Thông tin về Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh

0
Đầu tư BĐS
Sở kế hoạch và đầu tư Quảng Ninh

Sở kế hoạch và đầu tư Quảng Ninh

Sở kế hoạch và đầu tư Quảng Ninh

Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Ninh do Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh quản lý, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 20/06/2002. Ngành nghề kinh doanh chính của Doanh nghiệp là “Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp”.

Hiện tại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh có địa chỉ tại: Tầng 5 Trụ sở liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

Thời gian làm việc và hoạt động của Sở kế hoạch đầu tư Quảng Ninh được thực hiện theo quy định giờ hành chính nhà nước. Cụ thể:

 • Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30;
 • Buổi chiều: từ 13h00 – 17h00.

Nghỉ thứ bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước.

Vị trí và chức năng của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, có con dấu, có tư cách pháp nhân và được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; Chịu sự chỉ đạo, biên chế quản lý về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Quảng Ninh; đồng thời, chịu sự kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chức năng của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh là tham mưu giúp UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm các lĩnh vực như:

 • Tham mưu tổng hợp về quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố; đăng ký kinh doanh;
 • Tổng hợp và thống nhất quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, doanh nghiệp, kinh tế tư nhân; quản lý đấu thầu; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo UBND tỉnh Quảng Ninh uỷ quyền và theo quy định của pháp luật.

Chức năng và nhiệm vụ được ban hành theo Quyết định số 439/2017/QĐ-UBND (thay thế Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 08/6/2010), Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2017.

Các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

 • Ban giám đốc
 • Văn phòng sở
 • Phòng Kinh tế ngành
 • Phòng Kinh tế đối ngoại
 • Phòng Đăng ký kinh doanh
 • Phòng Thẩm định và giám sát đầu tư
 • Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
 • Phòng khoa giáo, văn xã
 • Thanh tra sở

Thông tin về lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

Giám đốc: Nguyễn Mạnh Cường

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Mạnh Cường giữ chức vụ Giám đốc Sở KH&ĐT.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Mạnh Cường giữ chức vụ Giám đốc Sở KH&ĐT.

– Di động: 0915138258

– Email: [email protected] 

– Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Cử nhân Tiếng Anh; Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp và XDCB.

– Lý luận chính trị: Cử nhân.

– Lĩnh vực phụ trách: Là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật. Trực tiếp phụ trách mọi hoạt động của phòng Tổng hợp Quản lý quy hoạch; Phụ trách định hướng về kinh tế xã hội và đầu tư; Phụ trách công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, kỷ luật của cơ quan.

Phó Giám đốc: Nguyễn Việt Hùng

– Số điện thoại: 0203.3835.687

– Email: [email protected] 

– Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ giao thông; Thạc sĩ kinh tế

– Lý luận chính trị: Cao cấp

– Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách mọi hoạt động của các phòng: Thẩm định và Giám sát và Đầu tư; Kinh tế đối ngoại; Kinh tế ngành; Đăng ký kinh doanh. Theo dõi và chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển thuộc lĩnh vực ngành, phòng chuyên môn phụ trách. Phụ trách nội dung chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), DDCI cấp Sở; Giúp Giám đốc Sở phụ trách về đầu tư ngoài ngân sách; Trung tâm hành chính công. Là người phát ngôn báo chí của Sở. Thực hiện một số công tác khác do Giám đốc phân công.

Phó Giám đốc: Phạm Thị Hồng Hạnh

– Số điện thoại: 0915.412.518

– Email: [email protected]

– Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân luật kinh tế, thạc sỹ quản trị kinh doanh

– Lý luận chính trị: Cao cấp

– Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách mọi hoạt động của các phòng: Khoa giáo Văn xã; Văn phòng; Thanh tra Sở. Giúp Giám đốc Sở phụ trách về đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Theo dõi và chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển thuộc lĩnh vực ngành, phòng chuyên môn phụ trách. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính – chỉ số PAR-INDEX của Sở, Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; Công tác dân quân tự vệ của Sở. Thực hiện một số công tác khác do Giám đốc phân công.

Đánh giá bài viết

Tôi là Lan Anh - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường tài chính cũng như đầu tư. Rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ, cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, đầu tư hiệu quả nhất!

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC