Trái phiếu GELEX – Triển vọng trong việc đầu tư 

0
Trái phiếu

Đôi nét về Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX – Trái phiếu GELEX

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX

GELEX thành lập ngày 10/07/1990, tiền thân là Tổng Công ty Thiết bị Kỹ thuật điện và được cổ phần hóa vào ngày 1/12//2010. Công ty có Vốn điều lệ 4.882 tỷ đồng và là doanh nghiệp có thị phần số 1 trong mảng cung cấp thiết bị điện Việt Nam, trong đó nổi bật là các ngành hàng sản xuất kinh doanh dây cáp điện, máy biến áp phân phối, thiết bị đo điện trung hạ thế, động cơ điện, máy phát điện, thiết bị đóng cắt, bơm điện,… với những thương hiệu nhiều năm liền là thương hiệu quốc gia và có uy tín trên thị trường trong nước cũng như khu vực như Cadivi, Gelex-Emic,…

Hơn 30 năm xây dựng phát triển, Gelex đã trở thành một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành, có tổng số vốn điều lệ 4.882 tỷ đồng, hoạt động theo theo mô hình Holdings, phát triển bền vững hai khối kinh doanh chính gồm: 

  • Sản xuất công nghiệp trong đó cụ thể gồm ngành Sản xuất thiết bị điện và vật liệu xây dựng là chủ lực
  • Hạ tầng gồm sản xuất điện, nước, Khu công nghiệp và hệ sinh thái quanh khu công nghiệp.

Thông tin về trái phiếu GEX phát hành

GEX là doanh nghiệp tài chính đã phát hành số lượng trái phiếu lớn trong nhiều năm nay với các sản phẩm trái phiếu đa dạng, do đó nhà đầu tư có thể tự do lựa chọn được trái phiếu phù hợp với nhu cầu của bản thân. Năm 2021, lũy kế doanh thu thuần của GEX đạt 28.769 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.054 tỷ đồng, tăng lần lượt 59% và 72% so với năm 2020.

Trong đó các sản phẩm chủ yếu mà GEX phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu có tài sản bảo đảm và trái phiếu không kèm chứng quyền. Hiện nay, các sản phẩm mà GEX phát hành có kỳ hạn là 3 năm với lãi suất cụ thể như sau: cố định 10%/năm trong 2 năm đầu. Kể từ năm thứ 3, lãi suất sẽ bằng trung bình lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng quốc doanh + 3.5%/năm.

Đợt phát hành trái phiếu gần nhất của GEX

Ngày 7/1/2022, Tập đoàn Gelex – CTCP (Mã chứng khoán GEX) đã phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn ba năm. Ngày hoàn tất đợt phát hành trái phiếu là 7/1 và được đáo hạn vào ngày 23/12/2024. Theo đó, các thông tin khác về loại trái phiếu, lãi suất, trái chủ, đơn vị thu xếp cho thương vụ… đều không được công bố.

Trước đó, công ty đã phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu cho 1 tổ chức tín dụng vào ngày 23/12/2021, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định là 8,5%/năm và trả lãi 3 tháng một lần. Và được phát hành nhằm mục đích huy động để tăng quy mô hoạt động của doanh nghiệp, nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Thông tin công bố, gói trái phiếu này sẽ được bảo đảm bằng một số lượng cổ phần của Tổng công ty Viglacera thuộc quyền sở hữu của CTCP Hạ tầng Gelex và/hoặc một số lượng cổ phần CTCP Chế tạo điện cơ Hà Nội thuộc quyền sở hữu của CTCP Thiết bị điện Gelex và/hoặc một số lượng cổ phần CTCP Dây cáp điện Việt Nam.

Theo đó, đến ngày 31/12/2021, công ty cũng vừa phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm cho 1 tổ chức tín dụng trong nước, lãi suất 12 tháng đầu tiên là 8,5%/năm và sau đó điều chỉnh theo thị trường. Kỳ trả lãi là 6 tháng một lần. Tài sản đảm bảo là một số lượng cổ phần Tổng công ty Viglacera và/hoặc một số lượng cổ phần CTCP Thiết bị điện GELEX và/hoặc một số lượng cổ phần CTCP Dây cáp điện Việt Nam và/hoặc một số lượng cổ phần CTCP Chế tạo điện cơ Hà Nội và/hoặc một số lượng cổ phần CTCP Thiết bị điện.

Phía bên đại diện công ty cho biết số tiền huy động được sử dụng cho mục đích tăng quy mô hoạt động, nhằm bổ sung vốn lưu động.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn công ty đã phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm.

Tình hình kinh doanh GELEX

Tình hình kinh doanh quý III/2021

GEX ghi nhận doanh thu đạt 6.042,64 tỷ đồng trong quý III/2021, lợi nhuận sau thuế đạt 343,83 tỷ đồng, so với cùng kỳ lần lượt tăng 28% và 69%.

Theo đó, doanh thu của Gelex lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 ở mức 19.157,15 tỷ đồng, 1.162,44 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt, lần lượt tăng 59% và 81% so với cùng kỳ.

Trong năm 2021, GEX đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 1.285 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty vượt 10% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/09/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp này so với thời điểm đầu năm tăng gấp đôi, lên gần 54.300 tỷ đồng. Trong đó, do tăng tiền thu từ phát hành cổ phiếu và đi vay nên tiền và tương đương tiền đạt gần 3,334 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần đầu năm. Hàng tồn kho ở mức 11.455 tỷ đồng.

Nợ vay tài chính tăng lên mức 19.488 tỷ đồng do tăng dư nợ vay ngắn hạn và nợ vay dài hạn.

Tình hình kinh doanh quý IV/2021

Năm 2021, nhờ việc hợp nhất báo cáo tài chính của công ty con là Viglacera, kết quả kinh doanh và tổng tài sản của Gelex tăng mạnh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 của Gelex cho thấy lũy kế cả năm 2021 của tập đoàn có kết quả kinh doanh rất khả quan.

Cụ thể, lũy kế cả năm 2021, đạt 28.769 tỷ đồng doanh thu thuần, đạt 2.054 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, so với năm 2020 tăng lần lượt 59% và 72%. Với kết quả này, Gelex hoàn thành kế hoạch doanh thu và đã vượt 60% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (1.285 tỷ đồng) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hồi đầu năm.

Nguyên nhân chủ yếu giúp kết quả kinh doanh của Gelex có sự đột biến trong năm qua chủ yếu từ việc hợp nhất kết quả kinh doanh của Tổng công ty Viglacera – CTCP từ quý II/2021, sau khi Gelex nâng tỷ lệ sở hữu đạt trên 51%. 

Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới tổng tài sản của Gelex năm qua có sự biến động mạnh so với năm 2020.

Theo đó, tổng tài sản của Công ty đạt 61.182 tỷ đồng tại ngày 31/12/2021, so với đầu năm tăng 2,25 lần.

Tình hình kinh doanh GEX

Tại thời điểm cuối năm 2021, có tới 11.604 tỷ đồng là hàng tồn kho trong số 29.868 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, so với thời điểm đầu năm tăng gần 4 lần. Mặc dù so với đầu năm, phải thu ngắn hạn giảm 20% xuống còn 5.032 tỷ đồng, song tập đoàn đang phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi tới 536 tỷ đồng, so với đầu năm tăng gấp 2,32 lần.

Điểm đáng chú ý, là giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn dưới dạng chứng khoán kinh doanh (cổ phiếu, trái phiếu) của Gelex tại ngày 31/12/2021 đã tăng đột biến từ 1.617 tỷ đồng (đầu năm) lên 7.054 tỷ đồng vào cuối năm. Trong đó chủ yếu là khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với giá trị gốc 6.324 tỷ đồng, còn lại là đầu tư cổ phiếu, giá trị 729 tỷ đồng.

Qua các khoản đầu tư này cho thấy, Gelex đã tận dụng tốt nguồn vốn huy động được với lãi suất thấp trong năm vừa qua.

Theo ghi nhận tại ngày 31/12/2021, giá trị nợ phải trả của công ty là 40.680 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần từ mức 18.937 tỷ đồng hồi đầu năm. Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, Gelex đã đi vay 32.175 tỷ đồng và trả nợ gốc vay 25.382 tỷ đồng trong năm 2021.

Vay và nợ thuê tài chính của Gelex tăng mạnh so với đầu năm cả với các khoản vay ngắn hạn và dài hạn. Theo đó tại thời điểm cuối năm 2021, Gelex có 8.149 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, so với đầu năm tăng 88%. Bên cạnh đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn cũng tăng 80% lên 13.973 tỷ đồng, trong đó 7.981 tỷ đồng nợ ngân hàng và 5.866 tỷ đồng nợ trái phiếu.

Theo đó, Gelex đã liên tục triển khai hai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động tổng cộng 1.500 tỷ đồng chỉ trong tuần cuối tháng 12/2021.

Đây đều là lượng trái phiếu có kỳ hạn ba năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, lãi suất cố định 8,5%/năm trong năm đầu, sau đó điều chỉnh theo thị trường. Toàn bộ trái phiếu này được bảo đảm bằng một số lượng cổ phần của các công ty con thuộc quyền sở hữu của Gelex như Viglacera, Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex, Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex,… Trước đó, doanh nghiệp này cũng đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ ngay sau khi thâu tóm Viglacera hồi tháng 5/2021.

Có một khoản mục cũng rất đáng chú ý trong danh mục nợ của Gelex là ghi nhận giá trị 2.780 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện dài hạn từ hoạt động cho thuê văn phòng, bất động sản, trong khi đầu năm chỉ là 42,5 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu của Gelex cũng tăng mạnh so với đầu năm lên 20.502 tỷ đồng vào cuối năm từ mức 8.215 tỷ đồng. Ngoài lý do hợp nhất từ Viglacera thì trong năm qua, phần vốn góp của chủ sở hữu Gelex cũng tăng mạnh từ 4.882 tỷ đồng lên 8.515 tỷ đồng. Trong năm 2021, Gelex đã có đợt phát hành tăng vốn gần 293 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hồi giữa năm và phát hành hơn 70 triệu cổ phiếu để trả cổ tức vào cuối năm.

Dự báo của HSC về GEX

Theo dự báo của HSC, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của GEX tăng trưởng 27% YoY do lợi nhuận từ mảng thiết bị điện phục hồi mạnh mẽ, đóng góp lợi nhuận từ 3 trang trại gió mới đi vào hoạt động vào tháng 10/2021 và tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS 20% cho VGC.

HSC dự báo CAGR EPS pha loãng hoàn toàn 16% trong giai đoạn 2020-2023 do tăng công suất cáp, mở rộng thị phần, đóng góp thêm thu nhập từ VGC và hiệu suất hoạt động cao từ các nhà máy điện mặt trời và điện gió. GEX có định giá khá cao với P/E dự phóng 2022 là 27,5 lần.

Kết luận

Trên đây là thông tin hữu ích về đầu tư trái phiếu GEX cũng như cũng như tình hình kinh doanh và triển vọng khi đầu tư vào loại trái phiếu này. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp những kiến thức hữu ích cho lựa chọn của bạn khi quyết định đầu tư sinh lời và chọn sản phẩm trái phiếu phù hợp để đầu tư. Chúc bạn thành công.

Đánh giá bài viết

Tôi là Lan Anh - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường tài chính cũng như đầu tư. Rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ, cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, đầu tư hiệu quả nhất!

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC