Thủ tục và điều kiện đầu tư dự án nhà ở theo quy định pháp luật 

0
Đầu tư BĐS

Điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được quy định như thế nào?

Điều-kiện-làm-chủ-đầu-tư-dự-án-xây-dựng-nhà-ở-thương-mại-được-quy-định-như-thế-nào

Theo quy định tại Điều 21 Luật Nhà ở 2014 về điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được cụ thể như sau: 

– Các doanh nghiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định mà pháp luật Việt Nam ban hành 

– Có vốn ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để thực hiện đối với các dự án dựa trên quy định mà pháp luật ban hành về đầu tư, điều này được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020)

– Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật 

Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại lựa chọn chủ đầu tư dự án được quy định như sau: 

Căn cứ tại Điều 22 Luật Nhà ở 2014 về dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và lựa chọn chủ đầu tư dự án cụ thể như sau:

– Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải được lập, thẩm định và phê duyệt triển khai thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng.

– Việc lựa chọn đầu tư theo dự án xây dựng nhà ở thương mại thực hiện thông qua các hình thức sau: 

+ Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Đấu thầu dự án có sử dụng đất;

+ Chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư được chấp thuận thì việc xác định chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng. Chính phủ quy định chi tiết điểm này (được sửa đổi bởi điểm b khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020)

Hồ sơ pháp lý đăng ký làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Hồ sơ pháp lý đăng ký làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được quy định tại Điều 7 Thông tư 19/2016/TT-BXD, cụ thể như sau:

– Hồ sơ pháp lý đăng ký làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại bao gồm các giấy tờ sau đây:

+ Văn bản đăng ký làm chủ đầu tư dự án của nhà đầu tư, sẽ gồm các nội dung: tên, địa chỉ nhà đầu tư, các đề xuất của nhà đầu tư, dự kiến tiến độ thực hiện dự án

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo giấy tờ chứng minh có đủ số vốn được hoạt động kinh doanh bất động sản (vốn điều lệ) theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;

+ Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư áp dụng như quy định tại điểm d khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

– Trường hợp thuộc diện chỉ định chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này, nhà đầu tư còn phải có thêm giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại

Trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được quy định tại Điều 8 Thông tư 19/2016/TT-BXD, cụ thể như sau:

– Trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP được thực hiện như sau:

+ Trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá, pháp luật về đất đai;

+ Trường hợp các cơ quan phê duyệt dự án đấu giá là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thì trong văn bản phê duyệt kết quả đầu tư đấu giá sẽ phải bao gồm cả nội dung công nhận nhà đầu tư trúng đấu giá làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở; văn bản này được gửi 01 bản cho Sở Xây dựng để theo dõi, tổng hợp

+ Trường hợp cơ quan phê duyệt kết quả đấu giá không phải là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan phê duyệt kết quả đấu giá có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kèm theo kết quả đấu giá và hồ sơ pháp lý về việc trúng đấu giá công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan về việc phê duyệt kết quả đấu giá, hồ sơ kết quả đấu giá và hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư trúng đấu giá sau cuộc đấu giá, Ủy ban nhân dân quận, huyện ra văn bản công nhận người trúng đấu giá. Với tư cách là chủ đầu tư dự án nhà ở, văn bản này được gửi 01 bản cho Sở Xây dựng để theo dõi, tổng hợp.

– Đối với việc lựa chọn chủ đầu tư được quy định theo điểm b khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì Sở Xây dựng chủ trì tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận chủ đầu tư dự án theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này.

– Trường hợp nhà đầu tư có đủ điều kiện để được giao làm chủ đầu tư dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì thực hiện theo trình tự như sau:

+ Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 7 của Thông tư 19/2016/TT-BXD tại Sở Xây dựng nơi có dự án;

+ Sau khi nhận hồ sơ, Sở Xây dựng đã tổ chức họp Tổ chuyên gia (quy định tại khoản 4 Điều này) để xem xét và đánh giá năng lực nhà đầu tư, trường hợp nhà đầu tư đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án thì Sở Xây dựng có văn bản kèm theo biên bản họp Tổ chuyên gia và hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ công nhận nhà đầu tư làm chủ dự án dựa trên mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này, trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án thì Sở Xây dựng có văn bản thông báo để nhà đầu tư biết rõ lý do.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Tổ chuyên gia để xem xét, đánh giá hồ sơ năng lực của nhà đầu tư đối với trường hợp lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức quy định tại khoản 3 Điều này. Thành phần Tổ chuyên gia bao gồm đại diện các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch – Kiến trúc (đối với các thành phố trực thuộc Trung ương có Sở Quy hoạch-  Kiến trúc) do Sở Xây dựng làm thường trực.

Xem thêm các dự án đầu tư nhà ở xã hội trên toàn quốc: TẠI ĐÂY 

Như vậy trên đây là một số điều kiện và thủ tục để đầu tư dự án nhà ở do pháp luật ban hành. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về việc đầu tư bất động sản, hãy truy cập ngay website Daututietkiem.vn để biết thêm về kiến thức  chi tiết, hoặc để lại thông tin phía dưới phần bình luận này nhé. 

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC