Thông tin về Chi cục Quản lý đất đai Bình Dương

0
Đầu tư BĐS

Thông tin liên hệ của Chi cục Quản lý đất đai Bình Dương

– Chi cục Quản lý đất đai Bình Dương có địa chỉ tại 186 Đại lộ Bình Dương, Khu Phố, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

– Văn phòng Đăng ký đất đai Bình Dương có địa chỉ tại 321 đường Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam.

Thông tin liên hệ 

Thông tin liên hệ

Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo thêm thông tin liên hệ của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương như sau:

 • Địa chỉ: Tầng 09 – Tháp A – Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
 • Điện thoại: 0274 3828 035
 • Email: [email protected]

Nhiệm vụ của Chi cục Quản lý đất đai Bình Dương

Chi cục Quản lý đất đai Bình Dương có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn chính. 

Nhiệm vụ của Chi cục Quản lý đất đai Bình Dương

Nhiệm vụ của Chi cục Quản lý đất đai Bình Dương

Những nhiệm vụ và quyền hạn đó bao gồm:

 • Trình Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị về quy hoạch, các biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến đất đai, đo đạc và bản đồ, viễn thám…
 • Trình UBND tỉnh quy định về hạn mức giao đất và công nhật đất ở cho hộ gia đình.
 • Trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch về lĩnh đất đai, đo đạc và bản đồ, viễn thám.
 • Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai và các dự án sau khi được phê duyệt.
 • Tuyên truyền, giáo dục giúp, nâng cao nhận thức cộng đồng về đất đai trên địa bàn tỉnh.
 • Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương trình UBND tỉnh. Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
 • Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do UBND cấp huyện trình lên UBND cấp tỉnh và kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt.
 • Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất…
 • Trình UBND tỉnh danh mục các công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích từ đất lúa, rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang đất khác.
 • Chỉ đạo thực hiện việc đăng ký và thống kê đất đai
 • Chủ trì việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trình UBND tỉnh quy định.
 • Thẩm định và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 • Thẩm định hồ sơ về đo đạc và bản đồ…
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai Bình Dương

Văn phòng Đăng ký đất đai Bình Dương cũng là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. 

Chức năng

Phòng Đăng ký đất đai Bình Dương có chức năng tham mưu, giúp Sở Tài nguyên và Môi trường:

 • Thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất
 • Xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai
 • Thống kê, kiểm kê đất đai
 • Cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật
 • Thực hiện các dịch vụ chuyên môn kỹ thuật về đất đai và đo đạc bản đồ.

Nhiệm vụ 

Văn phòng Đăng ký đất đai Bình Dương sẽ thực hiện các nhiệm vụ chính như sau:

 • Đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Lập, chỉnh lý, cập nhật và quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 • Quản lý việc cấp phát và sử dụng phôi Giấy chứng nhận đã phát hành về địa phương
 • Đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai và xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai 
 • Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai cho các tổ chức, cá nhân.
 • Biên mục, chỉnh lý tài liệu hồ sơ lưu trữ đất đai.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương ban hành.

Kết luận 

Trên đây là những thông tin liên hệ và chức năng nhiệm vụ của Chi cục Quản lý đất đai và Văn phòng Đăng ký đất đai ở Bình Dương. Cả hai đều là những bộ phận quan trọng giúp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ thuộc nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý đất đai. Hy vọng thông tin này hữu ích cho các bạn. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Đánh giá bài viết

Tôi là Dung - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư. Tôi rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ bạn dù chỉ một phần nhỏ trong công việc đầu tư.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY

  BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC