Phần bù rủi ro thị trường là gì? Cách tính và ứng dụng thực tế

0
Kiến thức tài chính

Phần bù rủi ro thị trường là gì?

Phần bù rủi ro thị trường trong tiếng Anh gọi là Market Risk Premium. Đây là khoản lợi nhuận bổ sung mà nhà đầu tư sẽ nhận được (hoặc dự kiến ​​nhận được) từ việc nắm giữ danh mục đầu tư rủi ro trên thị trường thay vì tài sản phi rủi ro. 

Lý tưởng nhất là một khoản đầu tư là mang lại tỷ suất sinh lợi cao với rủi ro thấp, nhưng đôi khi các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro để có thể kiếm được phần lợi nhuận lớn hơn.

Phần bù rủi ro thị trường

Phần bù rủi ro thị trường

Phần bù rủi ro thị trường là một phần của mô hình định giá tài sản vốn (Capital Asset Pricing Model – CAPM). Các nhà phân tích và nhà đầu tư sử dụng mô hình này để tính toán tỷ suất sinh lợi có thể chấp nhận được cho một khoản đầu tư. Nhà đầu tư luôn muốn có tỷ suất sinh lợi cao nhất có thể kết hợp với mức độ biến động thấp nhất của lợi nhuận.

Đặc điểm của phần bù rủi ro thị trường

Những đặc điểm của phần bù rủi ro thị trường như sau:

– Phần bù yêu cầu và dự kiến ​​là khác nhau giữa các nhà đầu tư. Trong quá trình tính toán, nhà đầu tư cần tính đến chi phí cần bỏ ra để có được khoản đầu tư.

– Với phần bù rủi ro thị trường trong quá khứ, lợi nhuận sẽ khác nhau tùy thuộc vào công cụ mà nhà phân tích sử dụng. Hầu hết các nhà phân tích sử dụng S&P 500 làm tiêu chuẩn để tính toán hiệu suất thị trường trong quá khứ.

– Thông thường, lợi tức trái phiếu chính phủ là công cụ được sử dụng để xác định tỷ suất sinh lợi phi rủi ro, vì nó có rất ít hoặc không có rủi ro.

– Trong CAPM, lợi nhuận của một tài sản là lãi suất phi rủi ro, cộng với lợi nhuận bổ sung, nhân với hệ số beta của tài sản đó. Hệ số beta là thước đo mức độ rủi ro của một tài sản so với thị trường tổng thể. Lợi nhuận bổ sung được điều chỉnh theo rủi ro của tài sản.

Ví dụ: Một tài sản không có rủi ro, vì vậy không có hệ số beta, phần bù rủi ro thị trường cũng không có. Mặt khác, một tài sản có độ rủi ro cao, với hệ số beta là 0,8, sẽ nhận phần bù rủi ro thị trường tương ứng.

Cách tính phần bù rủi ro thị trường

Cách tính theo công thức như sau:

Phần bù rủi ro thị trường = Tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng – Lãi suất phi rủi ro

Ví dụ:

Chỉ số S&P 500 đã tạo ra lợi nhuận 9% vào năm trước và lãi suất hiện tại của tín phiếu kho bạc là 6%. Vậy phần bù rủi ro thị trường là: 9% – 6% = 3%.

Các khái niệm liên quan

Phần bù rủi ro thị trường lịch sử

Phần bù rủi ro thị trường lịch sử là một phép đo hiệu suất đầu tư trong quá khứ của lợi nhuận được lấy từ một công cụ đầu tư được sử dụng để xác định phần bù. Phần bù rủi ro thị trường trước đây sẽ tạo ra cùng một kết quả cho tất cả các nhà đầu tư, vì việc tính toán giá trị dựa trên kết quả hoạt động trong quá khứ.

Phần bù rủi ro thị trường bắt buộc

Phần bù rủi ro thị trường bắt buộc là tỷ lệ hoàn vốn tối thiểu mà các nhà đầu tư nên tìm kiếm, đôi khi được gọi là tỷ lệ hoàn vốn vượt rào. Nếu tỷ suất sinh lợi của một khoản đầu tư thấp hơn tỷ suất sinh lợi yêu cầu thì nhà đầu tư sẽ khó có thể đầu tư.

Phần bù rủi ro thị trường kỳ vọng

Dựa trên kỳ vọng, phần bù rủi ro thị trường kỳ vọng cũng sẽ thay đổi tùy thuộc vào nhà đầu tư.

Kết luận 

Trên đây là những thông tin về khái niệm đặc điểm và cách tính phần bù rủi ro thị trường. Hy vọng những thông tin này hữu ích với bạn đọc. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Đánh giá bài viết

Tôi là Dung - Biên tập viên phân tích tài chính, với 5 năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư. Tôi rất hy vọng những kiến thức mà tôi học hỏi và tích lũy được có thể hỗ trợ bạn dù chỉ một phần nhỏ trong công việc đầu tư.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC