Nên đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu hay chứng chỉ quỹ?

0
Trái phiếu

Chứng khoán là một thị trường hấp dẫn nhiều nhà đầu tư, trong đó việc giao dịch mua bán cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ cũng được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa phân biệt được giữa cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ có gì khác nhau cũng như giữa 3 kênh đầu tư này thì nên chọn đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu hay chứng chỉ quỹ. Cùng tìm hiểu rõ qua bài viết dưới đây nhé.

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán

Định nghĩa Cổ phiếu

Cổ phiếu được định nghĩa tại Khoản 2, Điều 4, Luật Chứng khoán 2019, như sau:

Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành”.

Có thể hiểu một cách đơn giản nhất, cổ phiếu là giấy tờ có giá trị xác nhận quyền sở hữu cổ phần do công ty cung cấp của mỗi chủ sở hữu cổ phiếu.

Cổ phần là số vốn mà công ty cổ phần tự huy động, số vốn này sẽ được chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau. Cổ đông là những người mua cổ phần và được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu. 

Định nghĩa trái phiếu

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 4, Luật Chứng khoán 2019 trái phiếu được định nghĩa như sau: “Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành”.

Có thể hiểu theo một cách khác, trái phiếu là một loại chứng khoán xác nhận nghĩa vụ trả nợ (bao gồm cả vốn gốc và lãi) đối với người sở hữu trái phiếu của tổ chức phát hành trái phiếu. 

Khi mua trái phiếu, Bạn sẽ trở thành chủ nợ của tổ chức phát hành – hay còn gọi là bên vay khi mua trái phiếu, có thể là Chính phủ, chính quyền địa phương hoặc các công ty. Trái chủ là những người sở hữu trái phiếu.

Định nghĩa Chứng chỉ quỹ

Tại Khoản 4, Điều 4, Luật Chứng khoán 2019 định nghĩa như sau: “Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán

Có thể hiểu một cách đơn giản, chứng chỉ quỹ là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu một phần vốn góp của Nhà đầu tư trong quỹ đại chúng. 

Quỹ đại chúng được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư để đầu tư và tạo ra lợi nhuận từ thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư sẽ phải mua chứng chỉ quỹ để xác nhận sự góp vốn của mình khi góp vốn vào quỹ đại chúng.

So sánh sự giống và khác nhau giữa cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ

Cổ phiếu trái phiếu và chứng chỉ quỹ

Cổ phiếu trái phiếu hay chứng chỉ quỹ

Giữa cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ đều có những điểm giống và khác nhau, nhà đầu tư có thể dựa vào đó để đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn và phù hợp nhằm thu về lợi nhuận tốt nhất.

Giống nhau

Có những điểm giống nhau giữa cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ như sau:

  • Đều là tài sản thuộc chứng khoán (căn cứ theo Luật chứng khoán 2019) và được niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán.
  • Đều là đều là bằng chứng để xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp đối với tài sản hoặc phần vốn góp của người sở hữu khi đầu tư.
  • Các nhà đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ đều được nhận lợi nhuận. Cụ thể, lợi nhuận của cổ phiếu là cổ tức, trái tức đối với trái phiếu và nhận lãi đối với chứng chỉ quỹ.
  • Trái phiếu, cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đều là phương tiện, công cụ đầu tư nhằm mục đích thu về lợi nhuận của các nhà đầu tư.

Khác nhau

Dưới đây là bảng so sánh điểm khác biệt cơ bản giữa giữa cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ:

Tiêu chí so sánh Trái phiếu Cổ phiếu Chứng chỉ quỹ
Bản chất – Là chứng khoán nợ. 

– Chủ sở hữu trái phiếu chính là chủ nợ của công ty phát hành trái phiếu.

– Là chứng khoán vốn. 

– Chủ sở hữu cổ phiếu là một chủ sở hữu của công ty phát hành.

– Đây là phương tiện để thành lập một quỹ đầu tư chứng khoán.

-Đầu tư chứng khoán là ngành nghề hoạt động chính của chứng chỉ quỹ.

Chủ thể phát hành Chính phủ, Doanh nghiệp Công ty cổ phần Quỹ đại chúng – quỹ đầu tư chứng khoán
Tư cách chủ sở hữu Trái chủ chính là chủ nợ của công ty chứ không phải là thành viên của công ty đó Là cổ đông của công ty cổ phần Là thành viên của quỹ đại chúng
Quyền của chủ sở hữu – Các hoạt động của công ty, chủ sở hữu không có quyền tham gia vào.

– Tại đại hội cổ đông, chủ sở hữu không có quyền biểu quyết cũng như không có quyền đề cử, ứng cử

– Chủ sở hữu có quyền tham gia vào các hoạt động công ty.

– Tại đại hội cổ đông, chủ sở hữu không có quyền biểu quyết cũng như không có quyền đề cử, ứng cử

Mọi quyền hành của chủ sở hữu đều do công ty quản lý quỹ quyết định và không có quyền biểu quyết hay quản lý công ty
Hệ quả phát hành Gia tăng vốn vay và nghĩa vụ trả nợ của công ty Gia tăng vốn của công ty cổ phần Nhằm mục đích để thành lập quỹ của một quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán và đầu tư chứng khoán chính là hoạt động chính
Lợi tức thu được – Nhà đầu tư sẽ nhận được một tỷ lệ lãi suất nhất định gọi là trái tức.

– Trái tức cố định, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

– Nhà đầu tư sẽ được trả cổ tức. 

– Cổ tức phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty và không cố định

 

Nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận từ phần vốn góp.
Quyền quyết định của nhà đầu tư Dựa vào quyết định cá nhân để đưa ra quyết định đầu tư Được tự do quyết định đầu tư và quản lý cổ phiếu của bản thân Mọi quyết định đầu tư đều do công ty quản lý quỹ quyết định, nhà đầu tư không có quyền quyết định
Độ rủi ro khi đầu tư Ít rủi ro và rủi ro phụ thuộc vào doanh nghiệp Độ rủi ro cao Do mọi quyết định đầu tư đều được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm, họ sẽ tự quản lý và cơ cấu danh mục cho nhà đầu tư do đó sẽ có ít rủi ro hơn. 
Nhiệm vụ của nhà đầu tư Phải dựa vào sự đánh giá của mình để đưa ra các quyết định đầu tư. Đồng thời, để đem về lợi nhuận phải tự theo dõi khoản đầu tư và nắm bắt cơ hội một cách nhanh chóng  – Việc mua vào cổ phiếu hay trái phiếu sẽ do công ty quản lý quỹ sẽ thay mặt nhà đầu tư thực hiện

– Nhà đầu tư không thể can thiệp hay quyết định việc mua – bán

Nên đầu tư cổ phiếu, trái phiếu hay chứng chỉ quỹ?

Để lựa chọn nên lựa chọn đầu tư trái phiếu, cổ phiếu hay chứng chỉ quỹ phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Theo đó, có thể phân tỷ lệ đầu tư nhiều hơn vào cổ phiếu nếu bạn là người thật sự có thời gian, có kinh nghiệm quản lý một danh mục cổ phiếu cũng như khả năng nghiên cứu thị trường và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Ví dụ, bạn có thể dành 50% số tiền đang có vào cổ phiếu, phần còn lại mua chứng chỉ quỹ và đầu tư trái phiếu.

Ngoài ra, theo lời khuyên của các chuyên gia nếu bạn chỉ muốn học hỏi thêm về đầu tư chứng khoán thì chỉ nên đầu tư ở mức 10 – 20% nguồn tiền đang có vào các loại hình chứng khoán và phân bổ chúng thật hợp lý. Tuy nhiên, để có kết quả đầu tư cổ phiếu, trái phiếu nhà đầu tư cần phải làm việc và nghiên cứu thị trường một cách kỹ càng. Đây là điều mà nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường có thể làm được. 

Tuy nhiên, nếu bạn mua chứng chỉ quỹ, sẽ có các chuyên gia đầu tư của công ty quản lý quỹ hỗ trợ tư vấn và thực hiện các giao dịch giúp bạn. 

Dưới đây là các ưu và nhược điểm của kênh đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư có thể tham khảo để dễ dàng đưa ra lựa chọn tốt nhất:

Ưu điểm Nhược điểm
Trái phiếu – So với đầu tư vào cổ phiếu thì đầu tư trái phiếu sẽ an toàn và ít rủi ro hơn.

– Lợi tức mà nhà đầu tư nhận được l cố định. Không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của nhà phát hành trái phiếu.

– Trái phiếu sẽ được ưu tiên trả trước khi thực hiện các nghĩa vụ khác nếu nhà phát hành trái phiếu bị giải thể hay bị phá sản, giúp nhà đầu tư an tâm hơn khi đưa ra quyết định đầu tư.

– Nhà đầu tư có thể thông qua sàn giao dịch để chuyển nhượng trái phiếu hoặc bán lại cho công ty.

– Khi đầu tư vào trái phiếu, nhà đầu tư phải nghiên cứu thị trường và quản lý danh mục đầu tư của mình.

– Đối với các hoạt động của công ty, nhà đầu tư không có quyền biểu quyết và tham gia vào 

– Khi đầu tư dễ bị cảm xúc chi phối.

Cổ phiếu – Là kênh đầu tư đem lại lợi nhuận dài hạn tốt và có khả năng sinh lời cao.

– Nhà đầu tư có thể tự do mua cổ phiếu của công ty mình yêu thích và quan tâm.

– So với mua chứng chỉ quỹ thì khi đầu tư cổ phiếu nhà đầu tư không phải trả phí quản lý.

– Nhà đầu tư có thể sở hữu một phần vốn điều lệ của công ty và không cần tham gia quản lý, giám sát thường xuyên mà vẫn có quyền hưởng cổ tức (tiền lãi hàng năm).

– Nhà đầu tư có quyền biểu quyết tham gia vào hoạt động của công ty

– Nhà đầu tư cần thời gian tìm hiểu thị trường và quản lý danh mục đầu tư của mình

– Do chỉ đầu tư vào một số ít công ty nên nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao hơn

– Sẽ bị cảm xúc chi phối nếu tự đầu tư. Điều này khiến cho các quyết định đầu tư bị ảnh hưởng không tốt.

Chứng chỉ quỹ – Do đã có các chuyên gia thay họ đầu tư nên các nhà đầu tư không cần kiến thức và thời gian vẫn có thể đạt được lợi nhuận tốt.

– Vì danh mục đầu tư của quỹ được phân bố cho nhiều ngành và công ty nên giảm thiểu được các rủi ro

– Quỹ được quản lý bởi một đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong ngành

– Tính thanh khoản của chứng chỉ quỹ khá cao tương đương với cổ phiếu, trái phiếu

– Đây là kênh đầu tư thích hợp để tích lũy dài hạn, phát huy tối đa lợi thế của lãi suất kép

– Nhà đầu tư phải trả cho công ty quản lý quỹ phí quản lý quỹ 

– Đối với việc lựa chọn đầu tư nhà đầu tư không được tham gia vào mà đội ngũ chuyên gia hoàn toàn quyết định

– Để đảm bảo có kết quả đầu tư tốt, nhà đầu tư phải chọn công ty quản lý quỹ uy tín có kinh nghiệm và có năng lực đầu tư tốt.

Kết luận

Trên đây là các định nghĩa về cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ cũng như so sánh sự khác nhau và giống nhau giữa cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ.  Hy vọng qua bài viết này bạn đọc quan tâm đã trang bị được thêm các kiến thức hữu ích về 3 kênh đầu tư này, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Chúc bạn thành công. 

Có thể bạn quan tâm: Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam 

Đánh giá bài viết

Tôi là Lan Anh - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường tài chính cũng như đầu tư. Rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ, cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, đầu tư hiệu quả nhất!

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC