Nội dung hạch toán việc mua tài sản bằng quỹ đầu tư phát triển 

0
Kiến thức tài chính

Quỹ đầu tư phát triển là gì?

Quỹ đầu tư phát triển là gì?

Quỹ đầu tư phát triển là gì?

Quỹ đầu tư phát triển chủ yếu được trích từ lợi nhuận sau thuế còn lại của công ty theo một tỷ lệ nhất định do hội đồng quản trị hoặc Giám đốc quyết định. Đối với các công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu việc trích lập các khoản lợi nhuận sau thuế phải tuân theo quy định của nhà nước. 

Mục đích sử dụng quỹ đầu tư phát triển 

  • Đầu tư mở rộng và phát triển kinh doanh;
  • ­Đổi mới, thay thế hoàn chỉnh máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ,
  • nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật;
  • ­ Đổi mới trang thiết bị và điều kiện làm việc trong doanh nghiệp
  • ­ Nghiên cứu khoa học, đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật,
  • nghiệp vụ cho công nhân viên trong doanh nghiệp;
  • ­ Bổ sung vốn,…

Hạch toán việc mua tài sản cố định bằng quỹ đầu tư phát triển như thế nào? 

Căn cứ vào nguyên tắc kế toán của tài khoản 414 và các tài khoản có liên quan, căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của các khoản 414 và các tài khoản liên quan, việc hạch toán khi mua tài sản cố định bằng quỹ đầu tư phát triển được thực hiện như sau: 

Doanh nghiệp tạm trích lập quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển.

Báo cáo quyết toán được duyệt, xác định số quỹ đầu tư phát triển được trích, kế toán tính số được trích thêm, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển.

Doanh nghiệp được tài trợ hoặc được đơn vị cấp trên cấp quỹ đầu tư phát triển, ghi:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển.

Doanh nghiệp được ngân sách Nhà nước hỗ trợ cấp tiền về quỹ đào tạo nâng cao trình độ người lao động, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển.

Trường hợp công ty cổ phần phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển, ghi:

Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển (giá phát hành)

Nợ TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (phần chênh lệch giữa giá phát hành thấp hơn mệnh giá – nếu có)

Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu (theo mệnh giá)

Có TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (phần chênh lệch giữa giá phát hành cao hơn mệnh giá – nếu có).

Chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính: Số dư quỹ dự phòng tài chính hiện có tại doanh nghiệp được kết chuyển sang quỹ đầu tư phát triển, ghi:

Nợ TK 415 – Quỹ dự phòng tài chính

Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển.

Khi doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển, doanh nghiệp phải kết chuyển sang Vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển

Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu.

Doanh nghiệp chi quỹ đầu tư phát triển để mua sắm TSCĐ hoặc đầu tư công trình xây dựng đã hoàn thành đưa vào sử dụng sản xuất, kinh doanh:

– Ghi tăng TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 211, 212, 213

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)

Có TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (trường hợp đầu tư XDCB)

Có các TK 111, 112, 331 (trường hợp mua sắm TSCĐ)

– Đồng thời với công việc ghi tăng TSCĐ, kế toán ghi chuyển nguồn vốn, ghi:

Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển

Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4118).

Doanh nghiệp dùng quỹ đầu tư phát triển để bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản, ghi:

Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển

Có TK 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

4.10. Doanh nghiệp cấp quỹ đào tạo cho các đơn vị cấp dưới (đơn vị trực thuộc), ghi:

Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển

Có các TK 111, 112

Có TK 336 – Phải trả nội bộ.

Doanh nghiệp chi cho công tác đào tạo, ghi:

Nợ TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển

Có các TK 111, 112.

Trên đây là một số nội dung của việc hạch toán khi mua tài sản cố định bằng quỹ đầu tư phát triển do trang Daututietkiem.vn thực hiện. Hy vọng với chia sẻ trên bạn đọc có thêm cho mình kiến thức về tài chính

Đánh giá bài viết

Tôi là Phương Anh - Một biên tập viên chuyên về lĩnh vực tài chính, với nhiều năm tìm hiểu về thị trường chứng khoán cũng như đầu tư, tôi hy vọng những kiến thức mà tôi tích góp được có thể hỗ trợ bạn phần nào trong công việc đầu tư của mình.

dang-ky-dau-tu-nhat-nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY


    BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC