Thông tin lên hệ Sở kế hoạch và đầu tư Kon Tum

0
Đầu tư

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Kon Tum thành lập năm nào? 

Tháng 08/1991, Ủy ban Kế hoạch-Thống kê tỉnh Kon Tum cùng các bộ phận kế hoạch, các Sở, ngành, huyện, thị xã được thành lập, thực hiện dựa trên Nghị quyết của Quốc hội, tỉnh Kon Tum được tái lập trên cơ sở chia tách từ tỉnh Gia Lai-Kon Tum. 

Đến năm 1996, Ủy ban Kế hoạch tỉnh được đổi tên thành Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thông tin địa chỉ Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Kon Tum

Địa chỉ: 12 Nguyễn Viết Xuân, Thắng Lợi, Kon Tum

Điện thoại: 02603.862710

Fax: 0603.864253

Email: [email protected]; [email protected]

Website:skhdt.kontum.gov.vn

Chức năng và nhiệm vụ của Sở 

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư được phân định rõ theo Nghị quyết số 11/2016 / QĐ-UBND ngày 05/04/2016 của UBND tỉnh Kon Tum. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Nghị định Quy định  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, bao gồm các lĩnh vực: quy hoạch chung, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất các cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn  tỉnh; đầu tư quốc gia, đầu tư nước ngoài tại địa phương; quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp,  kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng dịch vụ công nằm trong phạm vi quản lý của nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

 Ngoài ra, UBND tỉnh hiện đang giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư một số nhiệm vụ quan trọng khác như: thực hiện dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới Kon Tum; Thường trực Ban Chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum; Thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia; Thường trực Hội đồng quy hoạch, Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050… nhằm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao,…

Thông tin về lãnh đạo Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Kon Tum

Giám đốc Sở ông Ngô Việt Thành

 • Ngày sinh: 28/12/1965
 • Quê quán: Xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
 • Dân tộc: Kinh 
 • Tôn giáo: Không 
 • Trình độ văn hoá: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Ngày vào đảng: 17/02/1997
 • Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở
 • Điện thoại: 0913432579
 • E-mail: [email protected]

Phó Giám đốc Sở Huỳnh Thị Thúy Hà

 • Ngày sinh: 23/06/1976
 • Quê quán: Xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
 • Dân tộc: Kinh 
 • Tôn giáo: Không
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 
 • Trình độ chính trị: Cao cấp  
 • Ngày vào đảng: 04/10/2004
 • Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở
 • Điện thoại: 0913556512
 • E-mail: [email protected]

Phó Giám đốc Sở Phan Văn Tùng

 • Ngày sinh: 08/10/1969
 • Quê quán: Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An
 • Dân tộc: Kinh 
 • Tôn giáo: Không 
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính, Thạc sĩ quản lý kinh tế
 • Ngày vào đảng: 11/07/2001
 • Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở
 • Điện thoại: 0905314172
 • E-mail: [email protected]

Phó Giám đốc Huỳnh Mười

 • Ngày sinh: 01/01/1968
 • Quê quán: Xã Bình Phú, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định
 • Dân tộc: Kinh 
 • Tôn giáo: Không  
 • Trình độ văn hóa: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp; Thạc sĩ kinh tế
 • Trình độ chính trị: Cao cấp 
 • Ngày vào đảng: 27/01/2003
 • Chức vụ hiện nay: Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ 1, Phó Giám đốc Sở
 • Điện thoại: 0905121194 
 • E-mail: [email protected]     

Sơ đồ tổ chức của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Kon Tum

Sơ đồ tổ chức của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Kon Tum

Sơ đồ tổ chức của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Kon Tum

Các đơn vị hành chính 

 • Thanh tra
1 Trần Văn Đông Chánh Thanh tra 0905204989 [email protected]
2 Nguyễn Hữu Cử Phó Chánh Thanh tra 0983981679 [email protected]
3 Nguyễn Tấn Thương Phó Chánh Thanh tra 0907543307 [email protected]
4 Võ Chí Tâm Thanh tra viên 0984038547 [email protected]

 

 • Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ


 • Phòng Đối ngoại – Hành chính 

 

1 Phan Thị Cảnh Trưởng phòng 0916877877 [email protected]
2 Trần Ngọc Hà Phó phòng 0985389779 [email protected]
3 Lưu Công Cường Phó phòng 0973027999 [email protected]
4 Lê Thị Bình An Phó phòng 0935077459 [email protected]
5 Lê Bảo Thoại Chuyên viên 0917085199 [email protected]
6 Trần Thị Thảo Kế

toán

0905928686 [email protected]
7 Phạm T. Hoàng Phượng Văn

thư

0358684305 [email protected]
8 Lâm Minh Thảo Lái xe 0914102064  
9 Lê Anh Tuấn Lái xe 0385126003  

 

 • Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

 

1 Nguyễn Hương Trà Trưởng phòng 0926111127 [email protected]
2 Trần Quang Bình Phó phòng 0948162777 [email protected]
3 Phan Văn Bình Phó phòng 0905801359 [email protected]
4 Nguyễn Kim Thanh Chuyên viên 0978491388 [email protected]
5 Nguyễn Thị Quý Chuyên viên 0974926026 [email protected]
6 Nguyễn Thanh Toàn Chuyên viên 0905119338 [email protected]
7 Ngô Lê Hoàng Anh Chuyên viên 0983671436 [email protected]

 

 • Phòng Kinh tế ngành

 

1 Trương Quốc Việt Trưởng phòng 0905580007 [email protected]
2 Lê Ngọc Anh Tuân Phó phòng 0906862727 [email protected]
3 Đoàn Ngọc Lợi Chuyên viên 0989598989 [email protected]

 

 • Phòng Khoa giáo văn xã

 

1 Võ Duy Tám Trưởng phòng 0943335579 [email protected]
2 Ngô Đình Quốc Phó phòng 0982146779 [email protected]
3 Y Gren Na Chuyên viên 0974774537 [email protected]
4 Lương Thị Ngọc Hiền Chuyên viên 0905614535 [email protected]

 

 • Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

 

1 Mai Thị Kim Yến Trưởng phòng 0342222789 [email protected]
2 Phạm Hồng Minh Phó phòng 0905459739 [email protected]
3 A Brao Linh Đa Chuyên viên 0834242794 [email protected]
4 Nguyễn T. Tường Vy Chuyên viên 0358684305 [email protected]
5 Lê Quốc Phương Chuyên viên 0973578777 [email protected]

 

 • Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

 

1 Bùi Quốc Hưng Trưởng phòng 0385005222 [email protected]
2 Hoàng Công Minh Phó phòng 0988695873 [email protected]
3 Võ Thanh Tình Phó phòng 0906569202 [email protected]
4 Đinh Văn Quốc Chuyên viên 0905192333 [email protected]

 

 • Phòng Đăng ký kinh doanh

 

1 Trần Đăng Ninh Trưởng phòng 0362468124 [email protected]
2 Huỳnh Quốc Hoàng Phó phòng 0918397879 [email protected]
3 Hồ Thị Bích Thủy Phó phòng 0973336333 [email protected]
4 Phan Bảo Trân Chuyên viên 0397290234 [email protected]

  

Đơn vị trực thuộc Sở 

 • Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum  
1 Lê Công Dinh Giám đốc 0928334456 [email protected]
Bộ phận Tổ chức hành chính
2 Nguyễn Thị Diệu Linh Văn thư, Kế toán 0372181402 [email protected]
3 Trần Thị Hạnh Chuyên viên 0349565863 [email protected]
Bộ phận nghiệp vụ
4 Đinh Khắc Quang Chuyên viên 0947966978 [email protected]
5 Hồ Thị Thanh Thuý Chuyên viên 0905459321 [email protected]
6 Lê Nguyễn Diễm Hằng Chuyên viên 0973325009 [email protected]
7 Phạm Thế Đắc Chuyên viên 0934134699 [email protected]

 

 • Ban quản lý Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum

 

1 Ngô Việt Thành Giám đốc 0913432579 [email protected]
2 Trần Văn Đông Phó

Giám đốc

0905204989 [email protected]
3 Nguyễn Q. Quỳnh Trang Kế

 toán

0935786628 [email protected]
4 Phan Thị Yến Văn

thư

0394332629  [email protected]
5 Huỳnh Thị Liên Nhân viên 0384988792  [email protected]
6 Nguyễn Lương Chính Nhân viên 0931602206  [email protected]
7 Nguyễn Anh Tuấn Nhân viên    
8 Nguyễn T. Thanh Huyền Nhân viên 0971474468   
9 Hoàng Ngọc Tú Nhân viên 0972675278   
  Xem thêm:

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC