Thông tin về Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

0
Đầu tư

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập vào ngày nào? 

Được thành lập theo Quyết định số 1996/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 22/6/1996 trên cơ sở hợp nhất hai cơ quan là Uỷ ban Kế hoạch và Ban Kinh tế đối ngoại.Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch đầu tư, bao gồm tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vay vốn ưu đãi của các nhà tài trợ, viện trợ của chính phủ nước ngoài, đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương, tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật. 

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là 62 người, tổ chức bộ máy gồm 10 bộ phận như sau: Văn phòng; Thanh tra; Các Phòng: Đăng ký kinh doanh; Doanh nghiệp, Kinh tế Tập thể và Tư nhân; Tổng hợp, Quy hoạch; Kinh tế ngành; Văn xã; Kinh tế đối ngoại và Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát Đầu tư và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp.

Thông tin về Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế 

 • Địa chỉ: Số 7 Tôn Đức Thắng, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Điện thoại: 0234-3822538 
 • Fax:0234-3821264 
 • Email:[email protected]

Cơ cấu tổ chức của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo Sở

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
 • Giám đốc sở kế hoạch và đầu tư là người đứng đầu sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. 
 • Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Trực tiếp điều hành Sở khi Giám đốc vắng mặt. 

Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ

 • Văn phòng Sở
 • Thanh tra Sở
 • Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
 • Phòng Đăng ký kinh doanh
 • Phòng Kinh tế ngành
 • Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư
 • Phòng Kinh tế đối ngoại
 • Phòng Khoa giáo, Văn xã
 • Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân.

Thông tin liên hệ cán bộ Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ban lãnh đạo
1 Nguyễn Đại Vui Giám đốc 02343.822538 [email protected]
2 Nguyễn Quang Cường Phó giám đốc 02343.822538 [email protected]
3 Lê Văn Cường Phó giám đốc 02343.822538 [email protected]
4 Phan Quốc Sơn Phó giám đốc 02343.822538 [email protected]
Văn phòng
5 Nguyễn Hồng Phong Chánh văn phòng 02343.822538 [email protected].vn
6 Nguyễn Văn Châu Phó chánh văn phòng 02343.822538 [email protected]
7 Hồ Thủy Sơn Phó chánh văn phòng 02343.822538 [email protected]
8 Lê Thị Minh Huyền Chuyên viên 02343.822538 [email protected]
9 Đặng Thị Thanh Ngoan Chuyên viên 02343.822538 [email protected]
10 Lê Nguyên Quân Chuyên viên 02343.822538 [email protected]
11 Bùi Vũ Khánh Hương Nhân viên 02343.822538 [email protected]
12 Đặng Nguyên Hoàng Lan Nhân viên 02343.822538 [email protected]
13 Nguyễn Văn Phụng Lái xe 02343.822538 [email protected]
Thanh tra
14 Nguyễn Công Quân Chánh thanh tra 02343.815337 [email protected]
15 Đỗ Duy Nhã Phó Chánh Thanh tra 02343.815337 [email protected]
16 Bùi Nam Thắng Chuyên viên 02343.815337 [email protected]
Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát Đầu tư
17 Nguyễn Ái Thành Phó Trưởng phòng phụ trách phòng 02343.833675 [email protected]
18 Võ Văn Việt Phó trưởng phòng 02343.833675 [email protected]
19 Văn Viết Nghĩa Chuyên viên 02343.833675 [email protected]
20 Nguyễn Thanh Phú Chuyên viên 02343.833675 [email protected]
21 Nguyễn Xuân Hoàng Chuyên viên 02343.833675 [email protected]
22 Đào Thanh Hùng Chuyên viên 02343.833675 [email protected]
23 Nguyễn Đăng Bảo Hoàng Chuyên viên 02343.833675 [email protected]
24 Nguyễn Hoàng Gia Chuyên viên 02343.833675 [email protected]
Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
25 Võ Quế Hương Trưởng phòng 02343.821723 [email protected]
26 Trịnh Đinh Mão Phó trưởng phòng 02343.821723 [email protected]
27 Phạm Thị Kim Phụng Chuyên viên 02343.821723 [email protected]
28 Phan Ngọc Quỳnh Như Chuyên viên 02343.821723 [email protected]
29 Nguyễn Thảo Tiên Chuyên viên 02343.821723 [email protected]
Kinh tế ngành
30 Trương Văn Tân Trưởng phòng 02343.846198 [email protected]
31 Châu Hữu Phước Phó trưởng phòng 02343.846198 [email protected]
32 Lê Thành Bắc Phó trưởng phòng 02343.846198 [email protected]
33 Nguyễn Ngọc Thịnh Chuyên viên 02343.846198 [email protected]
34 Hoàng Xuân Anh Tuấn Chuyên viên 02343.846198 [email protected]
35 Nguyễn Thị Thùy Trang Chuyên viên 02343.846198 [email protected]
Kinh tế đối ngoại
36 Phan Cảnh Huy Trưởng phòng 02343.824680 [email protected]
37 Hoàng Thị Thuý Hồng Phó trưởng phòng 02343.824680 [email protected]
38 Bùi Quyền Chuyên viên 02343.824680 [email protected]
Đăng ký kinh doanh
39 Lê Thị Hồng Mai Trưởng phòng 02343.846367 [email protected]
40 Nguyễn Thị My My Phó trưởng phòng 02343.846367 [email protected]
41 Bùi Thanh Hà Chuyên viên 02343.846367 [email protected]
42 Phan Thị Hồng Vân Chuyên viên 02343.846367 [email protected]
43 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Chuyên viên 02343.846367 [email protected]
44 Nguyễn Thị Kim Thanh Chuyên viên 02343.846367 [email protected]
45 Trần Tuấn Anh Chuyên viên 02343.846367 [email protected]
46 Nguyễn Lê Uyên Chuyên viên 02343.846367 [email protected]
Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế Tập thể và Tư nhân
47 Trần Công Thích Vương Trưởng phòng 02343.828505 [email protected]
48 Trần Hồ Hải Phó trưởng phòng 02343.828505 [email protected]
49 Nguyễn Phước Vũ Chuyên viên 02343.828505 [email protected]
50 Hoàng Nhật Khánh Chuyên viên 02343.828505 [email protected]
51 Phan Hoàng Thái Chuyên viên 02343.828505 [email protected]
Phòng Khoa giáo, Văn xã
52 Hoàng Văn Bình Trưởng phòng 02343.846208 [email protected]
53 Trần Thị Xuân Hương Chuyên viên 02343.846208 [email protected]
54 Lê Phan Thanh Hương Chuyên viên 02343.846208 [email protected]
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp
55 Nguyễn Thị Bích Thảo Giám đốc Trung tâm XTĐT và HTDN 02343.938825 [email protected]
56 Trần Ngự Bình Phó giám đốc 02343.938825 [email protected]
57 Trần Đức Cường Phó giám đốc 02343.938825 [email protected]
58 Lê Thị Kiều Oanh Kế toán 02343.938825 [email protected]
59 Đặng Xuân Minh Chuyên viên 02343.938825 [email protected]
60 Nguyễn Thị Lan Phương Chuyên viên 02343.938825 [email protected]
61 Trần Hoàng Thanh Hiền Chuyên viên 02343.938825 [email protected]
62 Nguyễn Hoàng Bảo Chuyên viên 02343.938825 [email protected]
63 Nguyễn Thanh Thùy Vân Chuyên viên 02343.938825 [email protected]
64 Hà Thị Huyền Trang Chuyên viên 02343.938825 [email protected]
65 Trần Thị Thanh Nhàn Chuyên viên 02343.938825 [email protected]
66 Nguyễn Xuân Bách Chuyên viên 02343.938825 [email protected]
67 Lê Hùng Mạnh Chuyên viên 02343.821723 [email protected]
68 Hà Thanh Sơn Chuyên viên 02343.938825 [email protected]
69 Nguyễn Đức Quang Minh Chuyên viên 02343.938825 [email protected]

Xem thêm:

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC