Thông tin Sở kế hoạch đầu tư tỉnh An Giang

0
Đầu tư

Đôi nét về Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang 

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, có vai trò tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế, chiến lược quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, đầu tư quốc gia, đầu tư nước ngoài tại chỗ, quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, viện trợ từ nước ngoài, chính phủ.

Đăng ký kinh doanh tại địa phương, tổng hợp, thống nhất quản lý các vấn đề liên quan đến tổng công ty, kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong khuôn khổ quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, dưới sự chỉ đạo, điều hành của tổ chức, biên chế và công tác của UBND, cùng với đó chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra mọi nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Cơ cấu tổ chức bộ máy của tỉnh 

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang

Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang là ai? 

Được sự bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ngày 4/8/2021 ông Phạm Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn, đến nhận nhiệm vụ của Ban cán sự đảng UBND tỉnh An Giang, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Phạm Minh Tâm - Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang

Ông Phạm Minh Tâm – Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang

Các cơ quan chuyên môn của Sở 

  • Văn phòng Sở
  • Thanh tra Sở
  • Phòng Đăng ký kinh doanh
  • Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
  •  Phòng Doanh nghiệp
  • Phòng Kế hoạch ngành
  • Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Thông tin liên hệ cán bộ Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang 

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
A Lãnh đạo Sở
1 Phạm Minh Tâm Giám đốc Sở 0919.228.890 [email protected]
2 Trương Ngọc Hưng Phó Giám đốc Sở 0918.555.967 [email protected]
3 Trang Công Cường Phó Giám đốc Sở 0918.008.191 [email protected]
4 Nguyễn Hữu Nghị Phó Giám đốc Sở 0984.526.551 [email protected]
B Các Phòng thuộc Sở
I Văn phòng Sở (0296.3) 852.913 – (0296.3) 831.234
1 Võ Hoàng Phi Chánh Văn phòng 0919.053.315 [email protected]
2 Ngô Hùng Kiệt Phó Chánh Văn phòng 0947.108.741 [email protected]
3 Nguyễn Ngọc Thanh Chuyên viên 0913.770.708 [email protected]
4 Tăng Giang Nam Kế toán 0985.058.532 [email protected]
5 Bùi Thị Bích Trân Chuyên viên 0906.900.049 [email protected]
6 Trung Vương Hoàng Lượng Chuyên viên 0944.089.196 [email protected]
7 Lê Minh Sáng Văn thư 0917.187.191 [email protected]
8 Nguyễn Văn Trạng Tài xế 0918.536.850  
9 Nguyễn Thị  Điệp Tạp vụ 0359.549.765  
10 Anh Thành Bảo vệ 0939.086.712  
II Thanh tra Sở (0296.3) 852.641
1 Đỗ Minh Trí Phó chánh Thanh tra Sở

(Phụ trách Phòng)

0939.794.488 [email protected]
2 Phương Cẩm Tú Phó chánh Thanh tra Sở 0966.061.061 [email protected]
3 Lý Duy Bảo Thanh tra viên 0944.349.859 [email protected]
III Phòng Tổng Hợp – Quy Hoạch (0296.3) 852.641
1 Chau Râm Qui Rứt Phó Trưởng phòng 0906.304.385 [email protected]
2 Bùi Tiến Lên Chuyên viên 0989.216.436 [email protected]
3 Lương Kim Nhàn Chuyên viên 0919.028.420 [email protected]
4 Đinh Thị Mộng Tuyền Chuyên viên 0918.332.918 [email protected]
5 Nguyễn Võ Khánh Trang Chuyên viên 0919.001.895 [email protected]
IV Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (0296.3) 854.692 – (0296.6) 250.333
1 Nguyễn Phú Quốc Trưởng phòng 0913.694.337 [email protected]
2 Nguyễn Văn Dũng Phó Trưởng phòng 0919.335.321 [email protected]
3 Lê Thị Bạch Mai Chuyên viên 0942.871.177 [email protected]
4 Trần Thanh Việt Chuyên viên 0918.747.749 [email protected]
5 Lê Thị Bé Thùy Chuyên viên 0967.897.575 [email protected]
V Phòng Doanh Nghiệp (0296.3) 831.232 – (0296.3) 831.233
1 Lê Kim Duyên Trưởng phòng 0918.888.747 [email protected]
2 Phạm Nguyễn Thiên Kim Phó Trưởng phòng 0945.424.542 [email protected]
3 Trần Thanh Diễm Chuyên viên 0982.709.741 [email protected]
4 Phạm Hữu Lộc Chuyên viên 0977.113.636 [email protected]
5 Lâm Thị Hồng Hạnh Chuyên viên 0944.954.516 [email protected]
6 Lê Vĩnh Sang Chuyên viên 0988.330.544 [email protected]
VI Phòng Kế hoạch Ngành (0296.3) 854.691 – (0296.3) 859.221
1 Huỳnh Thị Kim Chi Phó Trưởng phòng 0913.694.467 [email protected]
2 Đặng Văn Tiền Chuyên viên 0918.800.151 [email protected]
3 Trần Thanh Tú Chuyên viên 0939.274.289 [email protected]
4 Vũ Yến Anh Chuyên viên 0945.205.090 [email protected]
5 Nguyễn Hoàng Xuân Diệu Chuyên viên 0888.118.067 [email protected]
VII Phòng Đấu Thầu, Thẩm Định & Giám Sát Đầu Tư (0296.3) 853.526
1 Lê Hữu Phước Trưởng phòng 0939.025.678 [email protected]
2 Hồ Thị Hương Trang Phó Trưởng phòng 0996.997.100 [email protected]
3 Trần Ngọc Tân Chuyên viên 0915.528.069 [email protected]
4 Mai Phạm Trung Hòa Chuyên viên 0949.929.989 [email protected]
5 Nguyễn Tuấn Anh Huy Chuyên viên 0976.343.277 [email protected]
C Trung tâm thuộc Sở      
I Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp (0296.3) 949.350 – (0296.6) 250.350
1 Nguyễn Minh Trí Phó Giám đốc

(Phụ trách Trung tâm)

0918.892.989 [email protected]
2 Nguyễn Công Khai Phó Giám đốc 0939.777.778 [email protected]
3 Đỗ Huỳnh Mỹ Hạnh Chuyên viên 0949.112.279 [email protected]
4 Hồ Thị Kim Phụng Kế toán 0946.457.715 [email protected]
5 Diệp Thị Diễm Trúc Chuyên viên 0916.196.822 [email protected]
6 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt Chuyên viên 0913.779.456 [email protected]
7 Nguyễn Hương Thủy Tiên Chuyên viên 0988.886.911 [email protected]
8 Châu Trần Sơn Điền Chuyên viên 0916.293.777 [email protected]
II Trung Tâm Thẩm Định Dự Án Đầu Tư  (0296.3) 854.693 – (0296.3)954.723
1 Nguyễn Hòa Bình Phó Giám đốc

(Phụ trách Trung tâm)

0949.937.868 [email protected]
2 Dương Thị Thanh Hương Phó Giám đốc 0919.424.340 [email protected]
3 Châu Phú Hòa Trưởng phòng Dự án 0918.363.020 [email protected]
4 Phạm Hồng Nhanh Trưởng phòng Tổ chức hành chính 0919.140.113 [email protected]
5 Trương Đăng Khoa Trưởng phòng Thầu 0919.017.172 [email protected]
6 Phan Chí Thiện Phó Trưởng phòng Thầu 0917.161.989 [email protected]
7 Nguyễn Đức Hiền Chuyên viên 0939.879.108 [email protected]
8 Nguyễn Thị Kim Ngọc Kế toán 0373.517.584 [email protected]
9 Nguyễn Ngọc Lý Chuyên viên 0383.985.781 [email protected]
10 Nguyễn Thị Ngọc Bảo Chuyên viên 0916.379.937 [email protected]
11 Huỳnh Lê Minh Hiển Chuyên viên 0916.380.095 [email protected]
12 Phạm Hoàng Nam Chuyên viên 0917.209.961 [email protected]
13 Châu Tuấn Đạt Chuyên viên 0917.547.745 [email protected]
14 Nguyễn Thu Nga Chuyên viên 0919.683.784 [email protected]
15 Phạm Tuấn Anh Tài xế 0976.999.707 [email protected]

 

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC