Thông tin về Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Cần Thơ

0
Đầu tư BĐS
Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Cần Thơ

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Cần Thơ

Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Cần Thơ được thành lập khi nào?

Đảng và Nhà nước ta đã quyết định thành lập cơ quan kế hoạch ở các tỉnh và thành phố khu vực phía Nam sau ngày giải phóng 30 tháng 04 năm 1975.

Theo đó, trước đây Ủy ban Kinh tế – Kế hoạch (sau là Ủy ban Kế hoạch) tỉnh Hậu Giang được thành lập theo Quyết định số 40/QĐ.UBT.76 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành ngày 03/06/1976 quy định về tổ chức, bộ máy, giao quyền hạn và trách nhiệm cho Ủy ban Kinh tế – Kế hoạch tỉnh Hậu Giang (tách ra từ Ban Kinh tế – Kế hoạch Khu Tây Nam Bộ). Đến tháng 02/1992, do chia tách tỉnh nên Ủy ban Kế hoạch tỉnh Hậu Giang được tách thành hai cơ quan là Ủy ban Kế hoạch tỉnh Sóc Trăng và Ủy ban Kế hoạch tỉnh Cần Thơ. Ngày 27/01/1996, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ ký quyết định số 141/QĐ.Ct.TCCB.96 về việc tổ chức lại và đổi tên Ủy ban Kế hoạch tỉnh Cần Thơ thành tên mới: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cần Thơ.

Vào ngày 02/01/2004, Ủy ban Nhân dân lâm thời thành phố Cần Thơ có quyết định số 05/2004/QĐ-UB về việc thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 31/12/2009, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành theo quyết định số 70/2009/QĐ-UB.

Hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2010 (thay thế Quyết định số 05/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 01 năm 2004) của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.

Hiện tại, Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ có địa chỉ tại: 17 Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Thời gian làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ 

Thời gian làm việc và hoạt động của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Cần Thơ được thực hiện theo quy định giờ hành chính nhà nước. Cụ thể:

 • Buổi sáng: từ 7h30 – 11h30;
 • Buổi chiều: từ 13h00 – 17h00.

Nghỉ thứ bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước.

Chức năng và nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ

Căn cứ Quyết định số 15/2016/QĐ-UB ngày 24 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố Cần Thơ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

“Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý  nhà nước về quy  hoạch, kế  hoạch và đầu tư,  gồm: tổng hợp về  quy hoạch, kế  hoạch phát  triển kinh  tế  – xã hội; tổ  chức thực  hiện và  đề xuất về  cơ chế,  chính  sách  quản  lý  kinh  tế  – xã hội trên  địa  bàn  thành  phố; đầu  tư  trong nước,  đầu  tư nước  ngoài  ở  địa phương;  quản  lý  nguồn hỗ trợ phát  triển  chính thức  (ODA),  nguồn  vốn  vay  ưu  đãi  của  các  nhà  tài  trợ,  nguồn  viện  trợ  phi Chính  phủ  nước  ngoài;  đấu  thầu;  đăng  ký  doanh  nghiệp  trong  phạm  vi  địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về  doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ  chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

   Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có  con dấu và tài  khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành  phố;  đồng  thời  chịu  sự  chỉ  đạo,  hướng  dẫn,  thanh  tra,  kiểm  tra  về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.”

Các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cần Thơ

Sở Kế hoạch và Đầu tư có Ban Giám đốc; 02 bộ phận trực thuộc: Văn phòng, Thanh tra; 04 Phòng nghiệp vụ: Tổng hợp – Quy hoạch, Kinh tế, Đăng ký kinh doanh, Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư và 01 đơn vị trực thuộc: Trung tâm Hỗ trợ DNNVV thành phố Cần Thơ.

Thông tin liên hệ của lãnh đạo đơn vị

Giám đốc: Ông Lê Thanh Tâm

 • Điện thoại di động: 0949.89.77.77
 • Email: [email protected] 
 • Giám đốc Sở là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Sở trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật.

Phó Giám đốc

Là người giúp Giám đốc điều hành, quản lý công việc cơ quan, hiện Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa có 03 Phó Giám đốc, mỗi Phó Giám đốc trực tiếp điều hành, quản lý một số phòng nghiệp vụ, bộ phận trực thuộc theo sự phân công của Giám đốc.

Ông Trương Quốc Trạng

 • Điện thoại cố định: 02923.732.241
 • Điện thoại di động: 0917 .494949
 • Email: [email protected] 

Ông Nguyễn Thanh Hải

 • Điện thoại cố định: 0292.3834.076
 • Điện thoại di động: 0939.676.329
 • Email: [email protected] 

Ông Trần Phú Lộc Thành

Điện thoại liên hệ các bộ phận/phòng nghiệp vụ

 • Văn phòng:  0292.3830.235
 • Thanh tra:  0292.3731.280 
 • Tổng hợp Quy hoạch:  0292.3834.124 – 0292.3832.634
 • Đăng ký kinh doanh: 0292.3831.627
 • Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư: 0292.3731.633
 • Kinh tế: 0292.3833.631
 • Trung tâm Hỗ trợ DNNVV thành phố Cần Thơ: 0292.3769.555

Đánh giá bài viết

Tôi là Lan Anh - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường tài chính cũng như đầu tư. Rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ, cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, đầu tư hiệu quả nhất!

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC