: 8.684.075.332

+ GT mua: 933.715.842.383.668

+ KL bán: 8.684.075.332

+ GT bán: 933.715.842.383.668

– Nhà đầu tư nước ngoài:

+ KL mua: 0

+ GT mua: 0

+ KL bán: 3.990.000

+ GT bán: 581.646.140.000

Giao dịch bán và mua lại Theo kỳ hạn 0
Theo nhà đầu tư 0
Giao dịch vay trái phiếu Theo kỳ hạn 0
Theo nhà đầu tư 0
Quy mô giao dịch   – Giao dịch Outright

+ GTGD (đồng): 1.877.385.210.682.016

+ Tỷ trọng (%): 100

– Giao dịch mua bán lại:

+ GTGD MBL (đồng): 933.715.842.383.668

+ Tỷ trọng (%): 100

Để nắm rõ khi nghiên cứu sàn giao dịch trái phiếu HNX, nhà đầu tư có thể cập nhật đầy đủ thống kê giao dịch trái phiếu theo ngày, tháng, năm trên sàn HNX tại đây.

Đường cong lợi suất

Một trong những thông tin quan trọng mà nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý chính là đường cong lợi suất. Theo đó, dữ liệu về đường cong lợi suất trái phiếu trên sàn HNX được cập nhật theo ngày, bạn có thể tìm hiểu để nắm vững các dữ liệu thông tin về thị trường, đường Yield Curve và đường Par Yield. Bạn có thể xem qua đường cong lợi suất trái phiếu HNX ngày 18/2/2022 qua biểu đồ dưới đây:

(Ảnh chụp từ website chính thức của HNX - dữ liệu ngày 18/2/2022)

(Ảnh chụp từ website chính thức của HNX – dữ liệu ngày 18/2/2022)

Danh sách các trái phiếu niêm yết trên HNX

Sở GDCK Hà Nội sẽ công bố danh sách các trái phiếu niêm yết trên HNX công khai trên website chính thức của Sở GDCK Hà Nội. Nhà đầu tư và nhà phát hành có thể dễ dàng tra cứu. Nhà đầu tư có thể tham khảo danh sách một số trái phiếu niêm yết trên HNX trong bảng dưới đây:

Mã trái phiếu Đơn vị phát hành Khối lượng niêm yết Kỳ hạn (năm) Lãi suất (%) Ngày niêm yết
BVBS15145 Ngân hàng Chính sách Xã hội 1.516.000 15 7,6 04/03/2015
BVDB13058 Ngân hàng Phát triển Việt Nam 1.850.000 10 9,4 04/03/2023
HCMB17435 Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM 7.500.000 15 6,35 19/12/2017
HPGB19209 Ủy ban Nhân dân TP. Hải Phòng 9.690.520 5 4,3 17/12/2019
TD1222042 Kho bạc Nhà nước- Bộ Tài chính 13.500.000 10 9,5 31/05/2012

Nhà đầu tư có thể cập nhật danh sách chi tiết các trái phiếu niêm yết trên HNX, tại đây.

Sở GDCK Hà Nội đều thống kê quy mô niêm yết trái phiếu mỗi năm trên HNX. Do đó, nhà đầu tư cũng như tổ chức phát hành đều có thể truy cập vào trang web chính thức của Sở GDCK Hà Nội để cập nhật chi tiết thông số này. Nhà đầu tư có thể tham khảo bảng thống kê niêm yết trái phiếu năm 2020, 2021 và 2022 dưới đây:

Năm Loại tiền tệ Tổng KL đã niêm yết KL niêm yết mới KL niêm yết bổ sung KL hủy niêm yết
2020 VNĐ 13.574.102.860 1.141.210.000 2.397.580.798 1.486.315.417
2021 VNĐ 15.112.200.860 811.140.000 2.586.230.000 1.859.272.000
2022 VNĐ 15.112.200.860 67.170.000 249.840.000 182.560.000

Kết luận

Trên đây là những thông tin chi tiết liên quan đến trái phiếu niêm yết trên sàn HNX cũng như một số quy định khi giao dịch trái phiếu HNX mà nhà đầu tư nên biết. Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc quan tâm đã trang bị thêm được cho bản thân những kiến thức hữu ích và có cái nhìn tổng quan hơn về trái phiếu trên sàn HNX, từ đó đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn và thu về lợi nhuận tốt nhất.

Đánh giá bài viết

Tôi là Lan Anh - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường tài chính cũng như đầu tư. Rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ, cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, đầu tư hiệu quả nhất!

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC