Thông tin về Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Yên Bái

0
Đầu tư

Thông tin địa chỉ Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái

 • Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
 • Tên giao dịch quốc tế: Department of Planning and Investment of Yen Bai Province
 • Địa chỉ liên hệ: Đường Yên Ninh – Phường Đồng Tâm – Thành phố Yên Bái – Tỉnh Yên Bái.
 • Điện thoại: 0216.3852.409
 • Fax: 0216.3851.626
 • Email: [email protected]

Chức năng và nhiệm vụ của Sở 

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, bao gồm: quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế, chiến lược quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Đầu tư trong và nước ngoài; quản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký kinh doanh tại địa phương, tổng hợp, thống nhất quản lý các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức thực hiện các dịch vụ trong khuôn khổ quản lý nhà nước của Sở sao cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, điều hành về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Cán bộ lãnh đạo Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái

Cán bộ lãnh đạo Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái

 Thông tin về lãnh đạo Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái

Giám đốc Sở ông Đoàn Hữu Phung

 • Điện thoại: 0216.3852.163
 • Nhiệm vụ: 
 • Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 quy chế làm việc ban hành kèm theo nghị quyết số 12/QĐ-SKHĐT ngày 22/01/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Chịu trách nhiệm chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư; sự quản lý và chỉ đạo kỹ thuật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
 • Tham mưu trực tiếp với Ủy ban nhân dân tỉnh và quyết định một số lĩnh vực công tác: quy hoạch vùng tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; chủ trương đầu tư, kế hoạch đầu tư công; dự án đầu tư cho nhà đầu tư; tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; thanh tra kỹ thuật. 
 • Trực tiếp phụ trách: Phòng Đấu thầu, định giá và kiểm soát Đầu tư; Cơ quan giám sát; Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn và xúc tiến đầu tư. 
 • Theo dõi các công tác kế hoạch và đầu tư vào các huyện, thị xã, thành phố.
 • Chủ tịch hội đồng thi đua, khen thưởng, hội đồng năng lượng, hội đồng sáng kiến, hội đồng kỷ luật của Sở,…
 • Trưởng các Ban chỉ đạo của Sở, phòng chống tham nhũng, quy chế dân vận, dân chủ cơ sở, bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO.
 • Chủ tài khoản kinh phí, hoạt động thường xuyên và các nguồn kinh phí khác của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phó Giám đốc ông Trần Thanh Chương

Phó Giám đốc bà Trương Thị Lan

Phó Giám đốc ông Đỗ Xuân Thủy

Nhiệm vụ: 

– Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-SKHĐT ngày 22/01/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Trực tiếp phụ trách: Văn phòng Sở; Phòng Kinh tế ngành. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về một số lĩnh vực công tác và của các phòng, đơn vị được phân công phụ trách.

– Theo dõi công tác kế hoạch và đầu tư các huyện: Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên.

– Thẩm định nội dung văn bản của các phòng, đơn vị được phân công phụ trách và thay mặt Giám đốc ký ban hành một số văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác được giao phụ trách.

– Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

– Được Giám đốc Sở ủy quyền chủ tài khoản kinh phí hoạt động thường xuyên và các nguồn kinh phí khác của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về một số công việc khác khi được phân công.

Thông tin các văn phòng Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái

 

STT PHÒNG CHỨC NĂNG ĐIỆN THOẠI
1 Văn phòng 0216.3852.409
2 Phòng Tổng hợp – Quy hoạch 02163.851.561
3 Phòng Kinh tế ngành 02163.853.770
4 Phòng Kinh tế Đối ngoại 02163.853.052
5 Thanh tra 02163.858.878
6 Phòng Khoa giáo – Văn xã 02163.851.567
7 Phòng Đấu thầu thẩm định và Giám sát đầu tư 02163.851.562
8 Phòng Đăng ký kinh doanh 02163.851.691

Xem thêm:

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC