Chuyên mục Chưa được phân loại

Nội dung và quy trình thẩm định phê duyệt dự án đầu tư công 

Bình luận

Với một dự án đầu tư công, trước khi tiến hành công trình thì đều phải trải qua quá trình thẩm định rồi mới quyết định đầu tư dự án. Hiện nay việc thẩm định phê duyệt dự án đầu tư công được pháp luật cụ thể như thế nào và nội dung của dự […]