Thông tin về Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

0
Đầu tư BĐS

Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình hình thành

Tiền thân của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh là Ủy Ban Kế Hoạch Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập từ ngày 15/11/1975. Quá trình hình thành và phát triển của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố gồm 02 giai đoạn chính: Giai đoạn Ủy Ban Kế Hoạch thành Phố Hồ Chí Minh (1975-1996) và giai đoạn Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố (1996 đến nay).

Tên giao dịch bằng tiếng Anh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh là: DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY (viết tắt là: HCMC D.P.I)

Trụ sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đặt tại: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian làm việc của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc và hoạt động của Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo quy định giờ hành chính nhà nước. Cụ thể:

 • Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30;
 • Buổi chiều: từ 13h00 – 17h00.

Nghỉ thứ bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước.

Chức năng và nhiệm vụ

Hiện nay, chức năng nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư được Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại Quyết định số 69/2010/QĐ-UBND ngày 17/9/2010 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, với một số nội dung như sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm các lĩnh vực: 

 • Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; 
 • Tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội; 
 • Đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở thành phố; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, nguồn viện trợ phi Chính phủ; 
 • Đấu thầu; 
 • Đăng ký kinh doanh; 
 • Tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; 
 • Tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật; 
 • Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động để hoạt động theo quy định từ ngân sách và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cơ cấu tổ chức

Ban giám đốc

Có: 1 Giám đốc Sở và 3 Phó giám đốc

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

 • Văn phòng sở
 • Thanh tra sở
 • Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
 • Phòng Đăng ký kinh doanh
 • Phòng Kinh tế ngành
 • Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư
 • Phòng Kinh tế đối ngoại
 • Phòng khoa giáo, văn xã
 • Phòng doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân
 • Phòng Hợp tác công – tư

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc

 • Trung tâm Tư vấn Đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư

Thông tin liên hệ các lãnh đạo Sở

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email
BAN GIÁM ĐỐC
1 Bà Lê Thị Huỳnh Mai Giám đốc Sở (028) 38.249.356 [email protected] 
2 Ông Nguyễn Trung Anh Phó Giám đốc Sở (028) 38.293.174 [email protected] 
3 Ông Trần Anh Tuấn Phó Giám đốc Sở (028) 38.295.710 [email protected] 
4 Ông Đào Minh Chánh Phó Giám đốc Sở (028) 38.272.190 [email protected] 
LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG BAN
1 Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt Chánh Văn phòng (028) 38.293.174 [email protected] 
2 Ông Phạm Trung Kiên Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch (028) 38.291.839 [email protected] 
3 Ông Đỗ Anh Tuấn Trưởng phòng Kinh tế ngành (028) 38.298.198 [email protected] 
4 Ông Trần Bạch Ngọc Trưởng phòng Hợp tác công – tư (028) 38.290.199 [email protected] 
5 Ông Phan Thanh Luyến Chánh Thanh tra (028) 38.258.892 [email protected] 
6 Ông Lê Như Hải Long Trưởng phòng Khoa giáo, văn xã (028) 38.294.099 [email protected] 
7 Bà Nguyễn Thị Mai Trinh Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh (028) 38.297.833 [email protected] 
8 Bà Tô Thị Kim Thoa Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế  tập thể và tư nhân (028) 38.238.988 [email protected] 
9 Ông Phạm Tuấn Anh Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại (028) 38.227.495 [email protected] 
10 Ông Nguyễn Tuấn Anh Phó Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư (028) 38.299.194 [email protected] 

– Số điện thoại Văn thư: (028) 38.293.174

Đánh giá bài viết

Tôi là Lan Anh - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường tài chính cũng như đầu tư. Rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ, cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, đầu tư hiệu quả nhất!

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC