Thông tin về Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp

0
Đầu tư BĐS

Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Tháp

Thông tin liên hệ Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 11, đường Võ Trường Toản, phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại: 0277.3851101

Fax: 0277.3852955

Email: [email protected]

Website: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG THÁP  

Chức năng và nhiệm vụ của Sở

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp có tư cách pháp nhân, trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp có chức năng và nhiệm vụ ghi nhận tại Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Sơ đồ tổ chức

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, sơ đồ tổ chức và phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm có 01 Giám đốc, không quá 03 Phó Giám đốc và 08 phòng, đơn vị, cụ thể như sau:

 • Văn phòng.
 • Thanh tra.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Phòng Đấu thầu, Thẩm định.
 • Phòng Nghiệp vụ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Phòng Hợp tác Đầu tư.
 • Phòng Tổng hợp, Quy hoạch.
 • Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp.

Ban Giám đốc

Giám đốc: Trương Hòa Châu

– Năm sinh: 1963.

– Quê quán: xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

– Ngày tham gia công tác: 01/01/1982.

– Ngày vào Đảng: 10/9/1989.

– Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế.

– Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

– Chức vụ hiện nay: Tỉnh uỷ viên, Ủy viên UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Chức vụ trước đây: Từ năm 2009 đến năm 2015 giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; năm 2015 được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nay.

– Địa chỉ email:

– Số điện thoại

 • Cơ quan: 0277. 3877156
 • DĐ: 0913972169

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Cẩn

– Năm sinh: 1967.

– Quê quán: xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

– Ngày tham gia công tác: 02/01/1991.

– Ngày vào Đảng: 09/9/1996.

– Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ nông.

– Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

– Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Chức vụ trước đây: Từ năm 2016 đến năm 2017 giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính; năm 2017 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nay.

– Địa chỉ email:

– Số điện thoại:

 • Cơ quan: 0277. 3852734
 • DĐ: 0913831099

Phó Giám đốc: Phạm Thị Ngọc Đào

– Năm sinh: 1980.

– Quê quán: xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

– Ngày tham gia công tác: 20/11/2003.

– Ngày vào Đảng: 23/9/2004.

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng.

– Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

– Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Chức vụ trước đây: Từ năm 2014 đến năm 2016 giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Kinh tế – Xã hội thuộc Văn phòng Tỉnh ủy; năm 2016 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến nay.

– Địa chỉ email:

– Số điện thoại:

 • Cơ quan: 0277. 3853798
 • DĐ: 0918929229

Điện thoại liên hệ các phòng ban 

 • Văn phòng Sở: 0277.3851101
 • Phòng Tổng hợp quy hoạch: 0277.3852733
 • Phòng đấu thầu, thẩm định: 0277.3853802
 • Phòng Đăng ký kinh doanh: 0277.3852866
 • Phòng Thanh tra: 0277.3871646
 • Phòng Nghiệp vụ kế hoạch và đầu tư: 0277.3854812
 • Phòng Hợp tác đầu tư: 0277.3877746
 • Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp: 0277.3929797

Đánh giá bài viết

Tôi là Lan Anh - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường tài chính cũng như đầu tư. Rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ, cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, đầu tư hiệu quả nhất!

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC