Thông tin về Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Phước

0
Đầu tư BĐS

Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Phước

Thành lập Sở kế hoạch đầu tư Bình Phước

Từ tháng 01 năm 1997, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 56/QĐ-UB ngày 06/01/1997 của UBND tỉnh Bình Phước.

Khi vừa mới thành lập tổng số công chức, viên chức và người lao động (CC,VC-NLĐ) của Sở là 21 người được phân bố tại 05 phòng ban. Đến nay hệ thống phòng ban của Sở gồm 09 phòng ban và 01 đơn vị trực thuộc với tổng số CC,VC-NLĐ của Sở là 59 người, trong đó có 07 kỹ sư Xây dựng, 25 cử nhân Kinh tế, 04 cử nhân Luật, 08 đại học khác, 01 cao đẳng, 04 hợp đồng lao động 68.

Hiện tại, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước có địa chỉ: Số 626, QL14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản riêng và có con dấu riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND, đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 18 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước.

Theo đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Bình Phước về việc đính chính thời điểm có hiệu lực của Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Bình Phước.

Tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 đã nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước.

Các phòng ban trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

Văn Phòng Sở

– Nhiệm vụ và quyền hạn:

 • Tổ chức nhân sự
 • Công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin
 • Thực hiện công tác Tài chính – Kế toán
 • Thực hiện công tác Văn thư – Lưu trữ của Sở
 • Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật trong cơ quan
 • Công tác Hành chính – Quản trị
 • Công tác pháp chế
 • Công tác thanh tra, kiểm tra
 • Công tác Tổng hợp và các công tác khác theo sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở.

– Thông tin liên hệ:

Phòng Tổng hợp – Quy hoạch

– Nhiệm vụ và quyền hạn:

 • Tham mưu Ban Giám đốc trình UBND tỉnh
 • Tham mưu Ban Giám đốc trong công tác quản lý về quy hoạch và kế hoạch
 • Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ của Sở thuộc lĩnh vực Quốc phòng – An ninh.
 • Tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh niên.
 • Tham mưu Ban Giám đốc trong việc thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch theo quy định của pháp luật và UBND tỉnh phân công hoặc ủy quyền.
 • Tham mưu Ban Giám đốc thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH của tỉnh và trong các lĩnh vực công tác được giao.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

– Thông tin liên hệ:

 • Điện thoại:02751.3870773

Phòng Đăng ký kinh doanh

– Nhiệm vụ và quyền hạn:

 • Tham mưu giúp lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh
 • Về doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp
 • Tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án theo Luật Đầu tư quy định.
 • Đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế phòng sẽ tham mưu Lãnh đạo Sở cấp cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Cũng như thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế.
 • Tham mưu giúp lãnh đạo Sở trong công tác xây dựng kế hoạch, chương trình hợp tác đầu tư với các tỉnh, thành trong và ngoài nước; đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo pháp luật quy định và hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền.
 • Giúp Giám đốc tham mưu UBND tỉnh việc thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và PCI của Sở.
 • Tham mưu những nội dung khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, với Ban Giám đốc Sở và đề xuất hướng giải quyết.
 • Về kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh hàng năm và 05 năm. Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tư vấn và hỗ trợ các thủ tục giải quyết cho người dân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Sở tham mưu, giải quyết các thủ tục hành chính.
 • Tham mưu Ban Giám đốc thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các quan có liên quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao.
 • Thực hiện công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

– Thông tin liên hệ:

 • Điện thoại:0271.3870772

Phòng Đầu tư, Thẩm định và Giám sát đầu tư

– Nhiệm vụ và quyền hạn:

 • Về quản lý đầu tư công
 • Tham mưu Ban Giám đốc trong công tác quản lý nguồn vốn vay ưu đãi, vốn ODA của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
 • Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của ngành kế hoạch và đầu tư.
 • quản lý đấu thầu
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

– Thông tin liên hệ: 

 • Điện thoại:0271.3898797

Thông tin về lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

Giám đốc Sở – Ông Võ Sá

– Điện thoại: 0913 937 206;

– Địa chỉ thư điện tử: [email protected] 

– Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

Phó Giám đốc Sở – Ông Huỳnh Văn Minh

– Điện thoại: 0933 998 799;

– Email: [email protected]

– Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

Phó Giám đốc Sở – Ông Nguyễn Đức Thành

– Điện thoại: 0913 627 923

– Email: [email protected]

– Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp

Đánh giá bài viết

Tôi là Lan Anh - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường tài chính cũng như đầu tư. Rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ, cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, đầu tư hiệu quả nhất!

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC